Semnarea Acordului între România și SUA pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea legislației FATCA

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson, au semnat astăzi, 28 mai a.c., Acordul între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act). Semnarea a avut loc la sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Textul negociat între autoritățile române și cele americane este în concordanță cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implică un schimb reciproc automat de informații între autoritățile fiscale din cele două state, prin transmiterea informațiilor financiare raportate de instituțiile financiare prin intermediul autorităților fiscale.

Semnarea acestui Acord va avea următoarele efecte:

•         Nu se va aplica impozit cu reținere la sursă în SUA asupra veniturilor obţinute din SUA de către instituțiile financiare din România, iar instituțiile financiare române nu vor fi obligate să rețină impozit asupra anumitor venituri primite de cetățeni sau rezidenți americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare;

•         Simplifică implementarea sistemului de transmitere a informațiilor financiare și reduce din povara administrativă a instituțiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informații;

•         Crește certitudinea juridică pentru instituțiile financiare din România, iar prin semnarea acestui Acord, acestea vor fi considerate în SUA instituții financiare conforme;

•         Instituțiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informații menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie;

•         Prin încheierea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informații în domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală și la combaterea practicilor fiscale evazioniste.

Principalele aspecte cuprinse în proiectul de Acord vizează:

•         Persoane pentru care se face raportarea informațiilor fiscale: persoane fizice cetățeni sau rezidenți în SUA, parteneriate sau companii înființate în SUA;

•         Definiții legate de teritorialitate, instituții financiare, instrumente financiare, conturi raportabile;

•         Tipul de informații care fac obiectul acordului de schimb automat de informații: datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informații, numărul de cont, datele de identificare a instituțiilor financiare care trebuie să facă raportarea etc.

•         Intervalele de timp pentru care se face schimbul de informații;

•         Modul de realizare a schimbului de informații și aspecte legate de aplicarea măsurilor FATCA pentru instituțiile din România;

•         Obligațiile și procedurile pe care le au de îndeplinit instituțiile financiare privind identificarea și raportarea conturilor;

•         Entități care nu raportează informații financiare și produsele financiare pentru care nu se face raportare.

În Acord este inclus un articol care impune aplicarea clauzei națiunii celei mai favorizate, în sensul că, în măsura în care SUA va acorda condiții favorabile unui stat terț, există obligația părții americane de a notifica partea română care poate accepta sau nu, extinderea beneficiului acestor condiții mai favorabile.

În procesul de pregătire a negocierilor cu Trezoreria SUA, prin intermediul reprezentanților Ambasadei SUA la București, Ministerul Finanțelor Publice a consultat și a beneficiat de susținerea tehnică acordată de experți din Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., respectiv Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Ministerul Finanțelor Publice va întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea proiectului de lege pentru ratificarea în regim de urgenţă a Acordului către Parlamentul României.

Biroul de presă al Ministerului Finanțelor Publice