A.J.O.F.M. Ilfov organizează cursuri gratuite de formare profesională pentru şomeri

Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri din raza județului Ilfov. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii, care să marească șansele ocupării unui loc de muncă.

Activitatea de formare profesională asigură, prin organizarea de cursuri specifice pentru persoanele fizice şi juridice interesate, atât servicii de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionare profesională a forţei de muncă cât şi pregătirea profesională a personalului  propriu din cadrul agenţilor economici, în vederea prevenirii şomajului. Totodată, sunt elaborate programe specifice de formare profesională pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu şanse reduse de integrare pe piaţa forţei de muncă : tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, etc.

Cursurile de formare profesională gratuite organizate de A.J.O.F.M. Ilfov în 2016

CALIFICARE  Bugetul asigurarilor de stat ( BAS )

Nr.

crt

Ocupatia/locul desfasurarii programului Cod COR/ cod Nomenclator Tip program de F.P Nr. total pers. Nr. de ore  

 

 

Nivel minim de studii initiale acceptat

 

 

 

1 Bucatar 5122.2.1 Calificare/ recalificare 28 720 Invatamant obligatoriu
2 Comerciant vanzator marfuri alimenatre 5220.2.1

 

Calificare/ recalificare 28 720 Invatamant obligatoriu
3 Frizer coafor manichiurist pedichiurist 5141.2.1 Calificare/ recalificare 14 360 Invatamant obligatoriu
4 Inspector resurse umane 333304 Specializare 14 48 Liceu

 

5 Inspector/referent SSM 325723 Specializare 14 48 Facultate

 

6 Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaz 7136.2.2 Calificare/ recalificare 28 720 Invatamant obligatoriu
7 Lucrator in comert 5220.1.1 Calificare/ recalificare 28 360 Invatamant obligatoriu incomplet
8 Lucrator in cultura plantelor 6111.1.1 Calificare/ recalificare 14 360 Invatamant obligatoriu incomplet
9 Operator introducere validare si prelucrare date 4113.2.1

 

initiere 28 180 Invatamant obligatoriu
10 Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 5123.2.1 Calificare/ recalificare 34 720 Invatamant obligatoriu
TOTAL 230

 

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza    recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • certificat de naştere, în original şi copie;
  • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
  • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că  aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
  • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
  • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.O.F.M Ilfov – telefon 021.332.37.08.

Compartimentul Juridic, Relatii cu Publicul, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