Jean Asselborn a mulţumit Bulgariei pentru eforturile pe care le face

Jean Asselborn, preşedintele în exerciţiu Consiliului Miniştrilor de Justiţie şi Afaceri Interne ai UE, JAI, a mulţumit Bulgariei pentru eforturile pe care le face pentru apărarea frontierei externe a UE, chiar dacă nu este membră Schengen, după expunerea făcută miercuri la prima sesiune a ordinii de zi a Consiliului, pe tema întăririi apărării şi guvernarea efectivă a frontierei externe a UE, de vicepremierul, ministru de interne al Bulgariei, Rumiana Bâcivarova. „Am dori ca aderarea Bulgariei şi a României la Schengen să fie luată în considerare atunci când se examinează şi se planifică activităţi coodonate şi solide în domeniul guvernării frotierelor externe. Intrarea celor două state în Schengen este o problemă a întregii UE”, a subliniat ministrul bulgar de interne, explicând că doar în acest fel va fi finalizată concepţia privind garantarea securităţii UE. În expunerea sa ţinută în faţa colegilor miniştri de interne, Rumiana Bâcivarova a explicat că gestionarea frontierelor externe este legată strâns de provocările actuale care stau în faţa UE legate de problema migraţiei. Acest fapt reclamă un răspuns colectiv coordonat, solidar, din partea tuturor statelor membre ale UE. În opinia ministrului de interne bulgar, cu toate că situaţia actuală este o provocare pentru întreaga UE, cele mai afectate sunt statele din prima linie, inclusiv Bulgaria, care răspund pentru securitatea frontierelor externe ale UE. De aceea este necesară manifestarea solidarităţii faţă de aceste state. Trebuie găsit un echilibru real între acţiunile colective şi suveranitatea naţională în cazul guvernării frontierelor, a spus Rumiana Bâcivarova. Bulgaria nu poate contribui pe deplin la eforturile colective în această direcţie, întrucât ea nu este încă membră a familiei Schengen, iar absenţa accesului deplin la unele din sistemele de viză şi informaţionale ale Schengen limitează posibilitatea Bulgariei de a se opune cu şi mai mult succes contrabandei şi traficului de persoane, în pofida prezenţei capacităţii şi a disponibilităţii Bulgariei de a face faţă acestei probleme tot mai importante pentru întreaga Europă. Prin intrarea în Schengen şi folosirea întregului instrumentar al legislaţiei Schengen, Bulgaria va contribui la o mai o mai atotcuprinzătoare prevenire – verificarea la acordarea vizelor Schengen, neacceptarea în spaţiul Schengen a cetăţenilor străini cu interdicţii temporare de intrare introduse în sistemul informaţional Schengen. În acelaşi timp, de când a devenit membră a UE, Bulgaria asigură un nivel superior al apărării frontierelor externe ale UE, depunând eforturile necesare, în pofida restricţiilor de acces la aceste sisteme şi resursele limitate de care dispune Sofia, a afirmat ministrul bulgar de interne la prima sa intervenţie a zilei la Consiliul JAI.

www.standartnews.com – 08 octombrie