Start UP 4 Diaspora

În perioada 04.10.2017- 03.07.2020 se va desfășura proiectul Start Up 4 Diaspora, Cod proiect 107522, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Operaţiunea – Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Buget: 6.927.646,19 lei

Parteneriatul este alcătuit din: Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de lider partener, Asociația Patronatul Județean Al Femeilor De Afaceri Din Întreprinderile Mici Și Mijlocii Suceava (APJFAIMM) în calitate de partener 1 și Liga Studenților Români Din Străinătate (LSRS) în calitate de partener 2.

Proiectul “Start Up 4 Diaspora” are ca obiectiv major promovarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia din România. START UP 4 DIASPORA

Proiectul va duce la o creștere a gradului de informare și de pregătire în domeniul antreprenoriatului pentru grupul țintă din Regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia și va încuraja și stimula astfel dorința de desfășurare a activității pe cont propriu care vor avea un impact pozitiv atât asupra economiilor regionale, prin generarea de valoare adăugată și creșterea încasărilor bugetare, cât și asupra șomajului, reducându-l în mod imediat și pe termen lung în funcție de evoluția afacerilor înființate, ducând implicit la creșterea nivelului de trai din regiuni.

Grupul țintă din proiect are în vedere un număr de 200 de persoane care doresc să își desfășoare afaceri non-agricole în mediul urban în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia din România.

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor activități principale:

-Promovarea culturii antreprenoriale și a beneficiilor și oportunităților implicate de antreprenoriat în rândul persoanelor fizice care au domiciliul sau rezidența în străinatate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă;

-Implementarea unui program on-line de formare și certificare antreprenorială pentru 200 de persoane selectate în grupul țintă;

-24 de planuri de afaceri câștigătoare;

-Implementarea unei serii de măsuri de consiliere, consultanță și mentorat complementare programului de formare și certificare, dedicat celor 24 de persoane care au fost selectate în urma concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului; START UP 4 DIASPORA

-Susținerea și finanțarea a 24 de firme prin 24 de subvenții în valoare de 178120 Lei fiecare, generând astfel 48 de locuri de muncă (2 locuri/afacere);

-Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate;

-Implicarea grupului țintă și a românilor din diaspora în formularea de politici publice pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020.

Pentru mai multe detalii accesati pagina web a proiectului www.startUp4diaspora.ro