„Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti derulează începând cu luna mai 2014 proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se înscrie pe axa prioritară 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1, Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă.

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioadă de optsprezece luni şi vizează, ca obiectiv general, asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa forţei de muncă. Obiectivul se realizează, în principal, prin intermediul a două categorii de activităţi: (1) consiliere profesională (individuală, de grup, on-line), de care beneficiază toţi cei 400 de studenţi înscrişi în proiect şi (2) stagii de practică, pentru care vor fi selectaţi 100 de studenţi, repartizaţi ulterior în cadrul unor companii de profil care au semnat acorduri de parteneriat cu universitatea. Un rol important în această etapă îi revine partenerului în proiect, SC VEGRA Info SRL, care asigură un modul de stagiu de proiectare CAD.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională derulate în cadrul proiectului prevăd participarea fiecărui student din grupul ţintă la o sesiune de consiliere de grup şi la o şedinţă de consiliere individuală, personalizată. Folosind instrumente specifice, aceste activităţi îşi propun să evidenţieze competenţele şi calităţile studenţilor şi să-i facă pe aceştia conştienţi de propriul potenţial, în vederea maximizării acestuia în cadrul viitoarelor interviuri de angajare. Se urmăreşte, de asemenea, informarea tinerilor în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce le vor reveni în calitate de angajaţi, precum şi corelarea competenţelor dobândite în cadrul educaţiei formale din facultate cu rigorile pieţei muncii. Activităţile de consiliere vizează orientarea studenţilor spre un loc de muncă compatibil cu structura lor de personalitate şi obiectivele personale, dar în egală măsură adecvat competenţelor deţinute de fiecare. Se urmăreşte creşterea şanselor tinerilor în construirea unei cariere de succes, alternativă capabilă să genereze satisfacţii atât în viaţa personală, cât şi la nivel social.