,,Academia Română şi cartea de etnografie şi folclor” până vineri 28 sept 2018!

Sub genericul luminos al Centenarului reîntregirii ţinuturilor româneşti, la propunerea şi sub coordonarea academicienei dr. Cornelia -Sabina Ispas, directorul Institutului de Etnografie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu”, a fost vernisată expoziţia „Academia Română și cartea de folclor și etnografie”. Expoziţia este deschisă spre vizitare până vineri 28 septembrie, la Sala de expoziţii ,,Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române, din Calea Victoriei nr 125, (sau acces prin intrarea din bul. Dacia). Sunt expuse cărţi publicate sub coordonarea Academiei Române, documente din Arhiva Multimedia a Institutului de Folclor ,,Constantin Brăiloiu”, publicaţii ale Institutului ,,Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj Napoca, ale Institutului de Filologie ,,Alexandru Philippide” din Iaşi precum şi desene de Carol Popp de Szatmari din Colecţia Bibliotecii Academiei Române.
Expoziţia cuprinde ediţii princeps ale culegerilor şi cercetărilor de folclor publicate de folclorişti şi etnografi, chestionarele-culegeri realizate de Haşdeu şi Odobescu, precum şi cele ale întemeietorilor etnomuzicologiei în ţara noastră, Dumitru Georgescu Kiriac şi Constantin Brăiloiu. Contribuţia directorilor şi a cercetătorilor seniori de la Institutul de Etnografie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu” al Academiei este evidenţíată, printre alte lucrări fundamentale, de marea Colecţie Naţională de folclor, Atlasul etnografic al României, cărţi enciclopedice publicate în numeroase volume, periodicele Institutului de Etnografie şi Folclor. Generaţia matură de cercetători este prezentă cu cărţi şi studii aprofundate privind folclorul literar, muzical şi coregrafic, datinile, costumul tradiţional de sărbătoare atât ale românilor cât şi ale românilor vlahi din Bulgaria şi Serbia, ale aromânilor, meglenoromânilor şi istroromânilor. Aceste subiecte şi teme au fost cercetate în teren şi publicate cu competenţă ştiinţifică de nivel internaţional cu o nouă forţă, după 1990. O prezenţă constantă în publicaţiile Institutului de Folclor şi Etnografie al Academiei Române o constituie datinile şi tradiţiile muzicale ale etniilor conlocuitoare, maghiari, germani, saşi, sârbi, slovaci, rromi, ruşi lipoveni, polonezi, ucraineni, turci, tătari, bulgari. De altfel, desenele şi cromo-litografiile realizate de Carol Popp de Szatmary în secolul XIX, care fac parte din Cabinetul de stampe al Academiei, însoţesc şi completează în chip fericit numeroasele vitrine cu cărţi, la care se adaugă albumele cabinetului de documente şi manuscrise care încă îşi aşteaptă cititorii pasionaţi de tradiţiile culturii ţărăneşti, orale, dar şi de cercetarea de nivel academic a acestor patrimonii de etnografie şi folclor. Aşa cum afirma, la vernisaj, Ion Ghinoiu, dr. în etnologie, cercetător la Institutul de Etnografie şi Folclor, expoziţia se constituie ca un omagiu adus ţăranului român, rapsozilor, dansatorilor populari şi meşterilor care au păstrat şi dus la perfecţiune tradiţiile etnografice şi folclorice autohtone.
25 sept 2018, Aurelian Popa Stavri