Elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la activităţile comemorative dedicate Zilei Eroilor

2015 05 21 (215)Joi, 21 mai 2015, elevii şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la manifestările comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna dedicate Zilei  Eroilor şi desfăşurate la Monumentul Eroilor Independenţei – Biserica ,,Răducanu”.

Ziua Eroilor, care în mod tradiţional coincide cu Înălţarea Domnului, se sărbătoreşte anul acesta concomitent cu o altă mare sărbătoare a creştinătăţii, praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Locuitorii oraşului s-au aratat foarte interesati de acest eveniment, dovadă fiind numărul mare de participanţi alături de conducătorii de instituţii publice, veterani de război, elevii din şcoli şi licee și reprezentanţi ai administraţiei locale ș i regionale, care au venit să depună  coroane, să asiste la oficierea serviciului religios şi la parada militară care încheie în mod tradiţional astfel de manifestări.

În cadrul programului, elevii au prezentat onorul militar şi au luat parte la ceremonialul de defilare, manifestându-şi astfel respectul faţă de jertfa supremă a eroilor, a sacrificiului pe care l-au făcut pentru relizarea idealului national, preţ al înfăptuirii întregirii patriei, a României independente.

 Cu profundă recunoştinţă în suflet faţă de ctitorii veşniciei româneşti, conducerea şcolii a depus o coroană de flori, în memoria eroilor români din toate timpurile şi din toate locurile, eroi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.

Cultul eroilor , acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească, astfel că importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului din perspectiva apartenenţei instituţiei noastre la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

Subcomisar de penitenciare Mihaela Brăila

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna