La mulți ani Infanteriei Marine!

Regimentul 307 Infanterie Marină reprezintă unica forţă specializată, dotată şi instruită capabilă să execute supravegherea şi securitatea raioanelor de coastă (litoral), lagunară şi de deltă, precum şi neutralizarea forţelor amfibii şi aeromobile⁄aeropurtate ale inamicului în zona de responsabilitate.

Prima menţionare a infanteriştilor marini apare în anii 1886-1888, care făceau parte din echipajul crucişătorului „ELISABETA”. Conform Legii de organizare a Flotilei din 1886, s-au acordat noi credite pentru mărirea parcului de nave de luptă. Pe baza acestor credite, au fost comandate la şantierele navale din Anglia şi Franța un crucişător, 3 canoniere şi 3 torpiloare, care au primit următoarele nume; crucişătorul „ELISABETA”, canonierele: „BISTRIŢA”, „SIRETUL” şi „OLTUL”, iar torpiloarele „NĂLUCA”, „SBORUL”, „SMEUL”. Crucişătorul „ELISABETA” a fost construit de şantierele firmei „AMSTRONG” din New Castle. La comanda navei a fost desemnat colonelul Vasile Urseanu, care avea în subordine marinari români, absolvenţi ai şcolii de marina, pe specialităţi. Echipajul era format din 50 de fochişti/ mecanici, 50 de artilerişti, 20 de infanterişti marini, 20 de timonieri, 20 de gabieri şi 20 de torpilori.

La 24 ianuarie 1917 lua naștere Batalionul de Debarcare din efectivele terestre ale Marinei, cu misiunea de a apăra regiunea Chilia Veche. În Ordinea de bătaie a Marinei Militare Române din ianuarie 1917, apare Corpul Infanteriştilor Marinei, ce avea ca zonă geografică de responsabilitate Delta Dunării – litoralul maritime, iar în structura sa – Batalionul de Debarcare şi Grupul Companiilor de Marş.

După Unirea de la 1 Decembrie 1918, transformările produse în viaţa economică, militară şi politică, s-au reflectat şi în plan militar. Având în vedere importanţa şi complexitatea apărării litoralului şi malurilor Dunării, încă din 1920 au fost luate primele măsuri organizatorice de constituire a unor unităţi şi subunităţi destinate acestui scop. Astfel, la 11 martie 1920, sunt înfiinţate Apărarea Fixă Maritimă şi Apărarea Fixă Fluvială, subordonate direct Comandamentului Marinei Regale. În cadrul acestor structuri, erau organizate subunităţi de apărare sub apă, de infanterie-observare, transmisiuni şi pionieri, dislocate în posturile de observare (supraveghere), de-a lungul litoralului şi fluviului, întărite cu artilerie de calibru 101, 120 şi 152 mm.

La începutul celui de-Al Doilea Război mondial, la 1 aprilie 1940, prin Înaltul Decret Regal nr. 635, pentru apărarea litoralului, pe lângă Regimentul de Geniu Marină şi Divizionul de Artilerie de Coastă, se constituie Batalionul de Infanterie Marină – prima unitate de acest fel din Armata Română. Aveae 48 de ofiţeri, 55 subofiţeri şi 2250 gradaţi şi soldaţi și îndeplinea misiuni de observare, supraveghere, apărare la litoral precum şi misiuni specifice acestui gen de armă-debarcarea sau apărarea porturilor, prin companiile de debarcare.

La 1 mai 1941, prin Înaltul Decret Regal nr. 1527, Batalionul de Infanterie Marină se transformă în Regiment de Infanterie Marină, cu un efectiv de 159 ofiţeri, 198 subofiţeri şi 3653 soldaţi. Comandamentul era la Brăila.  Urmează, în 1941-1944, mai multe restructurări succesive, determinate de evenimentele politice şi militare prin reintegrarea Basarabiei la patria mamă şi intrarea României în război. Începând cu anul 1945, intervenţia Comisiei Aliate de Control din România a determinat diminuarea infanteriei marine la 1000 de militari.

În 1948 se transformă în Grup de Infanterie Marină, iar în 1958 este desfiinţat, la cererea consilierilor sovietici din Ministerul Forţelor Armate. La 29 noiembrie 1971 este înfiinţat Batalionul 307 Infanterie Marină prin desfiinţarea unui batalion de infanterie din cadrul Regimentului 56 Infanterie de la Brăila în subordinea Comandamentului Marinei Militare. Prima garnizoană de dislocare a Batalionului 307 Infanterie Marină a fost în localitatea  2 Mai, judeţul Constanţa. Din această raţiune, aceeaşi dată a devenit şi Ziua Infanteriei Marine în România. Ca urmare a avantajelor privind misiunile, capabilităţile şi poziţia, oferite de Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razelm-Sinoe, în 1973, Batalionul 307 Infanterie Marină este redislocat la Babadag, judeţul Tulcea, într-o zonă extrem de propice desfăşurării instrucţiei specifice, dislocării în zona de responsabilitate şi executării misiunilor tactice încredinţate.

