PREVIZUNI: Evenimentele anului 2019 în România

de Răzvan Moceanu

Legendă

* Aniversări – Comemorări

* Aniversări – Comemorări sugerate ca fiind importante

* Evenimente previzibile

* Evenimente şi aniversări legate de istoria Radiodifuziuniii

Evenimente fără dată exactă

 • Se împlinesc 1000 de ani (1019) de când Timișoara (Tibiscum/Tibiskos/Tibiskon/Timbisko/etc.) era menționată, conform unor surse, pentru prima dată, în documente scrise ale împăratului bizantin Basil al II-lea „Macedoneanul”, „ucigaşul de bulgari” (n. 958 – m. 1025), din dinastia macedoneană, al cărui obiectiv era refacerea marelui Imperiu Bizantin
 • Se împlinesc 800 de ani (1219) de când Sfântul Sava (1175 –1235), prinț sârb a Zahulmiei și călugăr ortodox, primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale, creatorul literaturii și legislației sârbe, fondatorul Mănăstirii Hilandaru de pe Muntele Athos și diplomat, a redactat prima constituție din Serbia – Nomocanonul Sfântului Sava (în sârbă Zakonopravilo), o compilație de drepturi civile bazată pe dreptul roman, legi canonice după modelul Conciliilor ecumenice. Scopul era să creeze un sistem legal codificat în micul regat sârbesc și să reglementeze guvernarea Bisericii Sârbe. Marea sa realizarea a fost însă înfăptuirea unei Biserici Sârbe autocefale, biserică națională a micului regat al Serbiei de atunci, în 1217
 • Se împlinesc 750 de ani (1269) de la prima atestare documentară a Cetăţii Deva („Castrum Deva”), într-un act emis de Ştefan – duce de Transilvania, cetate devenită, la sfârșitul secolului al XIII-lea, reședința voievozilor Roland Borșa și Ladislau Kán, de unde aceștia își exercitau autoritatea asupra voievodatului Transilvaniei. Potrivit istoricilor, oraşul Deva a fost pomenit pentru prima oară în actele de cancelarie de la 2 mai 1449 (acum 570 de ani), când Iancu de Hunedoara a acordat mai multe înlesniri economice locuitorilor
 •  februarie – Se împlinesc 650 de ani (1369), de când, aflat în conflict cu regele Ungariei, Vladislav I (Vlaicu Vodă), voievodul Țării Românești, atacă și ocupă Vidinul. Regele Ludovic I al Ungariei reacționează împărțind armata în două. O parte din armată a trimis-o la Vidin, iar alta peste munți în Țara Românească. Aceasta din urmă a suferit o grea înfrângere, în care a murit și Nicolae Lackfi, voievodul Transilvaniei. Un corp de oaste muntean pornit din Amlaș a atacat ținuturile din jur. Ludovic a cerut pace (după 29 august) și a rămas cu Vidinul
 • noiembrie-decembrie – Se împlinesc 650 de ani (1369) de la prima incursiune a otomanilor în Țara Românească. Voievodul Vladislav I (Vlaicu Vodă) ajutat de contingente transilvane, conduse de Ladislau de Dăbâca, îi înfrânge și alungă pe invadatori
 •  Se împlinesc 525 de ani (1494) de când, la Sibiu, se înființa prima farmacie de pe teritoriul actual al României
 • Se împlinesc 410 ani (1609) de la sfinţirea Mănăstirii Dragomirna, jud. Suceava, fapt atestat de un Tetraevangheliar cu miniaturi pe pergament (datat 1609)
 • Se împlinesc 380 de ani (1639) de la încheierea lucrărilor la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Biserica Trisfetitelor a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu, între anii 1637-1639, ca necropolă domnească, reflectând aspirația ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație fastuoasă
 • Se împlinesc 380 de ani (1639) de la naşterea lui Constantin Cantacuzino stolnicul, boier din Țara Românească, recunoscut drept reprezentat de seamă al umanismului în spațiul cultural român, cu aplecare spre domenii precum istoria și geografia (m. 1716)
 • august – Se împlinesc 220 de ani (1799) de la naşterea lui Barbu Știrbei, domnitorul Țării Românești (1849-1853, 1854-1856) (m. 1869)
 • Se împlinesc 210 ani (1809) de la naşterea lui Ștefan Golescu, prim-ministru al României (26 noiembrie 1867 – 12 mai 1868 ) (d. 1874)
 • Se împlinesc 190 de ani (1829) de când apărea, la București, primul periodic din Țara Românească, „Curierul Românesc”, editat de Ion Heliade Rădulescu (până în 1859)

* * * * *

 • 1 ianuarie – România preia de la Austria preşedinţia rotativă semestrială a Uniuniii Europene
 • 1 ianuarie – Salariul minim brut pe economie urmează să crească 1900 de lei la 2080 de lei, respectiv la 2350 lei pentru personalul încadrat pe funcţii care necesită studii superioare
 • 1 ianuarie – În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute de lege, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu cota de 3,75%. Tot de la această dată, salariul minim brut în sectorul construcții creşte la 3.000 de lei
 • 1 ianuarie – Toţi salariaţii de la stat vor primi, începând cu această dată, indemnizaţie de hrană, reprezentând două salarii minime pe economie, anual
 • 1 ianuarie – Guvernul a adoptat, vineri, 21 decembrie 2018, proiectul de OUG privind măsurile fiscal-bugetare, cu aplicabilitate de la această dată. Printre măsurile anunţate se află:

– înfiinţarea unui Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de staţiuni balneare

– plafonarea preţului pentru gaze naturale şi energie electrică la 68 de lei/MWh, în următorii trei ani pentru consumatorii casnici

– Băncile din România vor plăti din acest an o taxă de 2% din active, denumită anterior „taxa pe lăcomie“, în cazul în care media trimestrială ROBOR depăşeşte pragul de 2%

– Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energie electrică, al gazelor naturale, este egală cu 2% din cifra de afaceri (anterior era vorba de 3%) realizată de aceștia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

– impunerea unei taxe de 3% pentru toate companiile din sectorul telecom

– începând cu această dată, organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 2% (anterior era 3%) calculată la totalul taxelor de participare încasate în anul precedent. De asemenea, a fost eliminată fraza „cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă anuală de 5% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent”

 • 1 ianuarie – TVA de 9% va fi valabilă de la această dată şi pentru serviciile de canalizare, pentru serviciile de furnizare a apei potabile aceeaşi cotă de TVA fiind aplicată încă de la începutul anului 2016
 • 1 ianuarie – BNR a stabilit că, de la această dată, românii se vor putea îndatora cu limită. Pentru un credit în lei, nivelul maxim al gradului de îndatorare va fi de 40% din venitul net, iar pentru creditele în valută nivelul maxim va fi de 20%. Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligaţiilor totale lunare de plată raportate la venitul net lunar. Pentru creditele aferente achiziţionării primei locuinţe, rata maximă de îndatorare va fi de 45%. Regulamentul se aplică atât instituţiilor bancare, cât şi IFN-urilor
 • 1 ianuarie – De la începutul lui 2019, preţurile la benzină şi motorină, dar şi la ţigări, vor creşte din cauza ajustării accizelor. Astfel, potrivit listei cu noile accize, valabile pentru 2019, publicată de Finanţe, acciza pentru benzina fără plumb va fi de 2.038 de lei pentru 1.000 de litri (de la 1.976 acum) iar cea pentru motorină de 1.896 de lei pentru 1.000 de litri (de la 1.838 acum). Ca urmare a acestei ajustări, un litru de benzină şi de motorină va fi mai scump cu circa 7 bani pe litru.

De la aceeaşi dată, acciza totală la țigarete va crește de la 448,74 lei / 1000 ţigarete la 475,77 lei / 1000 ţigarete

 • 1 ianuarie – Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior, se indexează, din oficiu, începând cu această dată, cu ultima rată medie anuală a inflației
 • 1 ianuarie – Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou)
 • 1 ianuarie – Ziua Aderării României la Uniunea Europeană, declarată prin Hotărârea de Guvern 1585/8.XI.2006, pentru a marca acest eveniment de interes naţional; cu 12 ani în urmă (2007) România şi Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene
 • 1 ianuarie – În urmă cu 125 de ani (1894), apărea (până în august 1896), la Bucureşti, revista bilunară „Vatra” („Foaie ilustrată pentru familie”); directori: Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi George Coşbuc. Din punct de vedere al istoriei literare, „Vatra” a fost o avanpremieră a sămănătorismului. În 1971 a fost reluată, la Târgu-Mureş, publicarea revistei, sub conducerea scriitorului Romulus Guga
 • 1 ianuarie – În urmă cu 115 ani (1904), apărea, sub conducerea istoricului Ion Nistor, revista lunară de literatură, artă şi ştiinţă „Junimea literară” (ianuarie – septembrie 1904 şi ianuarie 1925 – decembrie 1939, la Cernăuţi; octombrie 1904 – mai 1914, la Suceava)
 • 1 ianuarie – În urmă cu 90 de ani (1929) s-a născut prozatorul Nicolae Ţic (m. 1992)
 • 1 ianuarie – Cu 85 de ani în urmă (1934) s-a născut actorul Gheorghe Dinică (m. 2009). NOTĂ: Marele actor s-a născut, de fapt, în zorii zilei de 25.XII.1933; părinţii au decis, însă, să-l declare după Anul Nou, 1.I.1934 fiind data de pe certificatul de naştere
 • ­ 1 ianuarie – Acum 80 de ani (1939) apărea, la Iași, sub conducerea lui George Călinescu, revista Jurnalul Literar” (între 1 -10 ian. 1939; a doua serie a revistei a apărut la București, între 1947 și 1948)
 • 1 ianuarie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea lui Emil Brumaru, poet român
 • 1 ianuarie – Cu 70 de ani în urmă (1949), se înfiinţa, la Bucureşti, Institutul de Lingvistică – primul director: acad. Iorgu Iordan. În 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. În 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001
 • 1 ianuarie – Cu 65 de ani în urmă (1954) s-au născut interpretul de muzică uşoară Gheorghe Gheorghiu şi Mircea Mihăieş, eseist, critic literar şi publicist
 • 1 ianuarie – Acum 20 ani (1999) începea să funcţioneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform Legii nr. 145/1997
 • 1 ianuarie – Începând cu această dată, cu 15 ani în urmă (2004), România devenea membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pentru un mandat de doi ani (2004-2005). România a fost aleasă pentru prima oară în Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent în 1962 (pentru un mandat de un an). Al doilea mandat (de doi ani) a fost în anii 1976 şi 1977. Al treilea mandat (de doi ani) deţinut de ţara noastră a început la 1.I.1990, la puţin timp după Revoluţia din decembrie
 • 1 ianuarie – Cu 15 ani în urmă (2014), a murit poetul Traian T. Coşovei (fiul lui Traian Coşovei) (n. 1954)
 • 1 ianuarie – În urmă cu 5 ani (2014), începând cu această dată, restricţiile pentru muncitorii români şi bulgari pe piaţa muncii din zece state ale Uniunii Europene erau eliminate total, după 7 ani de la aderarea la UE. Este vorba despre: Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda şi Spania
 • 4 ianuarie – Concertul Phoenix – „Sinteza-Rapsodia” – ora 22:30, la Hard Rock Cafe
 • 4 ianuarie – Concert susţinut de Carla’s Dreams – ora 23:15, la Berăria H
 • 5 ianuarie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea Principesei Ileana de România, fiica cea mică a regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria, arhiducesă de Austria și stareță ortodoxă, și-a luat numele monastic „maica Alexandra” și a fondat Mânăstirea ortodoxă „Schimbarea la Față” din Ellwood City (Pennsylvania), a cărei stareță a fost până la moarte (m. 1991)
 • 6 ianuarie – Boboteaza – Botezul Domnului
 • 6 ianuarie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de la naşterea lui Ilie Dumitrescu, fotbalist român de echipă naţională
 • 6 – 16 ianuarie – Orchestra Naţională Simfonică a României va fi protagonista primului turneu al unei orchestre simfonice româneşti în Statele Unite ale Americii. Turneul din Statele Unite are în program şapte concerte, primele în Florida la Palm Beach, Miami şi Fort Myers, pentru ca apoi să continue la Detroit şi New Jersey, punctul culminant fiind la Lincoln Center din New York, unde invitat special va fi marele trompetist Wynton Marsalis.

