Trei expoziții simultane dedicate artistului PAUL NEAGU (1938 – 2004)

La 10 ani de la dispariţia lui Paul Neagu la Londra, în 2004, Fundaţia Interart Triade și Paul Neagu Estate România readuc în sfera dezbaterii critice importanța creației artistului în istoria artei contemporane, printr-un proiect ce reflectă caracterul experimental și diversitatea practicii sale, de la sculptură, desen, pictură, grafică și performance, la body art, instalaţie și poezie. Intitulat PAUL NEAGU. (R)evoluţia formei, proiectul este gândit ca o manifestare amplă, incluzând expoziții și evenimente ce se desfășoară în paralel la Timișoara și Cluj-Napoca, în perioada 28 noiembrie 2014 – 18 ianuarie 2015, și care va continua anul viitor cu noi manifestări.

Programul a început la Galeria Jecza din Timişoara , cu expoziţia Paul Neagu. Obiecte regenerative , care a reunit 39 de lucrări din colecţiile dr. Sorin Costina, familia Neagu şi Ovidiu Şandor . Conceptul expoziţiei, propus de curatorul Horea Avram (istoric de artă şi profesor la  Departamentul de Cinematografie şi Media, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), a evidențiat dubla calitate regenerativă a artei lui Paul Neagu – „capacitatea de a regenera şi de a se regenera, de a fi simultan obiect şi subiect al propriei (re)configurări”.
Expoziţia a fost completată de o prezentare documentară cuprinzând peste 80 de fotografii, afişe și obiecte ce au aparţinut artistului, alături de un interviu filmat cu Paul Neagu în anul 1994, precum şi materiale video inedite. În aceeaşi seară s-a celebrat şi dezvelirea lucrării pentru spaţiu public Double New Hyphen, realizate de către Fundaţia Triade după macheta artistului – donaţie Paul Neagu Estate România, în cadrul proiectului de sculptură Timişoara 21.

Pe 29 noiembrie , la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca,  s-a deschis expoziţia Muchii infinite. Colecţia Mircea Pinte, realizată de Simona Nastac, curator și critic de artă ce activează în prezent la Londra. Bazându-se pe materialul existent în colecţia Mircea Pinte, expoziția a examinat dinamica repertoriului conceptual și estetic dezvoltat de artist timp de 30 de ani, prin cele 64 de lucrări ale colecţiei: obiectele tactile din anii 1968-1970, seria de grafică în tehnici diverse Antropocosmos, lucrările de pictură Modern Energy Painting, sculpturile în lemn și metal Hyphen, New Hyphen și Starhead, precum şi varianta în bronz,  de mici dimensiuni, a seriei Nouă staţiuni catalitice (numită Epagoge).
Vernisajul a fost însoțit de lansarea catalogului Muchii infinite, ce reproduce toate lucrările colecţiei, alături de un studiu semnat de Simona Nastac și o selecție de versuri de Paul Neagu, dezvăluind sensibilitatea plurivalentă a artistului.

Prima etapă a proiectului s-a finalizat pe 30 noiembrie, când, la Muzeul de Artă din Timişoara, curatoarea Ileana Pintilie (profesor la Universitatea de Vest, Timişoara), a deschis expoziţia Paul Neagu. Opera ca o hermeneutică vizuală. Prezentată în spaţiul muzeului timişorean, unde se află o sală dedicată permanent creației lui Paul Neagu, expoziţia a reunit 63 de l ucrări din colecţiile doctorului Sorin Costina şi a familiei Neagu, precum şi  o sculptură aflată  în colecția Muzeului de Artă Timişoara.
Un catalog apărut în excelente condiţii grafice prezintă lucrările expuse într-un parcurs ce îmbină criteriul tematic cu cel cronologic, constituind un document ilustrativ pentru amplitudinea căutărilor inițiate de Paul Neagu atât în câmpul vizual, cât şi în cel conceptual al artei.

Aşa cum a precizat directorul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, Călin Stegerean, „d eschiderea sincronă a două expoziţii Paul Neagu, la Timişoara și Cluj,   nu are doar o semnificaţie simbolică, la zece ani de la dispariţia artistului, nu exprimă doar o fericită convergenţă, ci arată dorinţa organizatorilor ca opera sa să fie integrată unui context adecvat […], reflectând originala şi surprinzătoarea noastră spiritualitate.”

Răspunzând iniţiativelor organizatorilor, în cursul anului 2014, Primăria Timişoara a decernat artistului Paul Neagu titlul de cetăţean de onoare al oraşului şi a dat unei străzi din oraş numele artistului.

Proiectul PAUL NEAGU. (R)evoluţia formei va continua în prima parte a anului 2015 cu alte manifestări: editarea unui volum final cu lucrările artistului din spaţiul românesc, însoțite de studii, eseuri critice și evocări esențiale pentru o lectură actualizată a operei şi personalității artistului; un simpozion, ce va aduce la Timișoara specialiști interesați de posteritatea artei lui Paul Neagu, precum şi lansarea unei burse de cercetare asupra creaţiei lui Paul Neagu.

 

Parteneri: Galeria Jecza Timişoara, Muzeul de Artă Cluj-Napoca și Muzeul de Artă Timişoara
Partener media: Asociaţia „Orizonturi culturale italo-române”, cu sprijinul Primăriei Timişoara

Foto Cluj : Cristian Wunderlich Mihai; Foto Timișoara: Andrei Jecza

Toate imaginile: Copyright © Paul Neagu Estate România