Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie- „Ziua ANOFM”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 17 ani de activitate, pe parcursul cărora s-a dezvoltat pentru a se adapta necesităților societății actuale.

Serviciul Public de Ocupare, cu toate structurile sale, a acumulat în acești ani o experienţă bogată şi valoroasă, potenţată şi de modelele de succes ale unor instituții similare din state membre ale Uniunii Europene.

Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de ocupare, prin oferirea de servicii profesioniste pentru cei care caută loc de muncă sau pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmărite în activitatea desfăşurată în cadrul ANOFM. Toate strategiile și programele naţionale sunt în concordanță cu Strategia Europa 2020 care fixează ţinta în materie de ocupare a forței de muncă (75% – rata de ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 ani). În acest context, atât Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 cât şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost elaborate pentru creşterea ocupării forţei de muncă, inovare, educație și incluziune socială.

Etapa de dezvoltare în care ne regăsim și la care face referire Strategia Naţională, se suprapune cu exerciţiul de programare pentru alocarea şi utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Pentru buna gestionare şi utilizare a capitalului uman, serviciul public de ocupare urmărește să aibă o contribuţie consistentă în implementarea proiectelor.

Totodată, este important de amintit implicarea instituției noastre în implementarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, având în vedere că, în cadrul POSDRU 2007-2013, ANOFM a avut o axă prioritară dedicată, Axa nr.4-“Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” pentru susținerea și dezvoltarea unor măsuri active de stimulare a ocupării.

Odată cu experiența dobândită în acești ani, putem să pornim cu încredere într-un nou an plin de provocări, gândindu-ne la rezultatele concrete ale muncii noastre, care se regăsesc, dincolo de rapoarte și analize, în calitatea vieții profesionale a oamenilor.

Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor Serviciului Public de Ocupare, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, colaboratorilor și beneficiarilor noştri atât pentru pentru dăruirea de care au dat dovadă cât și pentru sprijinul acordat.

În egală măsură subliniez și deosebita importanță a reprezentanţilor mass-media și a societății civile pentru intersul permanent arătat activității noastre, în vederea informării corecte a opiniei publice.

Ca mesaj de încheiere a unui an calendaristic, vă doresc Sărbători fericite! şi un călduros La mulți ani!

Cristiana Barbu

Preşedinte