GRECO semnalează că România nu a obţinut progrese semnificative în lupta împotriva corupţiei

Un organism al Consiliului Europei, care urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii statelor membre de a lupta împotriva corupţiei, apreciază, la rândul său, că România a implementat în mod satisfăcător doar şapte din cele 20 de recomandări privind transparenţa finanţării partidelor politice şi penalizarea corupţiei. Aşa-numitul Grup al Statelor Împotriva Corupţiei (GRECO) semnalează că România nu a obţinut progrese timp de doi ani şi că abia actuala lege, retrimisă în parlament de preşedintele Klaus Iohannis, ar aduce îmbunătăţirile aşteptate. Vedem care este situaţia legată de această lege în direct de la corespondentul nostru pe lângă instituţiile europene Cerasela Rădulescu. Bună seara.

Reporter: Bună seara. Incriminarea faptelor de mită şi trafic de influenţă în România este conform, într-o mare măsură, cu prevederile Convenţiei penale împotriva corupţiei – arată raportul publicat astăzi. GRECO spune însă că unele îmbunătăţiri sunt necesare pentru a incrimina mituirea funcţionarilor publici. În concluziile raportului apare faptul că autorităţile preferă să menţină actuala situaţie juridică pentru a uşura distincţia faţă de prevederile anterioare, în care funcţionarul public pretinde în mod fraudulos că poate realiza un anumit act în schimbul mitei. Referitor la transparenţa finanţării formaţiunilor politice şi a campaniilor electorale cel de al doilea domeniu analizat în raport Grupul Statelor Împotriva Corupţiei al Consiliului Europei constată că în proiectul de lege aflat în parlament privind finanţarea partidelor politice lipsesc propuneri adecvate privind termenele de depunere şi publicarea declaraţiilor financiare anuale ale partidelor. În principiu, depunerea acestor declaraţii constituie punctul de plecare pentru implementarea controalelor financiare ale autorităţii electorale permanente. Proiectul de lege pentru modificarea actelor normative anterioare privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale se află în prezent în Parlamentul României – precizează documentul. Dacă va fi adoptat va aduce o serie de îmbunătăţiri.

În acelaşi timp, i se solicită României să ia în considerare raţiunile care au fundamentat recomandările emise de acest grup al Consiliului Europei, de exemplu privind transparenţa sprijinului oferit de către terţi şi garantarea independenţei auditului financiar al partidelor politice. În concluziile raportului se precizează că performanţa  de ansamblu a României rămâne modestă în această etaptă a procedurii, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei şi nu a înregistrat niciun progres substanţial şi tangibil privind transparenţa partidelor politice, comparativ cu situaţia evaluată în primul raport. Potrivit acestui document, România a implementat în mod satisfăcător doar şapte din cele 20 de recomandări, nouă recomandări rămân sau au fost parţial implementate şi patru încă nu au fost implementate.

Grupul statelor care Luptă Împotriva Corupţiei al Consiliului Europei solicită şefului delegaţiei României să prezinte un raport cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii iunie. Să amintim şi faptul că acest Grup al Statelor care Luptă Împotriva Corupţiei al Consiliului Europei a fost înfiinţat în 1999, în vederea monitorizării nivelului de conformitate al statelor cu standardele anticorupţiei ale organizaţiei. România este membru fondator GRECO al Consiliului Europei şi, atenţie, Consiliul Europei este distinc de UE, însă toate statele membre ale Uniunii sunt şi membre ale Consiliului Europei.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 14 aprilie