Expoziţie la Muzeul de Istorie a Evreilor

Informaţii despre limba şi cultura idiş din ţară şi din străinătate sunt prezentate în cadrul unei expoziţii deschise la Muzeul de Istorie a Evreilor din România. Cunoaşterea culturii idiş contribuire la prevenirea repetării holocaustului şi valorifică un patrimoniu important.
Ministrul culturii, Ioan Vulpescu: „Asemenea proiecte sunt menite să contribuie la această bătălie de zi cu zi pentru prevenirea unui nou holocaust, pentru că ele luptă împotriva celui mai mare duşman al toleranţei, al democraţiei care este ignioranţa. A şti cum arăta, ce valori a creat, ce contibuţii a avut lumea idiş românească la tezaurul multicultural al ţării noastre face parte din ceea ce regretatul academician Nicolae Cajal, fost preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, numea real semitism, cunoaşterea adevărată a contribuţiei evreilor la progresul şi dezvoltarea României”.
Expoziţia cuprinde date despre scriitori de limbă idiş, istoria teatrului cu spectacole în această limbă, aspecte ale vieţii spirituale iudaice şi presa de limbă idiş.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (3 februarie)