Comunicat RADET privind furnizarea încălzirii în Bucureşti

În data de 26.10.2014 ora 6.00 se vor întruni condiţiile pentru furnizarea încălzirii, conform legislaţiei în vigoare, respectiv 3 zile consecutiv cu temperaturi medii sub 10 grade celsius în intervalul orar 18.00 – 6.00.

Aşa cum am comunicat anterior, în prezent şi în zilele anterioare RADET a continuat probele la cald, necesare funcţionării în condiţii normale a sistemului de termoficare în iarna 2014-2015.

Furnizarea agentului termic de la CET Progresu, la temperaturi şi presiuni mai scăzute datorită unor cauze interne, a făcut ca în zonele din sectorul 4: Luică, Brâncoveanu, Giurgiului, Pieptănari, Alexandru Obregia, Olteniţa, precum şi în zonele din sectorul 5: Ferentari, Calea Rahovei, Chirigiu, Sebastian, temperatura de furnizare a încălzirii şi a apei calde să fie resimţită în apartamente la temperaturi reduse.

Conform dialogului permanent avut cu CET-ul problemele s-au rezolvat şi începând cu ora 17.00 şi aceşti locatari vor beneficia de confortul termic corespunzător.

În perioada de probă la cald sunt puncte termice la care funţionarea se face alternativ, ziua apă caldă şi după ora 23.00 încălzire şi anume: Zona Colentina – 11 puncte termice, zona Pantelimon 1 punct temic şi zona Rahova 14 puncte termice.

Alte probleme legate de furnizarea încălzirii, la acest moment, au fost generate de avarii pe circuitul secundar în sectorul 1, zona Cocărăscu şi în sectorul 3 zonele Jean Steriadi şi Decebal, lucrări postate şi pe site-ul RADET.

RADET face eforturi susţinute în această perioadă de probe pentru ca bucureştenii să beneficieze în sezonul de încălzire 2014-2015 de apă caldă si căldură la parametrii corespunzatori.

Lipsa încălzirii, la unele blocuri sau scări de bloc, este generată de faptul că unele asociaţii de proprietari nu şi-au deschis vanele de la subsol din diferite motive (lucrări interioare), sau datorită solicitării ca furnizarea căldurii să se facă la o dată ulterioară, precum şi din alte motive interne ale acestora.