Concertele îl vor avea ca dirijor pe Cristian Măcelaru şi ca solist pe Adrian Ioniţă, cu excepţia celor de la New York, care îl vor avea ca protagonist pe celebrul trompetist Wynton Marsalis. În data de 15 ianuarie, ansamblul Violoncelissimo condus de Marin Cazacu va susţine un concert extraordinar cu ocazia Zilei Culturii Naţionale la Washington. Program:

– 6 ianuarie – Kravis Center, West Palm Beach, Florida

– 7 ianuarie – Barbara B. Mann Performing Arts Center, Fort Myers, Florida

– 8 ianuarie – Phillips Center for the Performing Arts, Gainesville, Florida

– 11 ianuarie – Rose Theater, Jazz at Lincoln Center, New York

– 12 ianuarie – Rose Theater, Jazz at Lincoln Center, New York

– 13 ianuarie – Wharton Center for the Arts, East Lansing, Michigan

– 15 ianuarie – Violoncellissimo – Concert extraordinar de Ziua Culturii Naţionale la Washington

– 16 ianuarie – State Theatre, New Jersey

Organizator: Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” cu sprijinul Institutului Cultural Român. Parteneri media: Radio România Cultural şi Radio România Muzical, România TV, Mediatrust, Observator Cultural, Q Magazine, M Klasika

 • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
 • 7 ianuarie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea Elenei Ceaușescu, soţia fostului dictator comunist Nicolae Ceauşescu (m. 1989)
 • 7 ianuarie – Bruxelles: Vernisajul expoziţiei „The Universal Resonance of GEORGE ENESCU – One of the Greatest Musicians of the 20th Century” – la sediul Parlamentului European. Expoziţia este deschisă până pe 30 iunie
 • 7 ianuarie – Cea de-a șasea ediție a Concertului Extraordinar de Anul Nou „Celebrate 2019: Classical arias and dances!” va avea loc la Teatrul Național București – ora 19:00, la Sala Mare
 • 9-12 ianuarie – Iaşi: Asociația Teologică Ortodoxă Internațională organizează conferinţa cu tema „Unitatea panortodoxă şi conciliaritatea”. Radu Bordeianu, David Bradshaw, Will Cohen, Tamara Grdzelidze, Andrew Louth, Vasilios Makrides, John McGuckin, Lina Molokotos-Liederman, Sebastian Moldovan, Irina Paert, Radu Preda, Dionysios Skliris, Michel Stavrou, Richard Swinburne, Elizabeth Theokritoff, Dmitry Uzlaner, Patriciu Vlaicu, Gayle Woloschak, sunt câteva dintre personalităţile de renume care vor participa la eveniment. Sesiunile conferinţei vor include mai multe tematici:

– Creaţia şi problema ecologică,

– Sinodalitatea ortodoxă,

– Etica în gândirea ortodoxă,

– Percepţia spiritual în creştinătatea răsăriteană,

– Ortodoxia în spaţiul public şi mass media

 • 10 ianuarie – Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti
 • 10 ianuarie – Se împlinesc 220 de ani (1799) de la naşterea lui Petrache Poenaru, pedagog, inventator, inginer și matematician român (m. 1875)
 • 10 ianuarie – Se împlinesc 180 de ani (1839) de când Gheorghe Asachi publica, la Iași, în tipografia Albinei Românești, lucrarea „Atlas românesc geografic”, format din 8 hărți, primul de acest gen în literatura de specialitate
 • 10 ianuarie – Bruxelles: Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) organizează, alături de asociaţiile membre IRU din ţările est-europene şi alte ţări afectate de măsurile conţinute de Pachetul Mobilitate 1, un protest autorizat în faţa Parlamentului European
 • 11 ianuarie – „Ziua artei fotografice în România”, desemnată printr-o Hotărâre de Guvern din ianuarie 2010; este marcată în ziua de naştere a lui Carol Popp de Szathmary (n.11.I.1812-m.14.III.1887), unul dintre primii fotografi români, precum şi unul dintre primii fotoreporteri de război ai lumii
 • 11 ianuarie – Tribunalul Bucureşti a amânat pentru această zi pronunţarea sentinţei în dosarul în care fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir este acuzat că a primit peste 3 milioane euro mită de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, în schimbul acordării drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1
 • 12 ianuarie – Acum 70 de ani (1949), în România a fost introdusă pedeapsa cu moartea pentru trădare și sabotaj economic, România fiind astfel prima țară din Europa de Est care a lărgit atât de mult sfera pedepsei capitale
 • 12 ianuarie – Cu 90 de ani în urmă (1929), la Radiodifuziune era lansată prima emisiune „Ora copiilor”
 • 13 ianuarie – Cluj – Napoca: Spectacolul „Frumoasa din pădurea adormită – balet pe gheață” al ansamblului din St. Petersburg va avea loc la Teatrul Național din Cluj-Napoca – ora 19:00
 • 14 ianuarie – Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheață din Sankt Petersburg susţine spectacolul „Lacul Lebedelor” – ora 20:00, la Sala Palatului
 • 15 ianuarie – „Ziua Culturii Naţionale”; se marchează pentru prima dată în urmă cu 7 ani (2011); potrivit iniţiatorilor, membrii Academiei Române, alegerea datei are legătură cu naşterea lui Mihai Eminescu (15.I.1850), în care „românii văd un poet reprezentativ pentru spiritualitatea şi forţa lor de creaţie”; propunerea legislativă (adoptată de Senat la 6 septembrie 2010 şi de Camera Deputaţilor la 16 noiembrie) mai prevede că autorităţile centrale şi locale vor sprijini material şi financiar manifestările şi acţiunile cultural-artistice dedicate acestei sărbători, iar TVR şi Radioul public vor realiza programe speciale
 • 17 ianuarie – Termen – limită până la care Persoanele Fizice Autorizate (PFA) înfiinţate înainte de data de 17 ianuarie 2018, trebuie să îşi reducă la cel mult 5 numărul de clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în caz contrar acestea riscând radierea. Totodată Întreprinderile individuale pot avea, de la aceeaşi dată, cel mult 10 clase de activităţi prevăzute în codul CAEN
 • 19 ianuarie – Se împlinesc 390 de ani (1629) de la moartea lui Anastasie Crimca, mitropolit al Moldovei și unul dintre oamenii de cultură importanţi de la cumpăna secolelor al XVI-lea și al XVII-lea (n. 1560)
 • 20 ianuarie – Se împlinesc 210 ani (1809) de la naşterea lui Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române (m. 1873)
 • 20 ianuarie – Se împlinesc 180 de ani (1839) de la naşterea lui Iulian Grozescu, poet, publicist și traducător român (m. 1872)
 • 21 ianuarie – În anul 1990 debuta emisia Radio România Constanţa, post regional al Radiodifuziunii Române
 • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor. La 24.I.1859, Adunarea Electivă a Ţării Româneşti îl alege, în unanimitate, pe domnul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, şi ca domn al Ţării Româneşti (la 5/17 ianuarie 1859 Adunarea Electivă a Moldovei îl alesese, în unanimitate, ca domn pe colonelul Al. I. Cuza)
 • 24 ianuarie – „Ziua Academiei de Poliţie” (stabilită de Senatul Academiei de Poliţie la 24 ianuarie 1996); a fost aleasă această dată deoarece Academia poartă numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care are şi meritul de a fi înfiinţat primele formaţiuni de poliţie modernă şi primele formaţiuni de pompieri
 • 24 ianuarie – Se împlinesc 170 de ani (1849) de la naşterea lui Badea Cârțan (n. Gh. Cârțan), țăran român care a luptat pentru independența românilor din Transilvania (m. 1911)
 • 24 ianuarie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la Unirea Principatelor Române

– 2 ianuarie – Deputații unioniști din Muntenia au hotărât după lungi dezbateri ca, în ziua următoare să propună adunării elective alegerea ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza

– 5 ianuarie: În urma alegerilor desfășurate în Moldova, este ales domnitor Alexandru Ioan Cuza, fost ispravnic de Covurlui

– 24 ianuarie – Adunarea electivă a Țării Românești s-a pronunțat pentru alegerea ca domnitor a aceluiași Alexandru Ioan Cuza, unionist convins, participant la Revoluția de la 1848. Țara Românească și Moldova se unesc sub Alexandru Ioan Cuza, iar țara se numește România

– 25 ianuarie: Al. I. Cuza îl numește ca prim-ministru al Țării Românești pe Ioan Al. Filipescu (în Moldova fusese numit în aceeași funcție Vasile Sturdza)

– 8 februarie – Domnitorului Alexandru Ioan Cuza i se face o primire triumfală la București

