Institutul Francez din România și Institutul Italian de Cultură în fruntea EUNIC România

Julien Chiappone-Lucchesi, directorul general al #IFRo, este noul Președinte EUNIC România iar Laura Napolitano, directoarea IIC, este vicepreședintele clusterului

Președinția rotativă a clusterului EUNIC România fost preluată ieri, de la Institutul Polonez și Centrul Ceh cu ocazia unei întâlniri la Institutul Cultural Român a membrilor EUNIC România. Întâlnirea a fost găzduită de Liviu Jicman, președintele ICR.

Julien Chiappone-Lucchesi, directorul general al Institutul Francez din România, a vorbit despre direcțiile strategice ale acestei președinții desfășurate în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii: „Clusterul EUNIC va contribui la agenda culturală din acest cadru și va aduce un suflu proaspăt prin activitățile culturale menite să redea diversitatea culturală europeană în Timișoara.

Pe perioada acestei președinții franco-italiene se va continua și diversifica colaborarea interinstituțională între membrii EUNIC România și instituțiile de cultură române. EUNIC promovează cultura ca liant social și sprijină cooperarea între industriile culturale și creative din România și din Europa. Sprijinul acordat culturii în toate formele sale dar și reflexia asupra rolului acesteia în societățile noastre europene sunt puncte esențiale în contextul actual și sunt principii fondatoare ale misiunii EUNIC România.

În conformitate cu agenda europeană pentru cultură și cu obiectivele de suveranitate culturală ale Uniunii Europene, clusterul va întreprinde acțiuni pentru promovarea educației artistice și media, pentru îmbunătățirea statutului artiștilor, pentru apărarea drepturilor autorilor. De asemenea, membrii EUNIC România vor acorda o atenție deosebită promovării multilingvismului.”

EUNIC – European Union National Institutes for Culture – este rețeaua europeană a reprezentanțelor diplomatice și de cultură angajate în schimburi și activități culturale. Împreună cu partenerii săi, EUNIC sprijină și extinde colaborarea culturală europeană în 103 țări din întreaga lume, prin intermediul unei rețele de 137 de clustere. Conceptul de cluster EUNIC reprezintă o platformă de întâlnire și colaborare între reprezentanțele culturale și diplomatice din toate statele membre ale Uniunii Europene și din țările asociate.

EUNIC susține un rol proeminent al culturii în relațiile internaționale și este un partener strategic al UE, implicat activ în definirea politicii culturale europene.

Clusterul EUNIC România a fost fondat în 2008 și este unul dintre cele mai active din rețea, cu o serie de evenimente anuale printre care: Noaptea Literaturii Europene, Academia de Management Cultural, Ziua Europeană a Limbilor, Luna Literaturii Europene sau Festivalul Cinefemina.

Membrii EUNIC România sunt Institutul Cultural Român, Institutul Francez din România, Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez, Centrul Ceh, Goethe Institut, British Council, Institutul Cervantes, Forumului Cultural Austriac, Instituto Camões, Fundația Culturală Greacă, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Institutul Cultural Turc „Yunus Emre”, Ambasada Spaniei, Ambasada Suediei, Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Ambasada Bulgariei, Ambasada Georgiei, Ambasada Tunisiei.

Scurtă prezentare a EUNIC România : https://www.youtube.com/watch?v=uWUXr8NRHsk