Politicile anticorupţie prezente în oferta de formare ANFP

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat oferta de formare pentru perioada mai – septembrie 2016. Persoanele interesate pot consulta oferta pe website-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, la secțiunea Formare și perfecționare/Specificaţii formare şi oferta de cursuri 2016. Subliniem că activitatea de formare este certificată conform sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008.

Oferta de formare cuprinzând grila programelor de formare/prefecționare acoperă domeniile prioritare stabilite prin Ordinul Președintelui ANFP nr. 762/2015, și anume:

  • managementul serviciilor publice și de utilitate publică,
  • sistemul de control intern/managerial în entitățile publice,
  • drepturile și libertățile fundamentale ale omului,
  • legislația Uniunii Europene,
  • politici publice și planificare strategică,
  • management financiar-bugetar și al patrimoniului,
  • managementul resurselor umane,
  • comunicare, relații publice, transparență decizională, informații – date publice/clasificate/cu caracter personal,
  • dreptul integrității publice și politici anticorupție,
  • procedură civilă și contencios administrativ.

ANFP poate asigura, de asemenea, împreună cu partenerii de formare, programe de formare profesională/perfecţionare (la cerere) la solicitarea autorităţilor/instituţiilor publice, în acord cu nevoile individuale şi instituţionale de perfecţionare.

Menționăm că atestarea absolvirii programelor de formare profesională/perfecţionare de către participanți va fi concretizată într-un certificat, eliberat de către ANFP în condițiile legii.