 • 24 ianuarie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la naşterea lui Victor Eftimiu, poet, dramaturg, povestitor, traducător, academician român (m. 1972)
 • 24 ianuarie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la moartea lui Petre S. Aurelian, 76 ani, economist român, agronom, prim-ministru (1896-1897) (n. 1833)
 • 25 ianuarie – Acum 70 de ani (1949), era creat C.A.E.R. (Consiliul pentru Asistenţă Economică Reciprocă), organizaţie fondată pentru a facilita şi a coordona dezvoltarea economică a ţărilor din blocul sovietic. Membri: Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, R.D.Germană, România, Ungaria şi URSS
 • 26 ianuarie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la semnarea, la Bruxelles, de către ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a Documentului–cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru pace, propus de NATO
 • 28 ianuarie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la naşterea Marthei Bibescu (n. Martha Lahovari), romancieră, poetă, om politic și memorialistă franceză de origine română (m. 1973)
 • 30 ianuarie – Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
 • 30 ianuarie – „Ziua Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti”, sărbătorită anual, la 30 ianuarie, data naşterii lui Ion Luca Caragiale (1852-1912); ziua este marcată din anul 2002, la inţiativa Senatului UNATC
 • 1 februarie – „Ziua intendenţei militare”; prin Înaltul Ordin nr. 29, emis cu 157 de ani în urmă (1861), s-a consfinţit înfiinţarea intendenţei militare; pe baza acestuia s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al Armatei (asimilat cu gradul de general de brigadă) şi subordonat Ministerului de Război
 • 1 februarie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Lucian Grigorescu, pictor român postimpresionist (d. 1965)
 • 2 februarie – Întâmpinarea Domnului (Stratenia)
 • 2 februarie – Ziua ursului, sărbătoare populară (care deschide Anul nou viticol şi pomicol) dedicată celui mai puternic animal al ţinuturilor carpatice, ursul; cade întotdeauna de sărbătoarea religioasă Întâmpinarea Domnului; se spune că, în această zi, ursul iese din bârlog şi, dacă-şi vede umbra, adică dacă este soare, pleacă, iar dacă nu şi-o vede, intră înapoi în bârlog, semn că iarna se prelungeşte
 • 2 februarie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de când, în fața Teatrului Național București erau instalate primele două lămpi electrice pentru iluminatul public
 • 2 februarie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la naşterea lui Traian Săvulescu, biolog și botanist român (m. 1963)
 • 2 februarie – Prima zi de vacanţă intersemestrială a anului şcolar 2018-2019
 • 3 februarie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la naşterea lui Petre Anghel, scriitor român, profesor universitar și conducător de doctorat (m. 2015)
 • 4 februarie – Se împlinesc 210 ani (1809) de la naşterea lui Vasile Cârlova, poet și ofițer român (m. 1831)
 • 5 februarie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la moartea lui Alecu Russo, 39 ani, poet, prozator, eseist, memorialist, critic literar, ideolog al generației de la 1848 (n. 1819)
 • 6 – 10 februarie – Disney On Ice – Reach For The Stars, un fenomen la nivel mondial, ajunge pentru prima dată în România cu o producție nouă – la Romexpo, Pavilionul Central
 • 9 februarie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Gherasim Luca (n. Salman Locker), poet român, teoretician al suprarealismului (n. 1913)
 • 9-10 februarie – Meciul Republica Cehă – România, în primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup la tenis feminin
 • 10 februarie – David Duchovny, actorul principal din „Dosarele X” și „Californication” va sosi la București pentru a concerta alături de trupa sa, în cadrul turneului european „Every Third Thought Tour” – ora 20:00, la Sala Palatului
 • 11 februarie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea lui Paul Barbăneagră, regizor româno-francez (m. 2009)
 • 11 februarie – Prima zi de şcoală a semestrului al II-lea a anului şcolar 2018-2019
 • 12 februarie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea Otiliei Cazimir, poetă română (m. 1967)
 • 13 februarie – Curtea Constituţională a României urmează să discute sesizările referitoare la legile privind sistemul public de pensii şi combaterea evaziunii fiscale. Sesizarea referitoare la Legea privind sistemul public de pensii a fost formulată de 83 de deputaţi de la PNL şi USR. Proiectul de lege a fost adoptat pe 19 decembrie de Camera Deputaţilor, cu 193 de voturi pentru, unul împotrivă şi 14 abţineri. Tot pe 19 decembrie a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, un proiect care modifică legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în sensul că pentru toţi inculpaţii care au săvârşit împreună o faptă de evaziune fiscală se dispune o singură dată renunţarea la urmărirea penală dacă unul sau o parte dintre ei acoperă integral prejudiciul produs, majorat cu 20%
 • 14 februarie – Sărbătoarea îndrăgostiţilor – Valentine’s Day – Ziua darurilor şi a iubirii, sărbătorită mai ales în Europa Occidentală şi SUA; această zi este marcată şi în România, deşi la români există „Dragobetele”, o sărbătoare dedicată zeului dragostei cu acelaşi nume, care se celebrează la diferite date, în funcţie de zonele ţării, între 24 februarie şi 25 martie
 • 14 februarie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de când, cu ocazia vizitei oficiale la București a președintelui croat, Franjo Tudjman, este semnat „Tratatul de prietenie și colaborare româno-croat”
 • 14 februarie – Giannis Ploutarchos, unul dintre cei mai iubiți cântăreți din Grecia, vine pentru prima dată în România cu un concert ce are loc la Sala Palatului – ora 19:00. Invitatul special al evenimentului este Nikolaos Papadoupulos
 • 15 februarie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la moartea lui Constantin Hurmuzachi, politician român și ministru (n. 1811)
 •  15 februarie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de când a fost inaugurată linia ferată electrificată București – Brașov, prima de acest fel din România
 • 16 februarie – Concert susţinut de muzicianul britanic Tom Odell – ora 19:00, la Arenele Romane
 • 17 februarie – Concert susţinut de tenorul italian Alessandro Safina – ora 19:30, la Sala Palatului
 • 19 februarie – Ziua Brâncuși, sărbătoare națională. Se împlinesc 143 de ani (1876) de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi
 • 19 februarie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea Irinei Loghin, cântăreață română de muzică populară
 • 19 februarie – New York: Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMa) deschidere o expoziţie inedită dedicată lui Constantin Brâncuşi, în care vor fi expuse 11 lucrări nemaivăzute ale sculptorului român, dar şi desene, fotografii şi filme. De asemenea, un alt tip inedit de material pe care muzeul le va prezenta este şi o parte a colecţiei de înregistrări a sculptorului. Evenimentul are loc la 105 ani de la primul show al artistului peste ocean, iar expoziția va rămâne deschisă până anul viitor, pe 18 februarie. Cele 11 sculpturi ale lui Brâncuși sunt prezentate împreună pentru prima dată, alături de desene, fotografii și filme. O selecție de materiale de arhivă, care nu au mai fost văzute niciodată, aruncă o lumină asupra relațiilor sculptorului cu prietenii, patronii, inclusiv cu acest Muzeu
 • 21 – 24 februarie – Rompexpo organizează Târgul de turism al României TTR I – la Romexpo
 • 21 – 24 februarie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante – ROMHOTEL – la Romexpo
 • 22 – 24 februarie – Cheile Grădiştei: Federaţia Română de Triatlon organizează ediţia 2019 a Campionatelor Europene de Winter Triathlon
 • 24 februarie – Sărbătoarea populară Dragobetele. Pe vremuri, la această dată oamenii ţineau sau făceau „Dragobetele” (sărbătoarea era şi mai este numită şi „Ziua îndrăgostiţilor”, „Cap de primăvară” sau „Logodnicul păsărilor”); luna februarie era considerată lună de primăvară, iar ziua de 24 reprezenta începutul anului agricol; este momentul în care natura se trezeşte, iar oamenii intră şi ei în rezonanţă cu ea; sărbătoarea este celebrată şi în prezent, mai ales, în judeţele Gorj, Vâlcea şi Olt, în alte zone ale României fiind marcată la alte date
 • 24 februarie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Margăi Barbu, actriță română (m. 2009)
 • 26 februarie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea lui Constant Tonegaru, poet român (m. 1952)

 26 februarie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de la naşterea Mariei Buză, actriță și cântăreață română de muzică ușoară și populară

 • 28 februarie – „Ziua protecţiei civile”; la această dată, acum 86 de ani (1933), regele Carol al II-lea a aprobat, prin Înaltul Decret Regal nr. 468, înfiinţarea unei arme noi, „apărarea pasivă”; Decretul era primul act normativ care stabilea constituirea primelor structuri de apărare civilă în România
 • 28 februarie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la premiera comediei „Iată femeia pe care o iubesc” de Camil Petrescu, montată la Teatrul Național din București
 • martie – Acum 30 de ani (1989), şase persoane care deținuseră funcții importante în Partidul Comunist Român, Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Constantin Pârvulescu, Corneliu Mănescu, Silviu Brucan și Grigore Răceanu i-au adresat lui Nicolae Ceaușescu o scrisoare deschisă, citită la postul de radio „Europa liberă”, cunoscută drept „Scrisoarea celor șase”
 • 1 martie – Sărbătoarea mărţişorului
 • 1 martie – Ziua automobiliştilor militari – se împlinesc 102 de ani (1917), de când, prin decret al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, prima unitate cu profil auto din Armata română
 • 1 martie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la premiera piesei „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, la Teatrul Alhambra
 • 1 martie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Zoiei Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu (m. 2006)
 • 1 martie – Iaşi: Gipsy Kings cu legendarul Paco Baliardo (co-fondatorul trupei) vor concerta în premieră la Sala Polivalentă – ora 20:30
 • 2 martie – Acum 70 de ani (1949), începea Colectivizarea în România: Prin Decretul 83 din 2 martie 1949 pentru completarea unor dispozițiuni din Legea 187 din 1945, exploatările agricole moșierești, fermele model cu întregul lor inventar, expropriate în baza Legii 187 din 1945, treceau în proprietatea statului, acestea urmând să stea la baza viitoarelor G.A.S.-uri (Gospodării Agricole de Stat). La 3 martie, la plenara CC al PMR desfășurată între 3-5 martie 1949, conducerea politică a hotărât trecerea la colectivizare, după model sovietic. În acel moment, în întreaga țară existau 55 de gospodării colective. Numărul lor a crescut la 1070 în 1951 și la 1980 în 1953
 • 2 martie – Acum 61 de ani (1958) au debutat programele emise de Studioul teritorial Târgu Mureş al Radiodifuziunii Române
 • 2 martie – Iaşi: Gipsy Kings cu legendarul Paco Baliardo (co-fondatorul trupei) vor concerta la Hard Rock Cafe din Bucureşti – ora 22:45
 • 4 martie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea Eugeniei Vodă, critic de film și realizator TV
 • 6 martie – Concert susţinut de cântăreaţa portugheză Mariza – ora 20:00, la Sala Palatului. Evenimentul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album, „Mariza”
 • 8 martie – Se împlinesc 390 de ani (1629) de la naşterea lui Ioan Căianu, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania (m. 1687)
 • 8 – 10 martie – SoundArt Festival, evenimentul dedicat stilurilor progressive și stoner rock/metal, revine cu cea de-a treia ediție – la Club Quantic. Primele trupe care și-au confirmat prezența sunt Riverside, Sunnata, Perihelion și Weedpecker, Planet of Zeus, Viper Soup Complex și Purple Caravan
 • 9 martie – Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia
 • 9 martie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la naşterea lui Alexandru Averescu, mareșal, comandant al armatei române în Primul Război Mondial (m.. 1938)
 • 9 martie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la moartea lui Theodor Dimitrie Speranția (n. Theodor Dimitrie Speranția), 72 ani, scriitor și folclorist român (n. 1856)
 • 10 martie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea lui Lucreția Dumitrașcu Filioreanu, sculptoriță română
 • 13 martie – În anul 1865 s-a născut fizicianul Dragomir Hurmuzescu; fondator al învăţământului electrotehnic din România (a pus bazele primului laborator de electricitate din ţară, transformat apoi în Şcoala de Electricitate de pe lângă Universitatea din Iaşi – prima şcoală de fizică experimentală); ctitor al radiofoniei româneşti; în 1922, sub conducerea sa, a început să funcţioneze „Societatea Română de Radiodifuziune” („Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România”), care la 1.XI.1928 difuza în eter prima emisiune cu anunţul: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti”, urmat de discursul preşedintelui Societăţii, Dragomir Hurmuzescu; este momentul ce inaugura, practic, postul naţional de radio din România; membru al Academiei Române (m. 1954)
 • 14 martie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea lui Alexandru Paleologu, scriitor, diplomat, om politic român (m. 2005)
 • 14 martie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea lui Iurie Darie, actor român (m. 2012)
 • 14 – 15 martie – România găzduieşte Summitul Autorităţilor Locale şi Regionale din Uniunea Europeană, la Bucureşti
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează Târgul internaţional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcţii, amenajări interioare şi exterioare, decoraţiuni şi piscine – CONSTRUCT-AMBIENT EXPO – la Romexpo
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională pentru instalaţii, echipamente de încălzire, răcire şi de condiţionare a aerului – ROMTHERM – la Romexpo
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează Târgul de mobilă MOBILA EXPO – la Romexpo
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează expoziţia internaţională de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit EXPO FLOWERS & GARDEN – la Romexpo
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează Târgul de obiecte de artă şi antichităţi – ANTIQUE MARKET I – la Romexpo
 • 14 – 17 martie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de ţesături textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie, încălţăminte şi marochinărie, accesorii – MODEXPO I – la Romexpo
 • 14 martie – Piteşti: Richard Clayderman, Dan Puric și Ștefan Popa Popa’s, alături de Orchestra Simfonică București reunesc cele 7 Arte într-un spectacol în premieră mondială – ora 20:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești
 • 15 martie – În anul 1954 debutau programele emise de Studioul teritorial Cluj al Radiodifuziunii Române
 • 15 – 17 martie – Romexpo organizează Expoziţia pentru o viaţă verde – BIO LIFE & STYLE EXPO I – la Romexpo

