ANFP şi ENA: seminar privind gestionarea schimbării în administraţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – ANFP şi Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa – ENA organizează în perioada 6-8 octombrie 2014 seminarul cu tema „Susţinerea şi gestionarea schimbării în administraţia publică”, eveniment care se desfăşoară la sediul Institutului Naţional de Statistică.

Seminarul este organizat în baza Acordului de cooperare, semnat la data de 9 septembrie 2014 între cele două instituţii, şi are drept obiectiv acumularea de cunoştinţe şi competenţe, prin schimbul de bune practici între participanţi. Subliniem că participarea la seminar este gratuită, acesta reunind un număr de 26 de participanţi – funcţionari publici de conducere din administraţia publică centrală. Pe agenda evenimentului se regăsesc tematici precum: condiţii pentru adoptarea schimbării, abordarea organizaţională a schimbării, cunoaşterea competenţelor cheie pentru a gestiona cu succes schimbarea, comunicarea privind schimbarea, evaluarea schimbării, prezentările fiind susţinute de către un lector francez.

La deschiderea evenimentului au participat Excelenţa Sa, François SAINT-PAUL, Ambasadorul Franţei în România, József BIRTALAN, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Tudorel ANDREI, preşedintele Institutului Naţional de Statistică.

Preşedintele ANFP a mulţumit E.S. François SAINT-PAUL pentru sprijinul acordat în realizarea acordului cu ENA, subliniind că „acesta este deosebit de important pentru ANFP şi pentru administraţia publică, în general, oferind beneficii majore procesului de reformă din România”.

Excelenţa Sa, François SAINT-PAUL, Ambasadorul Franţei în România şi-a exprimat bucuria faţă de semnarea acordului dintre ENA şi ANFP, reafirmând sprijinul constant al Ambasadei faţă de astfel de iniţiative şi subliniind că „administraţia publică românească trebuie să depună un efort susţinut, astfel încât schimbarea să conducă la o reformă viabilă”.

„Agenţia doreşte să spijine procesul de modernizare a administraţiei româneşti prin perfecţionarea profesională şi formarea continuă a resurselor umane din sistem, prin accesarea de fonduri europene necesare acestor activităţi, prin responsabilizarea funcţiei publice”, a adăugat preşedintele ANFP, József BIRTALAN.