COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere recentele discuții din Spațiul public, privind eventuala reunificare a Sectorului de activitate Cercetare științifică și Dezvoltare Tehnologică, cu Sectorul de activitate Educație, Patronatul Român din Cercetare și Proiectare – P.R.C.P., reprezentând Unitățile de Cercetare-Dezvoltare din acest Sector, în egală măsură de Drept public și de Drept privat, din toate Domeniile economico-sociale, își exprimă dezacordul total față de o astfel de eventuală măsură, ținând cont de evoluțiile înregistrate de la definirea distinctă a Sectorului de activitate, precum și consecințele deosebit de nocive ale unei astfel de măsuri.

Menționând faptul că, Sectorul de activitate Cercetare științifică și Dezvoltare tehnologică reprezintă un Sector distinct de activitate transversală, cu implicații la nivelul tuturor domeniilor economice și sociale, având corespondent direct în cadrul Comisariatelor Comisiei Europene, este evidentă importanța deosebită a rezultatelor acestei activități, pentru dezvoltarea și modernizarea întregii economii și societăți.

În aceste condiții, în perioada relativ redusă, scursă de la înființarea Ministerului Cercetării și Inovării și definirea Sectorului distinct de activitate, au fost întreprinse o serie de acțiuni, atât în ceea ce privește cadrul normativ specific, înființarea și operaționalizarea structurilor științifice și sociale consultative, cât și lansarea de competiții în cadrul Programelor de Cercetare, astfel încât să fie accentuată orientarea întregii activități de Cercetare științifică și Dezvoltare tehnologică, către obținerea și aplicarea de rezultate cu efecte directe în creșterea competitivității economice și dezvoltării sociale, în România, inclusiv prin promovarea Mărcii „Conceput în România” .

Toate aceste acțiuni, au fost examinate, definite și aplicate, în urma unui proces intens de consultare cu Partenerii sociali, precum și cu Mediul de specialiști din Unitățile de Cercetare-Dezvoltare și cel Economic, astfel încât rezultatele să fie cele scontate și care, având în vedere caracterul specific activității de Cercetare științifică și Dezvoltare tehnologică, necesită o anumită perioadă de timp pentru a-și produce efectele.

Față numai de aceste câteva aspecte de fond ale evoluțiilor înregistrate în activitatea Sectorului de Cercetare științifică și Dezvoltare tehnologică, se poate constata în mod evident faptul că, o eventuală măsură de reunificare a acestui Sector cu Sectorul Educație, sau cu un alt Sector, nu poate avea decât consecințe negative profunde, anulând practic, toate eforturile depuse până în prezent, în mod concertat de către toți Partenerii sociali, pentru perfecționarea activității.

Astfel, nutrim speranța că, atât Structurile de decizie cât și opinia publică, vor aprecia în mod constructiv acest demers al Patronatului nostru și vor acționa astfel încât, să nu creeze piedici nejustificate în desfășurarea activității Sectorului nostru de activitate, în loc de a încerca să stimuleze dezvoltarea acestui Sector, cu implicații majore în evoluția viitoare a economiei și societății din România.

BIROUL P.R.C.P.,

Președinte, Dr. ing. Ion Stănciulescu