 15 martie – Craiova: Richard Clayderman, Dan Puric și Ștefan Popa Popa’s, alături de Orchestra Simfonică București reunesc cele 7 Arte într-un spectacol în premieră mondială – ora 20:00, la Sala Polivalentă

 • 16 martie – Timişoara: Richard Clayderman, Dan Puric și Ștefan Popa Popa’s, alături de Orchestra Simfonică București reunesc cele 7 Arte într-un spectacol în premieră mondială – ora 20:00, la Filarmonica Banatul
 • 18 martie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la naşterea lui Ion Finteșteanu, actor român (m. 1984)
 • 18 martie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea lui Barbu Brezianu, poet, publicist și critic și istoric de artă român (m. 2008)
 • 18/19 martie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când hitleriștii au asasinat la Rîbnița (acum oraș din regiunea transnistreană a Republicii Moldova), când armata română se retrăgea din zonă, aproape 400 de prizonieri, cetățeni sovietici și anti-fasciști români aflaţi în închisoare. Au supravieţuit atunci doar cinci oameni
 • 18 martie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea Ginei Patrichi, actriță română (n. 1936)
 • 20 martie – Echinocţiul de primăvară – ora 23:58
 • 20 martie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea Feliciei Filip, soprană română
 • 20 – 22 martie – Bucureşti: România va găzdui cel mai mare eveniment de robotică din Europa – Forumul European al Roboticii, la care îşi dau întâlnire anual peste 1.000 de cercetători, ingineri, manageri, antreprenori şi oameni de afaceri de pe continent
 • 20 martie – Richard Clayderman, Dan Puric și Ștefan Popa Popa’s, alături de Orchestra Simfonică București reunesc cele 7 Arte într-un spectacol în premieră mondială – ora 20:00, la Sala Palatului din Bucureşti
 • 21 martie – „Ziua Olteniei”, sărbătoarea urmând a fi marcată de autorităţile locale şi centrale, precum şi de instituţiile publice de cultură din străinătate prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-artistic şi ştiinţific. Sărbătoarea marchează momentul în care Tudor Vladimirescu intră în Bucureşti şi coboară pe Podul Calicilor, în această zi, în anul 1821
 • 21 martie – Tudor Gheorghe va susține în premieră concertul „Femeia” – ora 19:00, la Sala Palatului
 • 23 martie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Mircea Vintilă, interpret român de muzică folk
 • 24 martie – În anul 1997 era emis în eter primul semnal emis al postului Radio România Muzical, singurul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz şi primul post de radio românesc cu specific muzical cu emisie online
 • 25 martie – Buna Vestire (Blagoveştenia)
 • 25 martie – „Ziua Poliţiei Române”; la 25.III.1822 domnitorul muntean Grigorie Dimitrie Ghica a înmânat Agiei – poliţia vremii – un steag galben, având pe o parte icoana Maicii Domnului şi pe alta însemnele poliţiei; în acelaşi an se stabilea, printr-un proiect de lege, şi o organizare a poliţiei în Muntenia; vechiul drapel, uitat timp de 60 de ani, a fost redescoperit în 1938 şi readus în actualitate de generalul de jandarmi pensionar Ioan P. Suciu, care a găsit în arhive un document ce atestă evenimentul de la 25.III.1822; „Ziua Poliţiei” se marchează la această dată din anul 2002, odată cu sărbătoarea creştină Buna Vestire, pe baza unui ordin al ministrului de interne. NOTĂ: Până în 2001 „Ziua Poliţiei” se marca la 8 iulie, dată la care, în 1929, a fost votată în Parlament prima lege modernă de organizare a Poliţiei române
 • 26 martie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Majestăţii Sale Margareta, Custode al Coroanei României
 • 28 martie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la moartea lui Grigoraș Dinicu, violonist și compozitor român (n. 1889)
 • 28 martie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Eugen Ionescu (Eugène Ionesco), scriitor de limbă franceză de origine română (n. 1909)
 • 28 – 29 martie – Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine în România, pentru al treilea an consecutiv, cu două concerte de excepție – ora 20:00, la Sala Palatului
 • 29 martie – În anul 2004 (acum 15 ani), România a devenit membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice (alături de alte şase state foste comuniste – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia), în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc la Washington, în prezenţa preşedintelui SUA, George W. Bush, a secretarului de stat american, Colin Powell, a secretarului general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, şi a premierilor celor şapte state. Acest lucru s-a petrecut după ce decizia summit-ului de la Praga (din 21-22.XI.2002, de invitare oficială de a adera la NATO a celor şapte state) a fost ratificată de Parlamentele tuturor statelor aliate. Ceremonia din 29 martie, de la Washington, de semnare a documentelor de aderare, a fost continuată la data de 2 aprilie, la Bruxelles, şi a constat în arborarea, la sediul NATO, a drapelelor celor noi şapte membri. Astfel, numărul ţărilor membre ale Alianţei (fondate în 1949) se ridica la 26
 • 30/31 martie – Se trece la ora de vară (GMT+3); prin Ordonanţa de Guvern 20/1997, pe întreg teritoriul României ora de vară este corelată cu orarul practicat în statele Uniunii Europene; astfel, din ultima duminică a lunii martie, ora 03:00 devine ora 04:00; orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie
 • 30 martie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la moartea lui Lascăr Catargiu (Lascăr Catargi), om politic, prim-ministru al Principatelor Unite și al Regatului României (1866, 1871-1876 și 1889-1895) (n. 1823)
 • 30 martie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la moartea lui Ion Gorun (n. Alexandru I. Hodoș), 65 ani, poet, prozator, traducător și gazetar român (n. 1863)
 • 30 martie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Nicolae Steinhardt (n. Nicu-Aurelian Steinhardt), scriitor, publicist și teolog român de origine evreiască (n. 1912)
 • 31 martie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Tamarei Crețulescu, actriță română
 • 1 aprilie – Ziua naţională de cinstire a memoriei românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie
 • 1 aprilie – „Ziua păcălelilor”; este o sărbătoare a bunei dispoziţii şi a umorului; conform tradiţiei, este ziua în care poţi face glume şi îţi poţi păcăli cunoscuţii fără ca aceştia să se supere; în Franţa sărbătoarea se numeşte „poisson d’avril”, iar în Anglia păcălelile pot fi făcute doar în cursul dimineţii de 1 aprilie
 • 1 aprilie – „Ziua NATO în România”; se marchează, anual, începând din 2005 (în prima duminică a lunii aprilie), pe baza unei legi adoptate în Parlamentul de la Bucureşti; la alegerea datei s-a ţinut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004); „Ziua NATO” este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euro-atlantic
 • 1 aprilie – Acum 100 de ani (1919), România adopta calendarul gregorian. Ziua de 1 aprilie (stil vechi) devenea 14 aprilie (stil nou)
 • 1 aprilie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea lui Helmuth Duckadam, fotbalist român
 • 1 aprilie – Începând cu această dată şi până la 28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili
 • 2 aprilie – Ziua Instituţiei Prefectului în România
 • 2 aprilie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la moartea Elenei Cuza (n. Elena Rosetti), soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza (n. 1825)
 • 2 aprilie – Acum 80 de ani (1939) apărea la București, săptămânal, revista România literară, sub conducerea lui Cezar Petrescu
 • 2 aprilie – Goran Bregović revine la București pentru un show în premieră: va cânta alături de o orchestră simfonică formată din 42 de artiști, 3 violoniști și un cor de 6 persoane – ora 20:00, la Sala Palatului
 • 3 aprilie – „Ziua Jandarmeriei Române”, stabilită prin Legea proprie de organizare şi funcţionare 116/1998; la 3.IV.1850 domnitorul moldovean Grigore Al. Ghica a promulgat „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”; la 1.IX.1893 a fost promulgată „Legea asupra jandarmeriei rurale”, act ce a marcat, după modelul francez al timpului, înfiinţarea jandarmeriei moderne în România
 • 4 aprilie – „Ziua Academiei Române”; la 4.IV.2000, cu prilejul „Zilei Porţilor Deschise” la Academia Română, prezidiul instituţiei a hotărât ca Ziua Academiei Române să se sărbătorească la această dată (dacă ziua de 4.IV. cade sâmbăta sau duminica se va sărbători într-o zi de lucru apropiată de 4.IV.); ziua aminteşte de anul 1866, când a luat fiinţă Societatea Literară Română, devenită, din august 1867, Societatea Academică Română, iar din martie 1879, Academia Română
 • 4 aprilie – Se împllnesc 75 de ani (1944) de la bombardamentul masiv al aviației anglo-americane asupra Bucureștiului. Participă 313 bombardiere și 119 avioane de vânătoare. Bilanț: 2.942 morți și 2.416 răniți.
 • 4 – 7 aprilie – Cluj-Napoca: André Rieu și orchestra sa Johann Strauss susţin patru concerte, în cadrul turneului mondial – ora 20:00, la BT Arena (Sala Polivalentă)
 • 5 aprilie – „Ziua automobilistului”; la 5/18.IV.1904 (acum 115 ani) se constituia, la Bucureşti, din iniţiativa lui George Valentin Bibescu, Asociaţia „Automobil Club Român”/ACR; în aprilie 1967 se reorganizează sub denumirea actuală, Automobil Clubul Român; ACR este membru al Alianţei Internaţionale de Turism şi al Federaţiei Internaţionale a Automobilului
 • 5 aprilie – Se împllnesc 75 de ani (1944) de când 230 de bombardiere escortate de 180 de avioane de vânătoare bombardează orașul Ploiești. Exact ca și în cazul zilei precedente, mai multe bombardiere și-au lansat încărcătura eronat, bombele căzând în centrul orașului. Au fost uciși 278 de civili, 16 ostași români și 26 de ostași germani
 • 6 aprilie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la moartea lui Teodor Aaron (Teodor Aron), cleric, pedagog și cărturar român (n. 1803)
 • 7 aprilie – “Ziua Oficiului Român pentru Imigrări”, instituită începând din anul 2008; la această dată, în 1881, a fost elaborată prima lege în domeniu, apărută în Monitorul Oficial, Legea asupra străinilor, în care se prevedeau sancţiuni pentru străinii care ameninţă siguranţa naţională sau liniştea publică
 • 8 aprilie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Jean Georgescu, regizor român (n. 1901)
 • 9 aprilie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Camil Petrescu, prozator român (m. 1957)
 • 10 – 11 aprilie – Musicalul „We Will Rock You” creat de trupa QUEEN și scris de Ben Elton, o poveste despre puterea extraordinară a muzicii și a dragostei într-o lume a viitorului, va fi lansat în România – ora 19:30, la Sala Palatului. „We Will Rock You”, „We are the Champions”, „Bohemian Rhapsody” și celelalte superhituri Queen se vor auzi într-o senzațională punere în scenă în regia lui Răzvan Mazilu
 • 11 aprilie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la moartea lui Ion Minulescu, poet român (n. 1881)
 • 11 – 13 aprilie – Romexpo organizează Târgul internaţional de medicină şi farmacie – ROMMEDICA – la Romexpo

