Forumul Pădurilor – de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă

Joi, 25 februarie, a avut loc Forumul Pădurilor – de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă, eveniment organizat de Greenpeace România, WWF România, Fundația Eco-Civica și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate.

Forumul Pădurilor a reprezentat prilejul pentru ca organizațiile de mediu și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să semneze o declarație care cuprinde o viziune despre viitorul pădurilor din România și un set de măsuri și obiective concrete pentru protejarea pădurilor, atât pentru anul 2016 cât și în orizontul 2020:

Pentru anul 2016:

 1. Atingerea obiectivelor impuse de Regulamentul UE 995 / 2010 (EUTR);
 2. Dezvoltarea aplicațiilor Wood Tracking și SUMAL ca instrumente de control eficiente, mărirea gradului de transparentizare a informațiilor generate de acestea și realizarea unor sisteme de monitorizare și evidență a controalelor;
 3. Adoptarea ghidului de planificare strategică participativă sectorială în scopul elaborării Strategiei Forestiere Naționale;
 4. Înființarea unei structuri specializate în controlul regimului silvic în subordinea direcției generale păduri din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
 5. Instituirea prin actul normativ de organizare și funcționare a Gărzilor Forestiere de criterii și indicatori de performanță și de conduită, și de măsuri de monitorizare a activității personalului Gărzilor Forestiere;
 6. Modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (HG 924 /2015), astfel încât să fie transpuse în mod adecvat principiile de valorificare instituite în Codul Silvic;
 7. Modificarea legii 171/ 2010 a contravențiilor silvice pentru acoperirea integrală cu măsuri sancționatorii a faptelor care se constituie ca și contravenții silvice;
 8. Realizarea cadrului legal care să asigure compensarea contravalorii produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice pentru proprietățile lor care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;
 9. Instituirea „Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine” (conform Codul silvic art. 26 alin. 3), ca instrument oficial de evidență și gestiune în vederea asigurării protecției stricte a acestora
 10. Asigurarea funcționării „Consiliul Național pentru Silvicultură

Pentru perioada 2017 – 2020.

 1. Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare și Informare privind Managementul Forestier prin integrarea amenajamentelor silvice în format GIS;
 2. Asigurarea continuității în furnizarea și valorificarea rezultatelor actualizate ale Inventarului Forestier Național;
 3. Demararea unui plan pentru trecerea terenurilor din proprietate privată în domeniul public al statului în zonele de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și în cazul pădurilor virgine;
 4. Îmbunătățirea colaborării interorganizaționale pentru majorarea suprafeței împădurite prin identificarea terenurilor și a soluțiilor tehnice adecvate.

Părțile semnatare acționează în limitele competențelor legale pentru planificare, derulare, implementare, sprijin reciproc, monitorizare, avertizare în vederea implementării corespunzătoare a priorităților agreate.

Pentru realizarea aspectelor asumate reciproc, părțile semnatare vor emite un plan de măsuri detaliat.

Invităm alte organizații sau persoane să susțină, să contribuie și să monitorizeze progresul implementării acestor măsuri asumate.

Evenimentul a avut două sesiuni, prima a abordat cadrul legal necesar pentru o protecție eficientă și de lungă durată a pădurilor, iar cea de-a doua sesiune a fost axată pe soluții privite din perspectiva dezvoltării durabile.

La Forumul Pădurilor a fost invitat un număr important de actori-cheie din domeniu – autoritatea de resort, organizații de mediu, organizații din industria forestieră, experți și cercetători din domeniul silvic, reprezentanți de ambasade și companii procesatoare de lemn – pentru a iniția un dialog legat de gestionarea responsabilă și protejarea pădurilor. Este important să existe o înțelegere comună vizavi de urgența realizării unui cadru legislativ și administrativ funcțional, implementării unor măsuri de prevenție și control a tăierilor ilegale și a unei cooperări reale cu toate părțile interesate.

Invitați externi:

Dr. Lutz Fähser, Expert Internațional în Silvicultură, care a implementat cu succes un model de silvicultură ecologic, responsabil din punct de vedere social și viabil economic, bazat pe recomandările formulate în cadrul Convenției de la Rio din 1992.

Dl. Bojan Grlaš, Policy Officer – International Forestry – Directoratul General pentru Mediu, care a vorbit despre implementarea sistemului de urmărire a lemnului (EUTR) la nivel european și în România.

La eveniment au participat, din partea Ministerului Mediului:

– Cristiana Pașca-Palmer Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

– Erika Stanciu, Secretar de Stat

Declarația semnată este disponibilă aici http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/Declaratie-Forumul%20Padurilor_semnata.pdf