Unirea din 24 ianuarie 1859 la Radio România

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Prin sistemul românesc original al „faptului împlinit”, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova ṣi Ţara Românească punea temeliile statului modern. Este opinia istoricului Florin Constantiniu, sintetizată astfel: „Izbânda, pe cât de neaṣteptată pe atât de lesnicioasă, repurtată prin dubla alegere a lui Cuza, conferă decolării din 1859 spre modernitate o conotaṭie optimistă… Drumul de parcurs se conturează aproape de la sine: înlăturarea scoriilor [zgurii] orientale, turceṣti, fanariote, ruseṣti ṣi introducerea structurilor ṣi instituṭiilor apusene”.

Despre Unirea din 1859 s-a scris mult ṣi adeseori frumos, aṣa cum a făcut-o de exemplu Radu Rosetti în Amintirile sale. S-a ṣi vorbit cu însufleṭire la postul naṭional de radio, mai demult ṣi mai de curând. Când s-au împlinit 80 de ani Radiodifuziunea a sărbătorit din nou… Din păcate nu s-au putut păstra în fonotecă emisiunile de atunci, dar s-a păstrat ecoul lor în revista Radio Adevărul, într-un articol intitulat „Ora premilitară”, semnat cu modestie „Reporter”, publicat în numărul din 22 ianuarie 1939:

Harta Principatelor Unite ale Moldovei si Valahiei (1859-1861) - sursa: istoria.md
Harta Principatelor Unite ale Moldovei si Valahiei (1859-1861) – sursa: istoria.md

radio adeverul„Emisiunile din cadrul Orei premilitare sunt ascultate nespus de mult ṣi dorite, ceea ce ar constitui un îndemn pentru Societatea Română de Radiodifuziune să înmulṭească numărul lor în program. […]

Duminică 22 ianuarie, orele 16.00, se transmite din studio o nouă emisiune de radio pentru tineret închinată Unirii, de astă dată. Pentru că în programul spiritual al miṣcării premilitare cultul trecutului nostru istoric constitue un punct deosebit de însemnat, emisiunea aceasta va fi un mănunchi de aduceri aminte, de vii evocări ale marilor chipuri istorice ṣi celor mai însemnate momente hotărâtoare din povestea Neamului Românesc. […] Emisiunea se va încheia cu însufleṭitul cuvânt către premilitari al vorbitorului obiṣnuit ṣi dorit care este lt. col. Aurel Gheorghiu. Precum e de aṣteptat, domnia sa va lămuri măreṭul fapt al Unirii de la 1859, urmată de Unirea cea mare a tuturor românilor. Parcurgând o serie ora premilitarade întâmplări ṣi imagini din trecut, domnia sa va dovedi că Unirea Românilor nu a fost un act spontan, întâmplător, un capriciu al istoriei, ci consecinṭa tuturor faptelor istorice dela Radu Negru ṣi Dragoṣ Vodă până la Ferdinand I cel Loial.

Conferinṭa domniei sale – o operă de stilizare retorică – trebue să fie aṣteptată de toṭi ascultătorii noṣtri ṣi în acelaṣi timp ascultată cu interes, căci nicicând nu vor fi mai de actualitate ca astăzi caldele ṣi înflăcăratele sale rostiri”.

Audio: fragment dintr-o conferinṭă radio a profesorului Constantin C. Giurescu, 1969, Fonoteca de Aur a SRR