Simpozion despre canonul literar la universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş

Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în parteneriat cu Institutul de Studii Multiculturale Alpha, organizează, în data de 9 aprilie a.c., de la ora 18, în Aula Magna, Simpozionul cu tema Literatura română şi provocările canonului, în care vor prezenta comunicări ştiinţifice personalităţi ale culturii şi literaturii române contemporane, cadre didactice universitare, scriitori: Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Prof. univ. dr. Al. Cistelecan, Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Prof.univ.dr. Dorin Ştefănescu, Conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean, Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda, Dr. Mariana Gorczyka.

Simpozionul, care se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de Olimpiada naţională de Limba şi Literatura română, ce se desfăşoară la Tîrgu-Mureş, în perioada 6-10 aprilie, îşi propune să releve principalele mutaţii, evoluţii şi transformări ale canonului literar în peisajul cultural postdecembrist. Canonul literar este, se ştie, o concretizare a valorii estetice, reliefată de prestigiu didactic şi de filtrarea în retortele criticii profesioniste. Nicolae Manolescu concepe canonul ca „o suprapunere de trei elemente: valoarea (cota de critică), succesul (cota de piaţă) şi un amalgam eterogen de factori sociali, morali, politici şi religioşi”. Perioada „postrevoluţionară” nu a determinat mutaţii esenţiale de canon, a nuanţat, însă, a relativizat ierarhiile valorice şi a „revizuit” poziţia unor scriitori, din perspectiva relaţiilor acestora cu ideologia comunistă. Simpozionul se va constitui într-un dialog fertil cu cei mai tineri şi mai talentaţi iubitori de limbă şi de literatură română din toată ţara, reuniţi în aceste zile la Tîrgu-Mureş.

Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, Simpozionul cu tema Literatura română şi provocările canonului va reprezenta un moment important al cercetării ştiinţifice din spaţiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în cadrul comunităţii academice naţionale.

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

Universitatea „Petru Maior”