Comunicat – Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15 noiembrie 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11.2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie.

Ordinul nr. 8/174 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii prevede la art.9^(2) ,,Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv” însă din cauza constatării nivelurilor foarte mici ale apelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării, utilizarea uneltelor de tip năvod pot afecta stocurile de pești și alte componente ale biodiversității din mediul acvatic, lacuri și bălți.

Această decizie de prelungire a perioadei de interzicere a folosirii năvodului în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în celelalte lacuri litorale până la 15.11. 2018, în activitatea de pescuit comercial, cu excepția Complexului Razim – Sinoie a fost luată şi urmare a consultărilor avute în cadrul Şedinţei Comisiei Interne de Analiză a ARBDD, a punctului de vedere emis de Institutul de Cercetare Dezvoltare Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galați, înregistrată la ARBDD cu nr. 17 875/16.10.2018 și adresa Ministerului Mediului nr. 22 048/7.11.2018.

Prezenta Decizie s-ar putea prelungi și după data de 15 noiembrie în cazul în care nivelul scăzut al apei in RBDD se va menține.

Decizia Guvernatorului ARBDD a fost emisă, în conformitate cu următoarele acte normative:
➢ Legea nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare;
➢ H.G. nr. 1 217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ OUG 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
➢ OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.
➢ Ordinul nr. 8/174/2018 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii 2018.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării – Serviciul Educație Ecologică și Relații Internaționale
RADOR – 8 noiembrie