Arhivele Naţionale ale României sărbătoresc Ziua Arhivelor – 31 octombrie

Cu prilejul Zilei Arhivelor, Arhivele Naţionale ale României organizează, în perioada 30-31 octombrie 2014, o serie de manifestări destinate unor largi categorii de public.

La sediul central al instituţiei din Bucureşti, Bulevardul Elisabeta nr. 49, pot fi vizionate două expoziţii documentare dedicate centenarului Primului Război Mondial.

În ziua de 30 octombrie, elevi ai unor licee bucureştene vor efectua vizite didactice care includ prezentări de documente şi depozite de arhivă.

În aceeaşi zi, la ora 11.00, în sala „Aurelian Sacerdoţeanu”, în cadrul ciclului de conferinţe Interferenţe, prelegerea cu tema Asăneştii – Istoria politico-militară a statului dinastiei Asan va fi susţinută de dr. Alexandru Madgearu, cercetător ştiinţific I la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.

Ziua de 31 octombrie 2014 este rezervată, începând cu ora 11.00, unei demonstraţii practice despre accesul online la documentele Arhivelor Naţionale, urmată de o dezbatere cu publicul. Sunt invitaţi toţi cei interesaţi de serviciile publice oferite de instituţia noastră.

Demonstraţia practică va avea loc în holul central al Arhivelor Naţionale, Bd. Elisabeta nr. 49, fiind susţinută de dr. Bogdan Popovici, şeful Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale, şi de doamna Ioana Iordăchescu, inspector superior, responsabil de proiect.

De asemenea, în perioada menţionată, la nivelul Arhivelor judeţene vor fi organizate acţiuni culturale şi ştiinţifice, menite să pună în valoare tezaurul arhivistic deţinut: simpozioane, conferinţe, dezbateri, expoziţii documentare, zile ale „porţilor deschise” etc.

*

Istoria Arhivelor Naţionale a cunoscut acelaşi traseu sinuos şi dificil al constituirii statului modern, contribuind în mod esenţial la geneza modernităţii româneşti.

Înfiinţate oficial în Ţara Românească şi Moldova prin Regulamentele Organice (1831-1832), instituţiile de arhivă de la Iaşi şi Bucureşti s-au unificat la 31 octombrie 1862, în contextul politic creat după unirea celor două principate extracarpatice. După 1918, instituţia s-a extins prin crearea de direcţii regionale în Transilvania, Basarabia şi Bucovina.

De atunci şi până în prezent, misiunea Arhivelor a rămas neschimbată. Instituţie de interes naţional, Arhivele deţin şi administrează cel mai important patrimoniu istoric al României, garantând conservarea informaţiei pentru viitor.

Ziua de 31 octombrie este sărbătorită în România ca zi naţională a Arhivelor. Ea oferă în fiecare an o ocazie excelentă de a rememora activitatea înaintaşilor (Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, B.P. Haşdeu, Dimitrie Onciul, Aurelian Sacerdoţeanu ş.a.) şi de a analiza în mod obiectiv prezentul şi perspectivele instituţionale.

Preocupate de menţinerea dialogului social, de asigurarea transparenţei administrative, de simplificarea condiţiilor de acces la documente şi de informatizarea practicilor arhivistice în acord cu exigenţele europene în domeniu, Arhivele Naţionale îşi propun, prin intermediul manifestărilor organizate cu acest prilej, să îşi perpetueze misiunea de a asigura legătura între trecut şi prezent, între tradiţie şi tehnologie, facilitând accesul publicului la mărturiile trecutului în baza unui program informatic şi administrativ coerent şi modern, în acord cu practica arhivistică europeană.