1916. Note de război (VIII)

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Planul de luptă al Puterilor Centrale era stabilit deja cu o lună înainte de intrarea României în război: trupele bulgaro-germano-turce vor ataca Turtucaia şi Silistra şi vor înainta în miezul Dobrogei • 1 septembrie 1916: Bulgaria declară război României • 6 septembrie: Turtucaia cade în mâinile duşmanului • 480 de ofiṭeri şi 28.000 de soldaṭi sunt făcuṭi prizonieri • din întreaga garnizoană scapă 2.000 de oameni care trec peste Dunăre şi 3.500 spre Silistra • între timp, după mici victorii româneşti, bulgarii cuceresc Silistra şi Bazargic.

 

 

Alexandru Stoenescu (1865-1936), colonel în Primul Război Mondial în Armata de operaṭiuni din Dobrogea, trimite scrisori de pe front soṭiei, „D-nei Elena Colonel Stoenescu”, în str. Cortului 7, Bucureşti… Colonelul Stoenescu avea să devină general în 1918.

 

„4 Septembrie 1916 [17 septembrie, stil nou]

 

Dragă Lucica,

Cu ajutorul lui D-zeu sunt sănătos. Voi cum o mai duceṭi cu zepelinurile? Cred că staṭi bine acolo. […]

 

Dorinṭa mea este să pot trăi până ce voi vedea România Mare [sublinierea sa] De voi am mare grijă că vă las singuri, copii mici fără niciun rost. D-zeu este însă bun cu noi, cum a fost şi ne-a ajutat întotdeauna.

 

Vă sărut cu drag,

Alexandru”

 

Biroul de operatii al Diviziei de Dunare.
Biroul de operatii al Diviziei de Dunare.

 

„10 Septembrie 1916 [23 septembrie, stil nou]

 

Dragă Lucica,

Cu ajutorul lui D-zeu, în present sunt bine. În ziua de 6 septembrie regimentul a intat în luptă, o luptă crâncenă ce nu a mai fost până la noi, s-a redus regimentul ½. Dumnezeu a avut grijă de mine, un glonṭ a trecut pe lângă obraz, m-a sgâriat şi a trecut prin urechea stângă, perforând-o. Nu am simṭit decât după luptă. Sunt aproape vindecat, am un frumos suvenir, pot să spun cercel. Sunt 20 de ofiṭeri răniṭi, câmpul este plin de morṭi bulgari, atacurile noastre viguroase i-au descurajat şi sunt în retragere. Am ocupat poziṭiile lor unde este plin de cadavre bulgăresci. Cred că Dumnezeu va fi cu noi, care nu ne-am făcut decât datoria. Sunt mulṭumit că astăzi am primit veste de le voi că sunteṭi sănătoşi.

 

Vă sărut cu drag pe toṭi,

Alexandru”

 

*

„16 Septembrie 1916 [29 septembrie, stil nou]

 

Dragă Lucica,

Sunt sănătos, mulṭumesc lui D-zeu. Am scris patru cărṭi poştale şi nu am primit niciun răspuns. Scrie Armata de operaṭii din Dobrogea, Divizia 12 regimentul 60, poate va veni.

 

Eu sunt vindecat complet de ureche, a rămas numai semnul de suvenir. Scrie-mi dacă s-a regulat cu primirea soldei ce se cuvine familiei, cercetaṭi la Divizia 4 sau scrie la partea sedentară Roşiorii de Vede ce s-a făcut.

 

Sunt fericit că regimentul meu a luptat bine şi a dat rezultate frumoase, s-a dat ordin de zi de mulṭumire.

 

Copiii ce fac? Nelu, Venera, te supără?

 

Vă sărut pe toṭi cu drag,

Alexandru”

 

 

[scrisori de la Muzeul Militar Național, Secția Documentare, Colecṭia Manuscrise şi Fototecă; consultant ştiinṭific prof. dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Național]