Fundația CAESAR și LSRS, alături de ANOSR, CTR și SAR se opun cu fermitate desființării UEFISCDI  

Fundația Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (CAESAR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), alături de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) își exprimă din nou profunda îngrijorare cu privire la maniera complet netransparentă în care s-a încercat desființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) de către Parlamentul României, precum și la demersul pripit prin care Ministerul Educației și Cercetării Științifice încearcă să diminueze atribuțiile acestei instituții.

Organizațiile co-semnatare lansează un apel ferm către Parlamentul României să respingă proiectul de lege în cauză și să nu grăbească niciun proces de legiferare cu referire la viitoare modificări ale sistemului de educație din România fără respectarea procedurilor aplicabile și fără a se asigura de faptul că o suficientă consultare publică a avut loc în prealabil. Solicităm, de asemenea, Ministerului Educației și Cercetării Științifice să evite bulversarea instituțiilor educaționale și de cercetare care funcționează prin desființarea, reorganizarea sau divizarea nejustificată a lor. În acest sens, lansăm o petiție publică prin care cerem în mod expres respingerea proiectului de lege cu privire la desființarea UEFISCDI și respectarea procedurilor legale și de consultare publică – http://www.fundatiacaesar.ro/petitie/

Fundația CAESAR și LSRS, alături de ANOSR, CTR și SAR își exprimă întreaga solidaritate cu UEFISCDI, cu activitățile performante și cu rezultatele sale demonstrate în domeniile educației, cercetării și inovării. Considerăm că cercetarea și inovarea trebuie să rămână o prioritate în România, întrucât creșterea economică a țării și crearea de locuri de muncă se leagă în mod direct de un sistem funcțional de cercetare și de dezvoltare. UEFISCDI și-a dovedit eficacitatea în toate activitățile întreprinse și continuă să fie un exemplu de urmat în materie de eficiență și transparență pentru alte instituții publice, meritând astfel sprijinul total al Guvernului și al Parlamentului în demersurile sale viitoare. Trebuie remarcat faptul că acest punct de vedere este împărtășit și de Comisia Europeană, care și-a afirmat deja în mod public sprijinul pentru UEFISCDI. Exemple de succes de instituții similare, care administrează fondurile europene destinate cercetării, pot fi regăsite în Marea Britanie, Franța, Germania și Elveția, unde aceste structuri au contribuit la conturarea planurilor strategice de dezvoltare pe termen mediu și lung ale statelor respective, ceea ce este absolut vital și pentru România. Până în prezent, acest rol strategic a fost îndeplinit admirabil de UEFISCDI.

Urgența și lipsa de transparență cu care a fost înaintată propunerea de divizare a UEFISCDI în două sau mai multe structuri ridică semne serioase de întrebare cu privire la adevăratele intenții din spatele acestei proceduri, aducându-ne totodată în atenție că rolul consultărilor publice cu toți actorii relevanți nu a fost încă luat în serios de către reprezentanții autorităților publice. Orice modificare adusă unui sistem de învățământ deja suferind, cum este cel românesc, trebuie dezbătută în mod cât mai complet cu toți actorii relevanți și cu toate părțile interesate. Atragem, de asemenea, atenția asupra faptului că UEFISCDI poate asigura dezvoltarea capacității organizaționale necesare pentru a gestiona fondurile dedicate atât cercetării fundamentale, cât și cercetării aplicative, menținând standarde de performanță și practici de nivel internațional, în baza experienței acumulate până acum. O instituție nouă va avea nevoie de mult mai multe resurse pentru a face acest lucru și maximizează riscul apariției de erori sau practici neconforme cu aceste standarde. Nu în ultimul rând, solicităm Ministerului Educației și Cercetării Științifice să facă public modul în care se dorește organizarea finanțării pe exercițiul 2014 – 2020, precum și o evaluare a modului în care lucrurile s-au desfășurat până acum. Aceste clarificări sunt indispensabile pentru un dialog real și de profunzime, față de discuțiile superficiale purtate până acum în spațiul public.