Bani pentru tinerii fără loc de muncă – ce nu ştiu şomerii şi angajatorii

– 750 de lei + 300 euro pentru stagiar, 300 de lei + 250 euro pentru ucenic, 3500 de lei + 1000 euro primă de instalare, 400 de euro pentru fiecare tânăr format sau evaluat,
30.000 de euro pentru iniţierea de afaceri –

 

Tinerii şomeri şi angajatorii beneficiază de importante sume de bani din bugetul statului român pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii. Prin programul Garanția pentru tineri urmează să se acorde suplimente și din fonduri europene în baza unor proceduri la care se lucrează în această perioadă. Toate benefiicile acordate tinerilor șomeri au fost prezentate în cadrul seminarului ,,Măsuri de dezvoltare a resurselor umane, inserţiei profesionale şi incluziunii sociale a tinerilor”, organizat între 19-21 iunie 2015 la Băile Felix, judeţul Bihor, de către Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.

Sumele de bani pe care statul român le acordă deja şi cele din fonduri europene care se vor acorda în baza unor ghiduri de implementare a programului Garanția pentru tineri au fost prezentate participanţilor la seminar de către doamna Mariana Bucaleţ, şef serviciu în cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti:

750 de lei pentru STAGIAR, de la statul român, plus 300 euro lunar din fonduri europene

Stagiatura presupune studii superioare, iar timp de şase luni angajatorii care încadrează stagiari printr-un act adiţional la contractul individual de muncă primesc de la stat suma de 750 de lei. Prin prgramul Garanția pentru tineri urmează să se acorde în plus 300 de euro lunar pentru fiecare stagiar din fonduri europene.

300 de lei pentru UCENIC de la statul român, plus 250 euro lunar din fonduri europene

Ucenicia presupune contract de muncă, iar tânărul şomer este plătit să înveţe meseria. Pe întreaga perioadă de ucenicie se acordă angajatorului suma de 300 de lei, iar o dată cu obţinerea fondurilor europene prin programul Garanţia pentru tineri încă 250 de euro lunar. În funcție de nivelul de calificare, această sumă poate fi acordată pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

500 de lei pentru angajatorii care încadrează tineri, plus 200 de euro pe lună din fonduri europene

Angajatorii sunt stimulaţi ca să încadreze tineri prin acordarea unei subvenţii de 500 de lei pe lună de angajat din bugetul asigurărilor de şomaj. Alţi 200 de euro vor fi alocaţi lunar pentru fiecare tânăr angajat din fonduri europene pe o perioadă de 12 luni.

400 de euro din fonduri europene pentru fiecare tânăr şomer evaluat sau format

Centrele de evaluare de competenţe care evaluează şi recunosc competenţele profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal vor beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr evaluat. Banii sunt alocaţi din fonduri europene. Şi tot de 400 de euro pentru fiecare tânăr format pot beneficia furnizorii de formare profesională autorizaţi care organizează cursuri de formare profesională.

3500 de lei primă de instalare de la statul român, plus 1000 de euro din fonduri europene

În prezent un tânăr şomer aflat în evidenţele statului poate primi o primă de instalare în valoare de 3500 lei dacă îşi găseşte un loc de muncă şi îşi schimbă domiciliul în localitatea în care se află respectivul loc de muncă, iar prin programul finanţat cu fonduri europene Garanţia pentru tineri urmează să mai primească 1000 de euro. De asemenea, un tânăr şomer primeşte în prezent 1000 de lei dacă se angajează şi face naveta la o distanţă mai mare de 50 de kilometri, iar prin programul cu fonduri europene Garanţia pentru tineri urmează să primească în plus 250 de euro. În prezent, prima de instalare și prima de încadrare se acordă o singură dată, la angajare, persoanei respective, indiferent de vârstă.

30.000 de euro din Fondul Social European pentru iniţierea unei afaceri

Tinerii care iniţiază o afacere şi creează întreprinderi mici şi mijlocii, cu accent pe cele cu profil non-agricol din mediul urban vor putea primi o finanţare sub   formă de pachete integrate în valoare de aproximativ 30.000 de euro din Fondul Social European şi/sau Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor.

Liderii de sindicat din judeţele Bihor, Cluj, Maramureş,Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, participanţi la seminar, au precizat că nu cunoşteau facilităţile de care pot beneficia tinerii șomeri. ,,Trebuie identificate nevoile reale de formare profesională la nivel naţional, regional şi local printr-un amplu proces de dialog social în care să se implice patronatele, sindicatele, autorităţile publice locale şi centrale, agenţii economici. Deciziile trebuie să se bazeze pe date ştiinţifice, pe studii sociologice şi nu pe simple percepţii. Aşa cum preciza şi domnul Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, există o nepotrivire evidentă dintre oferta și cererea de competențe, care afectează creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. Acordul de parteneriat cu România 2014 -2020 oferă oportunități de finanțare în următorii şase ani pentru proiectele ce vizează creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii, precum și pentru politicile ce privesc incluziunea socială a acestora” , a declarat domnul Dumitru Fornea, expert relații internaționale și advocacy al CSN Meridian.

În cadrul seminarului, s-a dezbătut şi problematica voluntariatului, care alături de ucenicie şi stagiatură reprezintă instrumente de bază pentru inserţia profesională a tinerilor. ,, Perioada în care un tânăr face voluntariat este considerată experienţă de muncă dacă este realizată în domeniul studiilor. Ucenicia, stagiatura, voluntariatul trebuie să se regăsească în capitole distincte ale contractelor colective de muncă pe care le încheiaţi. Prin participarea dumneavoastră la şedințele organismelor de dialog social, la negocierea contractelor colective de muncă, la dezbaterile din organismele colective de conducere ale diverselor societăţi comerciale, de administraţie publică locală şi centrală puteți veni cu măsuri concrete şi puteți determina angajatorii să folosească toate facilităţile legale pentru angajarea tinerilor”, a precizat domnul Ion Albu, preşedintele executiv al Confederației Sindicale Naționale Meridian.