 11 – 13 aprilie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de produse şi echipamente pentru medicină şi tehnică dentară – DENTA I – la Romexpo

 • 11 – 13 aprilie – Romexpo organizează Expoziţia de produse şi servicii care asigură un somn liniştit – SOMN EXPO – la Romexpo
 • 12 aprilie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la moartea lui Barbu Știrbei (n. Barbu Dimitrie Știrbei), domnitorul Țării Românești (1849-1853 și 1854-1856) (n. 1799)
 •  12 aprilie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la naşterea lui Tudor Teodorescu-Braniște, scriitor român (m. 1969)
 •  12 aprilie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Florin Zamfirescu, actor român
 •  13 aprilie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea lui Pompiliu Eliade, istoric literar și profesor român de limba franceză (m. 1914)
 • 15 aprilie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Sabba S. Ștefănescu, geofizician român (n. 1902)
 • 15 – 16 aprilie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României: 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu Severin. Un alt bombardament asupra Turnului Severin a fost pe 16 aprilie ora 15:00. Bilanțul celor două zile: 162 morți. Tot pe 16 aprilie, 126 de bombardiere americane atacă Brașovul, 184 morți
 • 16 aprilie – Se împlinesc 140 de ani (1879) de la naşetrea lui Gala Galaction, scriitor român (m. 1961)
 • 17 aprilie – În anul 1990 a început emisia postului de radio Antena Bucureştilor, denumit ulterior Radio Bucureşti şi în prezent Bucureşti FM post al al Radiodifuziunii, primul şi singurul radio dedicat vieţii de fiecare zi a Capitalei
 • 18 aprilie – Chitaristul John McLaughlin concertează la Sala Palatului, alături de grupul său, 4th Dimension – ora 20:00
 • 19 aprilie – Cu 100 de ani în urmă (1919), a apărut, la București, revista literară Sburătorul, condusă de Eugen Lovinescu
 • 20 aprilie – Se împlinesc 180 de ani (1839) de la naşterea lui Carol I al României (n. Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen), domnitor al Principatelor Unite (1866-1881), rege al României (1881-1914) (m. 1914)
 • 21 aprilie – Învierea Domnului (Sf. Paști) în Calendarele greco-catolic şi romano-catolic
 • 21 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor în Calendarul creştin-ortodox
 • 21 aprilie – „Ziua faunei protejate din România”
 • 21 aprilie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de când liderul Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, se întâlnea la București cu ministrul de Externe al Israelului, Shimon Peres, discuții la care participa și președintele României, Ion Iliescu
 • 23 aprilie – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, în Calendarul creştin – ortodox
 • 23 aprilie – „Ziua bibliotecarului din România”, marcată pe baza unei hotărâri a Guvernului din 15.IV.2005; coincide cu „Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor” instituită de UNESCO în anul 1995
 • 23 aprilie – „Ziua Cărţii”; iniţiativa are ca premisă decizia Congresului General UNESCO, din anul 1995, pentru declararea zilei de 23 aprilie ca Ziua Mondială a Cărţii, “pentru a aduce un tribut de respect tuturor scriitorilor şi, în acelaşi timp, pentru a-i încuraja pe toţi cititorii, dar în special pe tineri, să descopere plăcerea lecturii”
 • 23 aprilie – „Ziua feroviarilor” (instituită prin H.G. 815/1994 şi modificată printr-o hotărâre a Guvernului din 15.IV.1999), sărbătorită de Sf. Mare Mucenic Gheorghe (Monitorul Oficial 13/19.IV.1999)
 • 23 aprilie – „Ziua forţelor terestre”, marcată în ziua patronului spiritual al acestora – Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă
 • 23 aprilie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Gib I. Mihăescu, scriitor român (m. 1935)
 • 24 aprilie – Se împlinesc 225 de ani (1794) de la naşterea lui Mihail Sturdza, domnitor al Moldovei (m. 1884)
 • 24 aprilie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la al doilea mare bombardament american asupra Bucureștiului cu 207 bombardiere, escortate de 48 de avioane de vânătoare. 176 morți. Universitatea e distrusă parțial. Simultan a fost atacat și Ploieștiul cu 190 bombardiere. Bilanț: 53 morți
 • 25 aprilie – „Ziua justiţiei militare” (la 25 aprilie 1919 s-a înfiinţat primul Serviciu Contencios în cadrul Armatei române); se celebrează din 1999, printr-un ordin al ministrului apărării naţionale
 • 28 aprilie – Învierea Domnului (Sf. Paști) în Calendarul creştin-ortodox
 • 29 aprilie – “Ziua naţională a veteranilor de război”; prin Hotărârea de Guvern nr.1222/10.10.2007 această zi este marcată anual, începând din 2008, în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României; s-a hotărât această dată deoarece titlul de “veteran de război” a fost recunoscut pentru prima dată la 29 aprile 1902, printr-un decret al regelui Carol I
 • 30 aprilie – „Ziua infanteriei române” (la 30.IV.1830 a fost semnat actul de naştere al infanteriei române prin „formarea în Valahia a 6 batalioane de infanterie şi a 6 escadroane de călărimea străjii pământeşti”)
 • 30 aprilie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui George Constantin, actor român (n. 1933)
 • 1 mai – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la naşterea lui Alexandru Philippide, lingvist și filolog român (m. 1933)
 • 1 mai – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la moartea lui Gheorghe Petrașcu (n. Gheorghe Petrovici), pictor român (n. 1872)
 • 1 mai – Începând cu această dată Elveţia elimină restricţiile pe piaţa muncii pentru români şi bulgari
 • 2 mai – Ziua naţională a tineretului” în România, instituită prin Legea 425/25.X.2004; cu prilejul acestei zile sunt organizate activităţi sociale, culturale, artistice şi sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului
 • 2 mai – Se împlinesc 570 de ani (1449) de la prima atestare documentară a oraşului Deva, în actele de cancelarie ale lui Iancu de Hunedoara, care acorda mai multe înlesniri economice locuitorilor oraşului.

Notă: În acest an se împlinesc şi 750 de ani (1269) – fără a se cunoaşte data exactă – de la prima atestare documentară a Cetăţii Deva („Castrum Deva”), într-un act emis de Ştefan – duce de Transilvania, cetate devenită, la sfârșitul secolului al XIII-lea, reședința voievozilor Roland Borșa și Ladislau Kán, de unde aceștia își exercitau autoritatea asupra voievodatului Transilvaniei

