Comisia Europeană întreprinde acţiuni în justiţie împotriva Bulgariei şi Slovaciei privind dezvoltarea energiei regenerabile

Comisia Europeană a anunţat că ia măsuri legale pentru a asigura dezvoltarea energiei din surse regenerabile în UE şi pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, dependenţa energetică şi preţurile ridicate. Comisia Europeană a decis să întreprindă acţiuni în justiţie împotriva Bulgariei şi Slovaciei la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, solicitând impunerea de sancţiuni financiare în conformitate cu articolul 260, alineatul 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru eşecul celor două ţări leagt de transpunerea în legislaţia naţională a Directivei UE privind energia din surse regenerabile (Directiva UE 2018/2001). Statele membre au avut termen până la data de 30 iunie 2021 pentru a transpune directiva. De asemenea, Comisia Europeană a decis să iniţieze măsuri legale împotriva Bulgariei, Irlandei, Greciei, Italiei, Letoniei şi Portugaliei, care nu au pus în aplicare o parte din dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1143/2014 privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive. Speciile alogene sunt plante şi animale care nu fac parte din fauna şi flora locală./ddaniela/asalar

(www.bnr.bg – 26 ianuarie)