Ministerul Educaţiei a publicat lista disciplinelor la care se vor susţine testele de evaluare

Elevii vor susţine primele teze până pe 19 decembrie, iar cele din semestrul al II-lea pot fi programate până pe 22 mai anul viitor. Ministerul Educaţiei a publicat lista disciplinelor la care elevii vor susţine testele de evaluare în acest an şcolar. Excepţie de la această programare fac elevii claselor a VIII-a şi a XII-a.
Profesorii vor programa testele pentru elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a mai devreme faţă de calendarul stabilit de minister. Disciplinele rămân în cea mai mare parte aceleaşi, din clasa a V-a şi până în clasa a VII-a se dau teze la română şi la matematică, iar în clasa a VIII-a elevii vor fi testaţi şi la istorie sau geografie, la alegere. Vor da un test pentru evaluarea cunosştinţelor acumulate în fiecare semestru şi cei din clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv al unei limbi străine, indiferent de specializare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul şcolilor cu predare în limbile minorităţilor naţioanle. Elevii vor da teză la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, profil, filieră, specializare sau calificare profesională şi an de studiu. În cazul învăţământului profesional, în clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, pentru toate domeniile şi calificările cursanţii vor da teze semestriale la disciplinele limba şi literatura  română şi matematică.
(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 22 octombrie)/cionescu