 • 2 mai – Oraşul Iaşi a a fost desemnat Capitala Tineretului din România, în perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020
 • 3 mai – Izvorul Tămăduirii, în Calendarul creştin – ortodox
 • 4 mai – „Ziua naţională a inimii”; se sărbătoreşte din 1997, anual, la iniţiativa OMS
 • 5 mai – „Ziua limbii tătare” (oficializată prin Legea nr. 256/2010, iniţiată de deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Aledin Amet) marchează data de 5 mai 1985, când au fost puse bazele alfabetului folosit ulterior la redactarea publicaţiilor în limba tătară, de către redacţia revistei „Renkler”, din România, fiind considerată şi ziua în care s-a născut limba tătară cu grafie latină în România
 • 5 mai – „Ziua mamei”, (marcată în România în prima duminică a lunii mai), începând cu anul 2010, pe baza Legii 319/2009 (lege adoptată ca urmare a unei iniţiative a Alianţei Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor/TATA şi a unui grup de parlamentari); în aceeaşi lege se prevede ca în a doua duminică a lunii mai să fie marcată „Ziua tatălui”
 • 5 mai – În anul 1955 debutau programele emise de Studioul Teritorial Timişoara al Radiodifuziunii Române; între anii 1985 şi 1989 este închis, ca şi celelalte studiouri din ţară, de către regimul comunist; din 22 decembrie 1989 Radio Timişoara îşi reia activitatea, alături de celelalte studiouri teritoriale (Cluj, Craiova, Iaşi, Tg. Mureş)
 • 5 mai – În anul 1963, îşi începea emisia Programul 3 de radio al Radiodifuziunii, pe unde ultrascurte. A devenit apoi Radio România Tineret, iar din 16 noiembrie 2004, Radio3Net, post care a luat ființă prin strădaniile lui Florian Pittiș, cu emisie exclusiv prin internet
 • 6 mai – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Filip Lazăr, compozitor român (m. 1936)
 • 6 mai – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Moses Rosen, șef-rabinul Cultului Mozaic din România (1948-1994) precum și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România (1964-1994) (n. 1912)
 • 6 mai – Cluj – Napoca: Cântărețul american Lenny Kravitz se va întoarce în România pentru a concerta în premieră la Cluj-Napoca, parte din turneul Raise Vibration Tour – ora 18:00, la Sala Polivalentă (BT Arena)
 • 9 mai – Ziua Uniunii Europene – Ziua Schumann
 • 9 mai – Municipiul Sibiu va fi gazda Summit-ului la nivel înalt al UE – la Primăria Sibiu. Participă 27 de şefi de stat şi de guvern din ţări europene, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, fiind primul suummit după Brexit
 • 10 mai – Ziua Regalităţii, sărbătoare naţională, ziua care marchează trei momente istorice – începutul domniei lui Carol I (1866), Independenţa de stat (1877) şi încoronarea primului rege al ţării (1881)
 • 12 mai – „Ziua tatălui”, marcată în România în a doua duminică a lunii mai, începând cu 2010, pe baza Legii 319/2009
 • 12 mai – „Ziua adolescenţilor” în România (marcată în cea de a doua duminică a lunii mai, pe baza Legii 197/17.XI.1997)
 • 12 mai – „Ziua familiei române”; marcată, începând din anul 1994 (Anul internaţional al familiei), printr-o hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), la aceeaşi dată cu „Ziua internaţională a familiilor”. Biserica Ortodoxă Română marchează „Ziua naţională a familiei” în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai, în 2019 la 12 mai
 • 12 mai – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Anghel Mora, regizor și poet român (m. 2000)
 • 13 mai – Se împlinesc 40 de ani (1979) de la moartea Ilenei Sărăroiu (n. Elena Sărăroiu), interpretă de muzică populară românească (n. 1936)
 • 14 – 17 mai – Romexpo organizează Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti – TIB – METAL SHOW – la Romexpo
 • 14 – 17 mai – Romexpo organizează Salonul de invenţii şi inovaţii – INVENTIKA – la Romexpo
 • 15 mai – „Ziua chimiştilor militari”; prin Decizia ministerială 297/15.V.1923 s-a înfiinţat, în cadrul Ministerului de Război, Comitetul consultativ pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic; denumirea acestei structuri a suferit, de-a lungul timpului, modificări: Secţia a IV-a a Gazelor de luptă (din septembrie 1923), Serviciul apărării contra gazelor (1925), Direcţia serviciului chimic (1931) etc.
 • 15 mai – „Ziua medicului veterinar”; la 15 mai 1861 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul de înfiinţare a Şcoalei de Arta Veterinăriei, care a funcţionat în cadrul Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie din Bucureşti; la 15.V.1871 va fi înfiinţată Societatea de Medicină Veterinară, desfiinţată în 1949 şi reînfiinţată la 15.V.1971
 • 15 mai – „Ziua poliţiştilor militari”; prin Ordinul ministrului apărării naţionale din 15.V.1990 s-au înfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din cadrul Armatei române
 • 17 mai – „Ziua Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti” din Bucureşti; la 17.V.1936 a fost deschis pentru public Muzeul, concomitent cu întregul parc Herăstrău (rod al unor ample lucrări peisagistice şi de hidroamelioraţii desfăşurate între anii 1932 şi 1937, care au dus la apariţia unei salbe de lacuri şi a multor spaţii recreative); Muzeul Satului, înfiinţat din iniţiativa profesorului Dimitrie Gusti şi a colaboratorilor săi Victor Ion Popa, Henri H. Stahl, Mihai Pop şi Gheorghe Focşa, este unul dintre cele mai mari muzee etnografice în aer liber din lume
 • 17 mai – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Gelu Colceag, regizor român de teatru și film
 • 18 mai – Tradiționalul concert anual Carla’s Dreams are loc pentru prima dată la Romexpo – ora 15:00. Concertul se intitulează „Nocturn”, denumire purtată de cel mai recent proiect muzical al trupei
 • 20 mai – „Ziua financiarului militar”, marcată din anul 2006. Înaltul Decret Regal nr.6625/20.05.1891 a consfinţit înfiinţarea în cadrul Ministerului de Război a Direcţiei a-7-a a contabilităţii controlului şi pensiilor. Acest act constituie momentul de referinţă în istoria oştirii române, în dezvoltarea şi afirmarea structurii financiar-contabile
 • 21 mai – Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
 • 24 mai – Se împlinesc 50 de ani (1969) de la naşterea Nicoletei Luca-Meițoiu, pianistă română de muzică clasică
 • 26 mai – „Ziua întreprinzătorilor din România” (se organizează în ultima duminică a lunii mai) (Hotărârea de Guvern nr.546/10.IX.1992)
 • 26 mai – În România au loc alegeri europarlamentare
 • 27 mai – 13 iulie – Calendarul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2019:

– 27  – 31 mai – Înscrierile pentru susținerea examenului național de Bacalaureat, prima sesiune

– 3 – 4 iunie – proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– 5 – 6 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

– 7, 10 și 11 iunie – evaluarea competențelor digitale (proba D). Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie

– 12 – 13 iunie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

– 1 iulie – prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea)

– 2 iulie – proba la Limba si literatura maternă – Eb)

– 3 iulie – proba obligatorie a profilului, proba Ec)

– 4 iulie – ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului și specializării – proba Ed)

– 8 iulie (până la ora 12:00) – afișarea primelor rezultate

– 8 iulie (orele 12:00 – 16:00) – depunerea contestațiilor

– 9 – 12 iulie – vor fi soluționate contestațiile

– 13 iulie – afișarea rezultatelor finale

 • 30 mai – „Ziua gardianului public” în România (se sărbătoreşte, anual, pe baza Hotărârii de Guvern 518/27.IX.1993)
 • 30 mai – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Doinei Cornea, poetă și disidentă anticomunistă din România (m. 2018)
 • 30 mai – 2 iunie – Romexpo organizează Târgul internaţional de bunuri de larg consum – TIBCO – la Romexpo
 •  30 mai – 2 iunie – Romexpo organizează Târgul dedicat seniorilor – SENIOR EXPO – la Romexpo
 •  30 mai – 2 iunie – Romexpo organizează Salonul pentru servicii funerare – EXPO FUNERARE – la Romexpo
 • 31 mai – „Ziua geniştilor”; la 31.V.1859 lua fiinţă, în Moldova, primul batalion de geniu; un an mai târziu, în Ţara Românească se constituia cel de-al doilea batalion, care „dimpreună cu cel din Moldova au constituit întâiul regiment de geniu” românesc
 • 31 mai – Se încheie cursurile anului şsolar 2018 – 2019 pentru clasele a XII-a și a XIII-a
 • 31 mai – 2 iunie – Timişoara: Diskoteka Festival, evenimentul dedicat muzicii anilor ’80 și ’90, se va desfășura pe Stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara. Festivalul va reuni peste 50 de artiști printre care Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway sau East 17
 • 1 iunie – Ziua copilului, sărbătoare legală, zi nelucrătoare la nivel naţional
 • 1 iunie – Se împlinesc 190 de ani (1829) de când apărea, la Iași, „Albina românească”, prima gazetă în limba română din Moldova, editată de Gheorghe Asachi. Gazeta își încheie activitatea la 6 decembrie 1858
 • 2 iunie – „Ziua naţională a adopţiilor”; stabilită de Parlamentul României în 2014, la iniţiativa Asociaţiei ADOR Copiii – Comunitatea familiilor adoptive în parteneriat cu Oficiul Român pentru Adopţii şi Primăria Sectorului 3 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 • 3 – 29 iunie – Calendarul Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2018 – 2019:

– 3 – 7 iunie – înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

– 18 iunie – prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română)

– 20 iunie – următoarea probă scrisă (matematică)

– 21 iunie – ultima probă scrisă (limba şi literatura maternă – pentru elevii care au studiat această disciplină)

– 25 iunie – afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00)

– 25 iunie – procedură urmată de înregistrarea contestațiilor (în intervalul orar 14:00 – 20:00)

– 29 iunie – afișarea rezultatelor finale

 • 5 iunie – Sfânta Treime în Calendarul creştin – ortodox
 • 5 iunie – „Ziua învăţătorului”; sărbătorită la această dată din anul 2008, în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din România, pe baza unei Legi adoptate de Camera Deputaţilor în octombrie 2007 (ziua era marcată, anterior, la 30 iunie)
 • 5 iunie – „Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România”, instituită prin Legea 497 din 28.XII.2006
 • 5 iunie – „Ziua geografiei” în România
 • 5 iunie – „Ziua Limbii Turce” în România
 • 5 iunie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de la naşterea lui Constantin I. Nottara, actor român (m. 1935)
 • 6 iunie – Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor, în Calendarul creştin – ortodox
 • 6 iunie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Sabin Drăgoi, compozitor și folclorist român (m. 1968)
 • 6 iunie – În anul 1954 (acum 65 de ani), debutau programele emise de Studioul Teritorial Craiova al Radiodifuziunii Române; între anii 1985 şi 1989 este închis, ca şi celelalte studiouri din ţară, de către regimul comunist; din 22 decembrie 1989 Radio Craiova îşi reia activitatea, alături de celelalte studiouri teritoriale (Cluj, Iaşi, Tg. Mureş, Timişoara)

– 7 iunie – Cursurile anului școlar 2018 – 2019 pentru elevii clasei a VIII-a se vor încheia

 • 8 iunie – „Ziua silvicultorului”; instituită în 1991, prin Statutul personalului silvic, ca zi aniversară a întregului corp silvic din România; sărbătorită, în fiecare an, în cea de-a doua sâmbătă a lunii iunie
 • 9 iunie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea Ilenei Cotrubaș, soprană română
 • 10 iunie – „Ziua paraşutiştilor militari”; la 10.VI.1941, în cadrul Centrului de Instrucţie al Aeronauticii, pe aerodromul Popeşti-Leordeni, a luat fiinţă prima companie de paraşutişti, al cărei comandant era lt. Ştefan Soverth
 • 10 iunie – Se împlinesc 180 de ani (1839) de la naşterea lui Ion Creangă, scriitor român (m. 1889)
 • 10 iunie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de la naşterea lui Cosmin Olăroiu, fost fotbalist şi actual antrenor
 • 10 iunie – Se împlinesc 40 de ani (1979) de la moartea lui Aurel Baranga, dramaturg și publicist român (n. 1913)
 • 13 iunie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea lui Klaus Werner Johannis, politician român, președinte al României (din 2004)
 • 14 iunie – „Ziua transportului public urban”; se marchează, începând cu anul 1996, în a doua vineri a lunii iunie
 • 14 iunie – Ultima zi de şcoală a anului şcolar 2018-2019
 • 14 – 16 iunie – Castelul Miko din Olteni, județul Covasna: diMANSIONS Festival, festival de muzică nostalgică
 • 15 iunie – „Ziua Politehnicii”; marchează înfiinţarea Şcolii Politehnice din Bucureşti, la 10.VI.1920; aniversată în luna iunie, în sâmbăta din săptămâna care include data de 10
 • 15 iunie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la moartea lui Mihai Eminescu (n. Mihail Eminovici), poetul național român (n. 1850)
 • 15 iunie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea lui Virgil Teodorescu, poet, prozator și eseist român (m. 1987)
 • 15 iunie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la moartea lui Traian Lalescu, matematician român (n. 1882)
 • 15 iunie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea lui Alexandru Darie, regizor român de teatru
 • 16 iunie – Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile), în Calendarul creştin – ortodox
 • 16 iunie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la Timișoara era bombardată pentru prima dată de către Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii
 • 18 iunie – „Ziua constructorilor militari”; la această dată s-a înfiinţat, în anul 1920, Direcţia Construcţii şi Domenii Militare
 • 18 iunie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea Lena Constante, artistă plastică, folcloristă și disidentă română (m. 2005)
 • 19 iunie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la naşterea lui George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor român, publicist, membru al Academiei Române (m. 1965)
 • 19 iunie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la moartea lui Petre P. Carp, politician, prim-ministru (1900-1901, 1911-1912), critic literar și traducător român (n. 1837)
 • 21 iunie – Solstiţiul de vară – ora 17:54
 • 21-23 iunie – Festivalul de muzică retro Forever Young va avea loc la Romexpo (parcarea C)
 • 24 iunie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele)
 • 24 iunie – „Ziua avocatului din România”, patronul zilei fiind Sf. Ioan Botezătorul; hotărârea de a marca această zi a fost luată la Congresul avocaţilor din România din 1998 şi reprezintă data înfiinţării primului Consiliu al unui Barou român
 • 24 iunie – „Ziua internaţională a iei”, celebrată de Sânziene, este o iniţiativă care a luat naştere pe Facebook, în 2013, prin care comunitatea online „La Blouse Roumaine” îşi propune să consacre ia tradiţională drept brand de ţară al României
 • 24 iunie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea Taniei Filip, actriță română
 • 25 iunie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea, la Sibiu, a lui Hermann Oberth, unul dintre părinții fondatori ai rachetei și astronauticii (m. 1989)
 • 26 iunie – „Ziua Drapelului naţional”, marcată din anul 1998 (20 de ani), la iniţiativa Senatului României; drapelul naţional (albastru, galben, roşu – de la lance) a fost decretat ca simbol naţional de către Guvernul revoluţionar provizoriu din Ţara Românească la 14/26.VI.1848
 • 26 iunie – Cluj-Napoca: Cântărețul britanic Tom Jones va concerta în premieră într-un oraș din Transilvania – ora 18:00, la Sala Polivalentă BT Arena
 • 27 iunie – Disturbed va cânta în premieră în România – ora 19:00, la Arenele Romane din București
 • 27 iunie – 1 iulie – Constanţa: Dakini Festival revine cu cea de-a treia ediție – pe plaja Tuzla
 • 28 iunie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea lui Ion Desideriu Sârbu, romancier, eseist, filozof, profesor de filosofie român, autor de literatură de sertar (m. 1989)
 • 28 iunie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea lui Alex. Leo Șerban, critic român de film (m. 2011)
 • 29 iunie – Se împlinesc 200 de ani (1819) de la naşterea lui Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar român (m. 1852)
 • 29 iunie – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
 • 29 iunie – „Ziua penitenciarelor” din România (în baza protocolului încheiat, la 20.X.1993, între Ministerul Justiţiei şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române s-a decis reluarea activităţii religioase în penitenciarele din ţară, capelele deschise în incinta închisorilor având hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel„)