Prin Decretul Prezidenţial nr. 176 din 27 mai 1996, Batalionului 307 Infanterie Marină îi este acordat Drapelul de Luptă.

Între  2004 și 2015 a fost subordonat Statului Major al Forțelor Nvale. În restul existenței sale, Batalionul 307 Infanterie Marină, a fost unitate tactică, în componența marii unități fluviale/fluvial-maritime. Deși, initial fusese dislocat în zona de sud a litoralului românesc, localitatea 2 Mai, județul Constanța, ulterior a fost redislocat în zona de nord, pentru a fi în apropierea Deltei Dunării0, a zonei Dunării Maritime și a complexului de lacuri maritime Razelm-Sinoe. De asemenea, majoritatea exercițiilor naționale în care subunități sau chiar întregul batalion au fost angajate, s-au desfășurat în cadrul forțelor fluviale, în zona Deltei Dunării sau zona lagunară Razelm-Sinoe. Anumite elemente de natură geografică, doctrinară și chiar tehnologică au menținut o puternică legătură a Infanteriei Marine cu Forțele Fluviale.

La 1 noiembrie 2015, ca urmare a transformării Serviciului Fluvial în comandamentul Flotilei Fluviale „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, se constituie Flotila Fluvială reprezentând noua capabilitate de nivel tactic a Forțelor Navale Române, care are misiunea siguranței și apărării zonei naționale a fluviului Dunării de la intrarea în țară și până la vărsare, inclusiv Delta Dunării. În conformitate cu prevederile planului-cadru pentru continuarea procesului de restructurare și modernizare a Armatei României, în anul 2018, aprobat cu ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-0158/05.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, în data de 01.06.2018, Batalionul 307 Infanterie Marină se transformă în Regimentul 307 Infanterie Marină, în subordinea comandamentului Flotilei Fluviale. Astfel, unitatea își lărgește și diversifică organizarea.

Doctrina, organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Regimentului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Armatei României un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata României.

De asemenea, Batalionul 307 a acționat și în misiuni NATO, ONU, multinaționale.

În perioada martie 2008-martie 2009, batalionul a participat succesiv, cu 2 detaşamente de nivel companie de infanterie marină (RO FND XVI-XVII), la misiunea Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii KFOR din Teatrul de Operaţii Kosovo, în cadrul operaţiei „JOINT ENTERPRISE”, acţionând sub comandă italiană, în zona de vest a Provinciei Kosovo (MNTF-W, Camp VILLAGGIO, localitatea PEC) astfel:

  1. a) 04 martie – 04 septembrie 2008, Detaşamentul RO FND XVI, comandat de mr. Marius Gheorghiescu;
  2. b) 04 septembrie 2008 – 09 martie 2009, Detaşamentul RO FND XVII, comandat de mr. Remus Melinte;

În cadrul celor 2 mandate, puşcaşii marini au executat misiuni specifice operaţiilor sprijinul păcii (PSO) pentru menţinerea stabilităţii/securităţii şi asigurarea libertăţii de mişcare: puncte de control trafic fixe/ mobile, patrule de cercetare, patrule de prezenţă/ securitate, posturi de observare, escorta convoaielor umanitare, paza şi securitatea perimetrelor (obiectivelor) vitale.

Ziua de 29 noiembrie constituie un prilej de omagiu pentru sacrificiile infanteriștilor marini în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Deşi este înfiinţat recent, Batalionul 307 Infanterie Marină are o bogată participare, în cadrul exerciţiilor internaţionale; încă din anul 1995, subunităţi de puşcaşi marini au executat participat în cadrul unor exerciţii multinaţionale comune cu structuri similare de infanterie marină din SUA., Olanda, Portugalia, Spania, Italia, Ucraina, Grecia, Turcia, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Autor : Alexandru Balaci

Bibliografie

https://armed.mapn.ro/regimentul-307-infanterie-marina-2566-18

29 noiembrie – Ziua si istoricul Batalionului 307 Infanterie Marină

https://www.navy.ro/despre/organizare/istoric_bat307.php

RADOR – 29 noiembrie