Foto: AGERPRES

          Sub clar de lună, stingher și pustiu,

            Se-nalță un dedal de limbi de foc.

            Din cenușă, în cenușă se reflectă un arpegiu

            De culori și de trăiri; era un joc…

 

            Odată plăsmuită, flama radiază-un spectru de culori,

            Se înclină după vânt, se întețește,

            E brăzdată de furtună, învăluită-n fiori.

            Scrumul îi șoptește.

 

            Cu jind sfredelitor, flacăra se îndârjește.

            Nuanțe falnice, liliachiu, peratic,

            Domnesc peste-un maldăr ce tânjește

            Alinare, într-un vifor de jăratic.

 

            Dar văpaia se-ofilește, iar cu ea,

            Visul tinereții pierde din scânteia nemuririi

            Și rămâne-n urmă amintirea

            Junelor fantasme, prosforate-uitării…

 

 Elev: Raluca Hondor

Clasa a IX- G

Prof. Liana Hera