Uniunea Europeană şi Japonia se află în negocieri intense pentru semnarea unui acord bilateral de liber schimb

Uniunea Europeană şi Japonia studiază modalităţile prin care societatea civilă poate fi implicată mai activ în  îmbunătăţirea şi diversificarea relaţiilor dintre Bruxelles şi Tokyo, inclusiv la nivel economic. Un bun prilej în acest sens îl constituie negocierile pentru viitorul acord bilateral de liber schimb care, potrivit Comisiei Europene, progresează rapid. Subiectul este abordat astăzi, la Bruxelles, într-o conferinţă specială organizată de Comitetul European Economic şi Social şi care va reuni diplomaţi experţi şi oameni de afaceri. Detalii în rubrica semnată de Laurenţiu Văduva.
Reporter: Uniunea Europeană şi Japonia se află în negocieri intense pentru semnarea unui acord bilateral de liber schimb, iar părţile doresc ca acestea să se încheie la sfârşitul anului 2015. În acest context, grupul pentru relaţiile cu Japonia din cadrul Comitetului European Economic şi Social, care reprezintă societatea civilă organizată, în cadrul Uniunii Europene, lucrează, împreună cu omologii niponi, pentru a prezenta autorităţilor un punct de vedere privind includerea în viitorul acord a unui organism de monitorizare din partea societăţii civile din ambele părţi. Acest organism va avea rolul de a obseva şi analiza dacă viitorul acord va fi corect implementat şi va satisface interesele fiecărei părţi, inclusiv aspectele sensibile ale barierelor non-tarifare şi din domeniul achiziţiilor publice, dar şi de a face propuneri şi sesizări atunci când va fi cazul. Experţii societăţii civile ar urma să monitorizeze modul în care aplicarea acordului va respecta fiecare legislaţie în parte şi beneficiile pe care le va aduce în plan economic, comercial şi social, dar şi din perspectiva unor chestiuni precum conservarea mediului sau relaţiile cu state terţe. Conferinţa de astăzi va reuni diplomaţi, profesori, experţi şi importanţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, între care directorii generali ai influentelor asociaţii europene pentru transsporturi feroviare –  UNIFE –  sau Asociaţia Constructorilor Niponi de Automobile. Prima parte a conferinţei va analiza actualul stadiu al relaţiilor comerciale dintre Uniunea Europeană şi Japonia şi persectivele unui mecanism de monitorizare din partea societăti civile. Cea dea  doua parte va fi consacrată unei evaluări a impactului pe care liberalizarea şi intensificarea comerţului între Tokyo şi Bruxelles îl va avea aasupra economiilor celor două părţi, impactul social şi de mediu, problemele intersectoriale şi de competitivitate. Japonia este al doilea mare partener comercial al Uniunii Europene în Asia, după China. Împreună – Japonia si Uniunea Europeană – realizează peste o treime din produsul intern brut mondial. În anul 2012, balanţa schimburilor comerciale de bunuri şi servicii între Uniunea Europeană şi Japonia s-a echilibrat la un nivel de 80 de miliarde de euro de fiecare parte, totalizând, astfel, 160 de miliarde de euro.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 iulie