Locuri de muncă vacante

Conform listei locurilor de muncă vacante valabile la data de 11.03.2015 angajatorii din Judeţul Ilfov oferă un total de 460 locuri de muncă vacante, din care 124 pentru studii superioare, 89 pentru studii medii, pentru muncitori calificaţi 143 şi 104 pentru muncitori necalificaţi.
Profesiile, meseriile sau ocupaţiile în care agenţii economici din judeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt: croitor, gestionar depozit, inginer chimist, sef serviciu, sudor, agent de paza, programator, zugrav, lucrator comercial, etc.
Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Ilfov.