Locurile de muncă vacante

securedownload (1)Conform listei locurilor de muncă vacante valabile la data de 25.02.2015 angajatorii din Judeţul Ilfov oferă un total de 386 locuri de muncă vacante, din care 85pentru studii superioare, 117 pentru studii medii,     pentru muncitori calificaţi  120 şi 64 pentru muncitori necalificaţi.

Profesiile, meseriile sau ocupaţiile în care agenţii economici din judeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt:  croitor, electrician in constructii, gestionar depozit, inginer chimist, sef serviciu, sudor, agent de paza, programator, zugrav, lucrator comercial, etc.

Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se  pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Ilfov.

 

Compartimentul Juridic,  Relaţii cu Publicul,

Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