Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române slujeşte astăzi, de Rusalii, în Catedrala Sfântul Mina din Heraklion, capitala Insulei greceşti Creta, împreună cu capii Bisericilor Ortodoxe care participă la Marele Sinod al Ortodoxiei. Patriarhul român este însoţit în insula Creta de o delegaţie de 24 de ierarhi care vor participa, de mâine, la lucrările Sinodului. Despre semnificaţia Rusaliilor ne vorbeşte acum redactorul nostru Remus Rădulescu.
Reporter: Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament descrie momentul care stă la baza sărbătorii de astăzi. Cei 12 apostoli se aflau laolaltă în Ierusalim, la 50 de zile după Învierea Domnului şi la zece zile după Înălţarea lui la Cer. Toţi au auzit un vuiet şi au simţit o suflare de vânt la un moment dat, in ncăperea în care se găseau. Mici flăcări stăteau deasupra capului fiecăruia. Cei 12 au început să vorbească în limbi pe care nu le vorbiseră niciodat. Erau limbi pe care le înţelegeau pelerinii evrei veniţi la Ierusalim din diferite ţări. Apostolul Petru le-a explicat tuturor că Duhul Sfânt le-a dat darul de a propovădui limbi străine. În urma cuvântării sale, primii trei mii de oameni s-au botezat, întemeind prima comunitate creştină. În acest fel a luat naştere biserica, adunarea celor care cred în Iisus Hristos şi se potează în numele Sfintei Treimi. Credincioşii rememorează acest moment astăzi, prin participarea la Liturghie, iar la final, primesc frunze de nuc sfinţite, care simbolizează flcările ce au stat deasupra apostolilor.

*****

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Rusaliile, Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, la 50 de zile de la Paşti. Este şi ziua în care a fost întemeiată biserica creştină.
Reporter: Remus Rădulescu – Primii 3.000 de oameni s-au botezat întemeind prima comunitate creştină. În acest fel, a luat naştere biserica, adunarea celor care cred în Iisus Hristos şi se botează în numele Sfintei Treimi. Credincioşii rememorează acest moment, astăzi, prin participarea la liturghie, iar la final primesc frunze de nuc sfinţite, care simbolizează flăcările ce au stat deasupra apostolilor.