Parlamentul bulgar a declarat ziua de 19 septembrie Ziua Prieteniei Bulgaro-Maghiare

Parlamentul bulgar a declarat ziua de 19 septembrie Ziua Prieteniei Bulgaro-Maghiare. Hotărârea a fost luată cu votul a 130 de deputaţi. În ziua de 19 septembrie, Biserica Ortodoxă Bulgară (BPŢ) îl prăznuieşte pe Sf. Ioan de la Rila, ale cărui moaşte în anul 1183 au fost transpotate de la Sredeţ (Sofia de azi) în capitala maghiară de atunci, Estergom, iar ulterior au fost returnate. Declararea Zilei Prieteniei Bulgaro-Maghiare va da posibilitatea desfăşurării anuale a unor iniţiative şi manifestări care să pună în evidenţă momente ale istoriei petrecute în mileniul anterior, precum şi să fie desfăşurate schimburi culturale şi iniţiative de tineret, consideră iniţiatorii bulgari ai hotărârii.

(www.24chasa.bg)