Raport trimestrial asupra inflaţiei

Raportul trimestrial asupra inflaţiei pe care îl prezintă astăzi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va reconfirma tendinţa de scădere a inflaţiei şi în următoarele luni. Factorul principal al acestei evoluţii este reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată, dar şi a altor impozite.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta astăzi noul raport trimestrial asupra inflaţiei. Prognoza modificată a specialiştilor Băncii Centrale reconfirmă perspectiva adâncirii inflaţiei în teritoriul negativ în primele cinci luni ale acestui an, ca efect al scăderii cotei-standard de TVA şi a altor impozite indirecte. Se anticipează însă şi revenirea la începutul anului 2017 şi, ulterior, menţinerea ratei anuale a inflaţiei în interiorul intervalului 1,5-3,5% ţintit de BNR, asta, după ce impactul pe reducerea preţurilor de consum al scăderii cotei-standard de TVA se va epuiza, dar şi pe fondul relaxării conduitei politicii fiscale şi al creşterii costurilor unitare cu salariile. Riscurile din plan intern ce ar putea să modifice actula proiecţie a BNR privind inflaţia provin, potrivit experţilor Băncii Centrale, din incertitudinile privind politica fiscală şi salarială şi privind derularea reformelor structurale în contextul alegerilor din acest an şi al absenţei unor acorduri cu instituţiile financiare internaţionale. Printre elementele relevante din plan extern se numără incertitudinile accentuate legate de creşterea econmică globală, cele privind evoluţia preţului internaţional al petrolului, dar şi creşterea recentă a volatilităţii pieţelor financiare internaţionale.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 februarie)