– Tot în această zi se serbează „Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare”, proclamată conform articolului 77 din Legea 293 din 28 iunie 2004, privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • 30 iunie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea lui Paul Constantinescu, compozitor român (m. 1963)
 • 1 iulie – „Ziua muzicilor militare” în România; după aplicarea Regulamentului Organic din 1/13.VII.1831, în structura noilor batalioane de „miliţii” ale Armatei permanente au intrat, începând slujba sub drapel, şi „ostaşii muzicanţi” (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, dintr-un tambur, 24 de muzicanţi şi opt toboşari)
 • 1 iulie – Celebra trupă hard rock Whitesnake se întoarce în România, David Coverdale și colegii săi vor susține un concert la Arenele Romane din București, în cadrul turneului mondial „Flesh & Blood World Tour” – ora 20:00
 • 2 iulie – Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne. Sf. Voievod Ştefan cel Mare; se prăznuieşte după canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, în 1992, în ziua morţii (2 iulie 1504 – acum 515 ani) a acestei personalităţi marcante a Evului Mediu românesc, care a domnit în Moldova, între 1457 şi 1504 (Calendarul Creştin-Ortodox)
 • 2 iulie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea lui Ștefan Fay, scriitor român (d. 2009)
 • 3 – 12 iulie – Calendarul ulterior afișării rezultatelor Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2018 – 2019 (29 iunie):

– 3 – 7 iulie – absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ

– 4 – 8 iulie – verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

– 12 iulie – repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a

 • 3 iulie – Ed Sheeran concertează în România pe Arena Națională din București, în cadrul turneului de promovare a albumului „Divide” – ora 20:00
 • 4 iulie – „Ziua Crucii Roşii Române”; la 4/16.VII.1876 s-a înfiinţat, la Bucureşti, Societatea „Crucea Roşie” din România, prin hotărârea principelui Ghica de organizare a unei societăţi de ajutor pentru militarii răniţi în război, România fiind printre primele ţări din lume care a aderat la Convenţiile de la Geneva
 • 4 iulie – „Ziua medicului de familie din România” (stabilită, prin Statut, de Societatea de Medicină de Familie/Medicină Generală, începând cu anul 1999)
 • 4 – 7 iulie – Constanţa: Cea de-a treia ediție a festivalului Neversea va avea loc pe plaja Neversea
 • 7 iulie – „Ziua justiţiei” (sărbătorită anual, din 1994, în prima duminică a lunii iulie, printr-o Hotărâre a Guvernului României) (Monitorul Oficial al României nr.172/1994)
 • 8 iulie – „Ziua statisticianului”, instituită prin Hotărârea de Guvern 592/2002; se marchează în a doua duminică a lunii iulie (la 12.VII.1859 domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Ordonanţa Domnească nr. 276 de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, actul de naştere a statisticii oficiale în România; de acest moment îşi leagă numele şi doi eminenţi economişti români ai secolului al XIX-lea, Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad)
 • 10 iulie – Slayer revine în România și susține ultimul show din carieră, în cadrul Metalhead Meeting 2019 – ora 17:00, la Arenele Romane
 • 12 iulie – Se împlinesc 160 de ani (1859) de când Alexandru Ioan Cuza înființa Oficiul Central de Statistică Administrativă precursor al actualului Institut Național de Statistică
 • 12 iulie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea lui Constantin Noica, eseist și filosof român (m. 1987)
 • 14 iulie – „Ziua transmisioniştilor militari”; la 14.VII.1873 (acum 145 de ani) principele Carol a semnat un decret prin care s-a aprobat înfiinţarea unei secţii de telegrafie în cadrul Batalionului de geniu al Armatei române, marcându-se, astfel, apariţia transmisiunilor militare
 • 15 iulie – „Ziua mărcii poştale româneşti”; în anul 1858, apărea, la această dată, prima marcă poştală emisă în sud-estul Europei, de către Principatul Moldovei; vestitul şi preţiosul „Cap de bour” (a cărei primă emisiune cuprindea patru timbre) a apărut cu cinci ani înaintea primului timbru emis de Imperiul Otoman; ziua se celebrează din 1958, când Poşta Română a aniversat un secol de când au fost emise renumitele mărci, şi este marcată anual prin lansarea unor emisiuni cu diverse tematici de mare interes pentru filatelişti
 • 15 iulie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la naşterea lui Iancu Dumitrescu, compozitor român
 • 15 iulie – 7 septembrie – Calendarul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2019:

– 15 – 19 iulie – înscrierea candidaților

– 26 iulie – înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

– 21 august – limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă

– 22 august – limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

– 23 august – proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

– 26 august – proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

– 27 – 28 august – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– 29 august – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– 30 august – 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D

– 2 – 3 septembrie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

– 3 septembrie (până la ora 12:00)- afișarea rezultatelor la probele scrise

– 3 septembrie (orele 12:00 – 16:00) – depunerea contestațiilor

– 3 – 6 septembrie – rezolvarea contestațiilor

– 7 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 • 16 iulie – „Ziua naţională a donatorului”, organizată, începând din 2014, de către Asociaţia Transplantaţilor din România (ATR) şi Agenţia Naţională de Transplant (ANT)
 • 17 – 21 iulie – Domeniul Castelului Banffy, Bonţida, jud. Cluj: Cea de-a șaptea ediție a festivalului Electric Castle. Headlinerii ediției sunt Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me The Horizon
 • 18 iulie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de când au început lucrările pentru construcția barajului Brazi-Valea Neagră, în cadrul sistemului hidrotehnic Runcu-Baia Mare
 • 20 iulie – Sfântul Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
 • 20 iulie – „Ziua aviaţiei şi a apărării antiaeriene”; în anul 2004 Ministerul Apărării Naţionale a hotărât data de 20 iulie ca zi unică pentru a sărbători atât aviaţia militară, cât şi cea civilă, pentru a coincide cu sărbătoarea ortodoxă a Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, patron al forţelor aeriene şi al aviaţiei române (ales de pionierii aviaţiei din ţara noastră în 1913)
 • 20 iulie – „Ziua energeticianului”; marcată, din 1992, de lucrătorii din sectorul energetic în ziua de Sf. Ilie
 •  20 iulie – Cu 100 de ani în urmă (1919), avea loc atacul trupelor maghiare asupra armatei române. Armata română trecea Tisa și pătrundea pe teritoriul ungar. Până la 2 august 1919, apărarea forţelor maghiare a fost dezorganizată, astfel că majoritatea diviziilor române se aflau la vest de aliniamentul râului Tisa. Corpul 1 armată ungar a fost scos din luptă, iar comandamentul lui s-a predat
 • 21 iulie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la moartea lui Eremia Grigorescu (n. Eremia-Teofil Grigorescu), general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război (n. 1863)
 • 21 iulie – Bon Jovi revine în România pentru un concert în Piața Constituției din București, parte din turneul de promovare „This House Is Not For Sale” – ora 16:00
 • 22 iulie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea Mihai Popescu, actor român (m. 1953)
 • 22 iulie – Pentru prima oară în România, trupa britanică The Cure va concerta în Piața Constituției – ora 19:00. Alături de trupa britanică vor concerta și irlandezii post-rock God Is An Astronaut
 • 23 iulie – „Ziua presei militare române”; la 23.VII.1859 a apărut (până la 3.XII.1859), la Bucureşti, prima publicaţie a Armatei române, „Observatorul militar, diariu politicu şi scientificu” („Observatorul militar” de azi)
 • 23 iulie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea lui Gheorghe Adamescu, istoric literar român, membru al Academiei Române (m. 1942)
 • 24 iulie – „Ziua Poliţiei de Frontieră Române”, instituţie care a luat fiinţă la 1.VII.1999, prin unificarea fostului Comandament Naţional al Grănicerilor cu Direcţia Poliţiei de Frontieră; până în anul 1998, la această dată s-a sărbătorit „Ziua grănicerilor” (care marca constituirea primului corp unificat al grănicerilor din România: la 24.VII.1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni şi moldoveni, punând bazele instituţiei moderne de pază a frontierelor ţării); data de 24 iulie a fost desemnată ca „Ziua Poliţiei de Frontieră Române” prin articolul nr. 45 din OUG nr.104/27.VI.2001
 • 25 iulie – „Ziua radiolocaţiei” (marchează debutul existenţei radiolocaţiei ca armă distinctă în cadrul Armatei române, la 25.VII.1955)
 • 26 iulie – „Ziua arhivelor militare” (la 26.VII.1920 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice din România „General Radu Rosetti”, în prezent, Arhivele Militare Române)
 • 26 – 27 iulie – Sibiu: Cea de-a 14-a ediție ARTmania Festival va avea loc în Piața Mare a cetății medievale a Sibiului. Dream Theater, Opeth și Alcest, Madrugada, Wardruna și Myrkur sunt primii headlineri anunțați
 • 27 iulie – Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, în Calendarul Creştin-Ortodox
 • 27 iulie – În anul 2000, a murit Eugen Preda, publicist şi comentator de radio; primul director general al Radiodifuziunii Române după decembrie 1989 (ianuarie 1990 – septembrie 1994); a lucrat la Radiodifuziune din martie 1950; a scris cărţi de istorie a politicii şi a economiei contemporane, precum şi cărţi de evaluare a contextelor militare postbelice; după 1990 întreaga sa energie s-a concentrat asupra reorganizării Radiodifuziunii (n. 1929)

