ANFP a primit diplomă de excelență

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a  primit  diploma  de  excelență în administrația  publică pentru  proiectul Consolidarea performanţei  prefecţilor şi subprefecţilor din  România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare.

Distincția a fost acordată în data de 18 decembrie 2014  cu prilejul evenimentuluianual  de  informare  privind  stadiul  implementării  Programului  Operațional„Dezvoltarea Capacității Adminnistrative”, organizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității  Administrative (AM PODCA) – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului.

Totodată, în cadrul evenimentului, care a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, aiadministrației publice centrale și locale, membri ai Comitetului de Monitorizare a PODCA,beneficiari  și  potențiali  beneficiari,  au  fost  prezentate  informații  referitoare  la  stadiul  deimplementare a programului, precum și proiecte de succes implementate până în prezent. “Această distincție ne onorează și, totodată, ne îndeamnă să continuăm demersurilede a atrage fonduri externe și de a derula proiecte de impact pentru administrația publică. Mulțumesc tuturor celor care au fost parte în implementarea acestui proiect de succes șiîmi exprim speranța că exemplul ANFP va fi un factor motivator pentru resursele umanedin administrația publică’’, a fost mesajul lui József Birtalan, preşedintele ANFP.