SĂRBĂTOAREA FORŢELOR ARMATE ITALIENE 4 NOIEMBRIE 2015

Miercuri 4 noiembrie 2015 Forţele Armate italiene sunt în sărbătoare, în amintirea victoriei care a marcat realizarea unificării Italiei.

La Bucureşti, Ambasada Italiei şi în special Biroul Ataşatului Militar al Apărării, sărbătoresc evenimentul printr-o ceremonie la Cimitirul italian Ghencea din Bucureşti, la care vor participa Ambasadori şi Ataşaţi militari, autorităţi civile şi militare române şi italiene şi toţi cei care vor dori să fie aproape de Forţele Armate italiene.

În cursul ceremoniei, care va începe la orele 11.00, Ambasadorul Italiei Diego BRASIOLI şi Ataşatul Militar al Apărării, General de Brigadă Salvatore ESPOSITO, vor depune coroane la monumentul eroilor, pentru a-i comemora pe toţi militarii care s-au jertfit pentru onoarea Patriei în Italia şi în străinătate, în vreme de război şi de pace, din care peste 1700 sunt îngropaţi în pământ românesc.

O mare parte din aceştia sunt eroi căzuţi la datorie în timpul primului război mondial, aparţinând unei divizii italiene, care, făcând parte din Armata aliată a Generalului francez D’ESPERY, au participat la ofensiva de pe frontul macedonean în septembrie 1918 iar cealaltă parte sunt eroi căzuţi la datorie în timpul celui de-al doilea război mondial, care şi-au pierdut viaţa în timpul deplasărilor dinspre şi înspre frontul rusesc.

Soldaţii italieni se odihnesc în apropierea colegilor lor români, dând mărturie a unui parcurs comun început pe fronturile primului şi celui de-al doilea conflict mondial, care continuă sub formele recente de cooperare militară în diferite teatre de operaţiuni, cu scopul, de a atinge, la acea vreme, valorile unităţii şi independenţei şi, în zilele noastre, pacea europeană şi mondială, printr-o strategie de securitate conştientă şi comună.