Grevă de avertisment la Aeroportul Henri Coandă

Greva de avertisment va avea loc în data de vineri 22 ianuarie 2016 între orele 13.00 – 15.00. Locul desfăşurării grevei este S.C. GLOBEGROUND ROMANIA S.R.L. (Aeroportul Henri Coandă), la locurile de muncă ale salariaţilor

Hotărârea de a declara greva a fost luată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, sens în care ataşam prezentei dovadă în consecinţă, respectiv acordul scris al unui număr de 403 membri de sindicat dintr-un total de 440 membri, ceea ce face îndeplinită condiţia legală de declanşare a grevei cu acordul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat.

Precizăm că pe perioada desfăşurării grevei, participanţii la grevă vor proteja bunurile unităţii, fiecare salariat aflat în grevă aflându-se la locul său de muncă.

Vă punem în vedere că orice eventual act sau fapt prin care o persoană este constrânsă, împiedicată sau influenţată să renunţe la grevă reprezintă infracţiune şi se pedepseşte în consecinţă.

Totodată, vă punem în vedere că aducerea altor persoane să muncească în locurile salariaţilor aflaţi în grevă, reprezintă de asemnea împiedicarea exercitării dreptului fundamental la grevă – adică infracţiune.

În situaţia în care aveţi în vedere altă ofertă concretă şi punctuală (alta decât cea de până acum), aşteptăm să fim convocaţi pentru a o discuta.

(SINDICATUL LIBER de HANDLING AERONAUTIC / Cioc Alexandru Cristian – Presedinte)