În România anului 1938, o “instalaṭie remarcabilă”: televiziunea

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Într-un număr din 1938, mai exact în 8 octombrie, cunoscutul inginer ṣi ziarist Ion Florea, anunṭa cititorilor săi în revista Radio Universul o veste importantă: în România pătrunsese televiziunea experimentală. În alte ṭări din Europa ṣi în S.U.A. experimentul era deja mai demult…

„În sfârṣit! Prima instalaṭie remarcabilă de televiziune – emisie recepṭie – ṣi-a făcut apariṭia pe meleagurile noastre. Societatea Philips a adus ṣi instalat

Foto: televiziunea în lume; coperta revistei Radio Universul din 18 decembrie 1937, Arhiva scrisă a SRR
Foto: televiziunea în lume; coperta revistei Radio Universul din 18 decembrie 1937, Arhiva scrisă a SRR

la “Luna Bucureṣtilor” un studio pentru emisia concomitentă a sunetelor ṣi imaginilor miṣcătoare, precum ṣi aparatele de recepṭie adecvate. Vizitatorii expoziṭiei din Parcul “Regele Carol al II-lea” au putut urmări procesul integral al televiziunii, de la explorarea imaginii până la reintegrarea ei pe ecranul aparatului de recepṭie ṣi l-au înṭeles într-o măsură oarecare, graṭie explicaṭiilor date de un tehnician […]

Lăsat în voia articolelor de gazetă scrise de oameni lipsiṭi de cunoṣtinṭe de specialitate, cu imaginaṭia dezlănṭuită, este foarte greu ca cetăṭeanul să-ṣi facă o idee precisă asupra televiziunii. Experienṭele din capitală au arătat în schimb că nu putem pretinde mai mult televiziunii astăzi – ca impresie artistică – decât putea să ofere radiodifuziunea acum 12-13 ani.

Dacă la aceasta mai adăugăm cheltuielile imense reclamate de instalaṭia emiṭătorilor, bătaia redusă a acestora ṣi costul ridicat al aparatelor de recepṭie, ajungem la concluzia că televiziunea în 1938 este încă departe de a putea fi pusă la îndemâna maselor: continuă să formeze un obiect de întrecere între câteva naṭiuni pornite să-ṣi dovedească superioritatea patrimoniului ṣtiinṭific respectiv. S.U.A., Anglia, Germania – Franṭa ṣi Italia mai puṭin – cheltuiesc sume fabuloase pentru experienṭele de televiziune care au ieṣit din laborator. De aici însă până la popularizarea televiziunii este încă o bună distanṭă…„

…La noi această “bună distanṭă” a fost de 18 ani. La 31 decembrie 1956, dintr-un studio improvizat din strada Molière, a început prima emisie.


Prima transmisiune TVR – revelionul 1957  (31 decembrie 1956). Sursa: Youtube.

[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]https://www.youtube.com/watch?v=Wabds79vmvQ[/youtube]