Apel la candidatură: Burse destinate jurnaliștilor culturali străini oferite de ICR

Institutul Cultural Român anunță lansarea unui nou apel la candidatură în cadrul Programului de Burse destinate jurnaliștilor culturali străini – sesiunea 2016, oferind sprijin financiar pentru un stagiu de documentare de o lună în România.

Astfel, ICR acordă burse jurnaliștilor străini care propun proiecte de lucru ce reflectă diverse aspecte ale culturii române.

În anul 2016 vor fi oferite 10 (zece) burse, distribuite pana la sfârșitul anului calendaristic in funcție de perioada convenită împreună cu jurnaliștii desemnați câștigători. Aceștia se vor documenta pe perioada unei luni pe care o vor petrece in zonele alese in relație cu subiectul vizat.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 21 aprilie 2016.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar-fotoreportaje.

Documentele necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei): formularul de înscriere, CV, copie dupa actul de identitate/paşaport, descrierea proiectului de cercetare (care va conţine 3 pagini minimum – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România), un portofoliu (conţinând, după caz, articole și/ sau înregistrarea unor emisiuni, DVD-uri conţinând filme documentare, înregistrări ale unor interviuri, CD-uri conţinând emisiuni în format audio, 20 de fotografii, alături de albume foto care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu), o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/ postului de radio/ postului TV/ asociaţiei unde activează sau a activat candidatul, scrisoare de intenţie. Documentația va fi redactată în limba engleză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Contact: Cătălin Rogojinaru, tel. 031 423 2470, catalin.rogojinaru@icr.ro .

Detalii http://icr.ro/pagini/bursele-pentru-jurnalisti-culturali-straini