România în război

adevarul romania ww1

Cu 100 de ani în urmă armata noastră intra în războiul ce avea să devină al Întregirii Naționale, plină de entuziasm și nerăbdare, la chemarea fraṭilor români din Transilvania.

Pe 27 august România a făcut pasul cel mare. Tinerii s-au dăruit ṭării cu un devotament pe care unii dintre contemporanii noştri nu îl pot înṭelege. Bilanṭul primelor victorii din 1916, dar și al primelor înfrângeri, avea să arate că ṭelul întregirii neamului în hotarele ṭării se poate atinge doar cu mari sacrificii.

Arhivele ne dezvăluie astăzi, cu interesante detalii, ce s-a întâmplat atunci cu românii aflaṭi pe scena teatrului de război, dincolo de Carpaṭi, în Dobrogea sau la Dunăre, în Bucureştiul ocupat de trupele Puterilor Centrale sau în Iaşiul plin de refugiaṭi.

Interviurile păstrate în Arhiva de istorie orală a Radiodifuziunii ne emoṭionează, ne înduioşează şi aduc la viaṭă crâmpeie din aceste evenimente petrecute exact cu un veac în urmă. Lor le vom adăuga fotografii remarcabile.

Urmăriṭi începând de mâine serialul 1916. Note de război care, aproape zilnic, va înfăṭişa experienṭe individuale, întâmplări şi trăiri din Primul Război Mondial povestite la microfon sau consemnate în jurnale şi scrisori inedite. Consultant  ştiinṭific va fi domnul profesor Corneliu Andonie, doctor în istorie, muzeograf la Muzeul Militar Naṭional „Regele Ferdinand”.