Premii ICPE-CA la Concursul internatioanal de inventica EUREKA

Recunoaṣterea valorii ṣi competitivităṭii Institutului Naṭional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA în cercetarea naṭională ṣi internaṭională a fost reconfirmată, ṣi de această dată, prin obṭinerea a 2 medalii ṣi diplome de argint în cadrul Concursului internaṭional de inventică Bruxelles–EUREKA 2016.

Astfel, invenṭiile Motor sonic magnetostrictiv cu modul electronic de acṭionare ṣi Procedură pentru obṭinerea compoziṭiei adezive pe bază de Ag nanostructurat au obṭinut medalii ṣi diplome de argint.

Iată de ce ICPE-CA, prin cercetările demarate, este pregătit să raspundă provocărilor impuse de noile cerinṭe economice ṣi sociale, astfel încât, prin activitatea sa, să consolideze dezvoltarea durabilă a întregii societăṭi.

                                                            Biroul de Presă ICPE-CA