­­• 28 iulie – Cu 100 de ani în urmă (1919), se instaura administrația română la Timișoara. Banatul era împărțit între România (2/3) și Serbia (1/3)

 • 29 iulie – „Ziua Imnului Naţional al României – Deşteaptă-te, române!”, sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României; la 29.VII.1848, în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în faţa unei numeroase asistenţe, după ce s-a citit noua Constituţie, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluţiei paşoptiste, „Deşteaptă-te române”, devenit după Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 imnul naţional al României
 • 30 iulie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Păstorel Teodoreanu, scriitor și epigramist român (m. 1964)
 • 31 iulie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Mircea Baniciu, cântăreț și solist vocal român
 • 31 iulie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Andrei Partoș, jurnalist și comentator muzical român, realizator de emisiuni radio
 • 1 august – „Ziua Inspectoratului General de Aviaţie”; sărbătorită din 2010, ca urmare a unui ordin al ministrului administraţiei şi internelor, această zi corespunde reînfiinţării prin decret, în anul 1978, a structurii de aviaţie a Ministerului de Interne, după ce în anul 1973 fusese trecută în structura Ministerului Apărării Naţionale; tot la această dată, sediul unităţii a fost stabilit pe aerodromul Băneasa, unde funcţionează şi în prezent
 • 1 august – „Ziua tanchiştilor” (la 1 august 1919, în oraşul Giurgiu, se înfiinţa, prin ordin al regelui Ferdinand I, prima subunitate de tancuri din Armata română)
 • 1 august – Acum 100 de ani (1919), Principele Carol, comandantul regimentului de vânători de munte, a cerut autorizația să se căsătorească cu Ioana-Maria-Valentina (Zizi) Lambrino. În aceeași zi, adresa o scrisoare regelui Ferdinand prin care renunța pentru a doua oară la calitatea de principe moștenitor al Coroanei României pentru sine și pentru descendenții săi
 • 1 august – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea Valeriei Seciu, actriță română
 • 1 august – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Mugur Isărescu, economist, guvernator al BNR şi fost prim-ministru al României
 • 1 – 4 august – Cluj – Napoca: Cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc pe Cluj Arena
 • 1 – 4 august – Cetatea Râşnov: Cea de-a șaptea ediție a Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est, va avea loc la poalele Cetății Râșnov (terenul de Biatlon de la baza cetății). Primele trupe confirmate sunt Paradise Lost, Hypocrisy, Asphyx și Korpiklaani
 • 2-3 august – Acum 50 de ani (1969), soţii Ceauşescu, împreună cu prim-ministrul Gheorghe Maurer şi cu ministrul de Externe Corneliu Mănescu îl primeau, la aeroportul Otopeni, pe preşedintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, care avea să efectueze, timp de două zile, prima vizită a unui preşedinte american în România
 • 3 august – „Ziua Timişoarei”; marcată, din 1999, la iniţiativa municipalităţii de pe Bega; este data la care, în anul 1919, batalioane de dorobanţi, conduse de generalul Virgil Economu, au intrat în oraş şi au instaurat prima administraţie română care a luat locul celei sârbeşti; o săptămână mai târziu, la 10.VIII.1919, bănăţenii votau unirea Banatului cu România
 • 4 august – Se împlinesc 140 de ani (1879) de la moartea lui Ștefan Micle, pedagog și fizician român (n. 1817)
 • 4 august – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la moartea lui Veronicăi Micle (n. Ana Câmpeanu), poetă română (n. 1850)
 • 4 august – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la moartea lui Ioan Bălan, episcop greco-catolic de Lugoj (n. 1880)
 • 5 august – Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul), în Calendarul Creştin-Ortodox
 • 5 – 6 august – Cu 90 de ani în urmă (1929) a avut loc Greva minerilor din Lupeni, ca rezultat al eșecului unor îndelungate negocieri legate de salarizare și condiții de muncă. Aproximativ 6000 de muncitori au fost implicați în protestul provocat de salariile de mizerie și sărăcia extremă în care trăiau minerii transilvăneni, deznodământul confruntării fiind că 68 de mineri au căzut sub gloanțele trupelor armatei române trimise de către guvern să reprime protestul, dintre care 28 au decedat pe loc, mulți dintre ei împușcați fiind în spate
 • 6 august – Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia)
 • 7 august – Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla, în Calendarul Creştin-Ortodox
 • 8 august – În anul 1996 debuta emisia Radio România Reşiţa, post regional al Radiodifuziunii Române
 • 10 august – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Tamarei Buciuceanu-Botez, actriță română de teatru și film
 • 10 – 11 august – Buftea: Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va avea loc pe Domeniul Știrbey de la Buftea
 • 11 august – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea lui Modest Morariu, scriitor român (m. 1988)
 • 11 august – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Vetei Biriș, cântăreață de muzică populară
 • 14 august – Cea mai iubită trupă metal în România, Metallica se va întoarce în țara noastră pentru un concert pe Arena Națională din București, parte din turneul „Worldwired Tour 2019” – ora 18:00
 • 15 august – Adormirea Maicii Domnului în Calendarul Creştin-Ortodox şi în cele catolice
 • 15 august – „Ziua Marinei române”; se sărbătoreşte, din anul 1902, de Ziua Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor
 • 15 august – „Ziua artileriei antiaeriene şi a rachetiştilor”; cu 102 de ani în urmă (1916) s-a înfiinţat Corpul Apărării Antiaeriene, prima entitate românească specializată în lupta contra aeronavelor
 • 15-18 august – Domeniul Teleki din satul Gornești, județul Mureș: AWAKE Festival continuă cu cea de-a treia ediție, primele nume anunțate fiind Netsky, JP Cooper, Triggerfinger, De Staat și AJ Tracey
 • 16 august – Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache (ucişi la Constantinopol, la 15/26 august 1714), sărbătoare în Calendarul Creştin-Ortodox
 • 18 august – Ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, stabilită începând cu anul 2013; este data la care, în anul 1844, a luat fiinţă prima formaţiune de pompieri din Bucureşti
 • 18 august – Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte „Duminica românilor migranţi” (prima duminică după 15 august)
 • 21 august – „Ziua medicinei militare” (la 21.VIII.1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înfiinţare a corpului de ofiţeri sanitari, atestându-se, astfel, medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătăţii efectivelor militare)
 • 22 august – „Ziua Municipiului Arad” declarată prin Hotărârea nr. 296 din 21 august 2004 a Consiliului Local al Municipiului Arad. Data este dedicată zilei de 22 august 1834, zi în care Aradul a primit în mod solemn Titlul de Oraş Liber Regesc din partea împăratului Francisc I (atunci Aradul făcea parte din Imperiul Austro-Ungar)
 • 23 august – „Ziua comemorării victimelor fascismului şi comunismului”, iniţiată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, marcată şi în România începând cu anul 2012 (Legea nr. 198/7.XI.2011)
 • 23 august – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când Ion Antonescu este arestat. România se alătură trupelor Aliaților
 • 25 august – Se împlinesc 25 de ani (1994) de când Ioan Stoica, patronul jocului de întrajutorare „Caritas”, este reținut la Direcția Cercetări Penale a IGP pentru audieri, sub acuzația de bancrută frauduloasă, fals și înșelăciune în dauna avutului particular
 • 26 august – Status Quo revine la București cu un concert ce va avea loc la Arenele Romane
 • 27 august – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la naşterea lui Claudiu Bleonț, actor român
 • 28 august – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea Rodicăi Ojog-Brașoveanu, scriitoare română (d. 2002)
 • 29 august – Tăierea Cinstitului Cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul
 • 29 august – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când delegația României pleca la Moscova, pentru încheierea armistițiului cu Națiunile Unite
 • 30 august – Se împlinesc 140 de ani (1879) de la naşetrea lui Aurel Popp, pictor, sculptor, grafician român (m. 1960)
 • 31 august – „Ziua limbii române”, instituită prin Legea nr. 53/2013; iniţiatorii Legii au pornit de la ideea că limba unei naţiuni este un puternic instrument de păstrare a identităţii naţionale, cu atât mai mult cu cât, în prezent, există peste 10 milioane de etnici români ce trăiesc în afara graniţelor de stat ale României; NOTĂ: În R. Moldova, din 1990, la 31 august este marcată sărbătoarea „Limba noastră” (la 31.VIII.1989 Parlamentul de la Chişinău a votat trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin)
 • 31 august – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când trupele sovietice au intrat în București
 • 1 septembrie – Biserica Ortodoxă Română marchează „Ziua rugăciunii pentru mediu”
 • 1 septembrie – „Ziua diplomaţiei române”, instituită prin Legea nr. 269/2003, privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României, “pentru omagierea tradiţiei diplomatice româneşti şi pentru stimularea activităţii Corpului diplomatic şi consular al României”
 • 1 septembrie – „Ziua informaticienilor militari”; la 1.IX.1963 (acum 55 de ani) a luat fiinţă prima unitate specializată a Armatei române cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor (Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării)
 • 1 septembrie – „Ziua rezervaţiei biosferei Delta Dunării”; stabilită prin Ordinul 539/9 mai 2008, emis de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 983 din 1990 prin care Delta Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei
 • 1 septembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la moartea lui Liviu Rebreanu, dramaturg şi romancier român (n. 1885)
 • 1 septembrie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Luminiței Gheorghiu, actriță română
 • 1 septembrie – Acum 60 de ani (1959) au fost restabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia întrerupte la 31 octombrie 1944, după ce România se alăturase coaliției antihitleriste
 • 1 septembrie – Punctul de pensie urmează să crească de la 1100 lei, la 1265 lei
 • 4 septembrie – „Ziua tipogafilor militari”; la 4 septembrie 1920 a luat fiinţă Tipografia Ministerului de Răsboiu
 • 4 septembrie – Se împlinesc 100 de ani (1919), de la înființarea, la București, a Societății Opera – artiștii asociați; la 22 septembrie același an va lua numele de Societatea lirică română Opera (nucleul Operei Române de mai târziu)
 •  4 septembrie – Se împlinesc 60 de ani (1959) de la moartea lui Iuliu Hațieganu, medic român, membru al Academiei Române (n. 1885)
 •  5 septembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când Armata a IV-a română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei
 •  6 septembrie – Se împlinesc 200 de ani (1819) de la naşterea Nicolae Filimon, prozator român, faimos pentru că l-a creat pe Dinu Păturică, eroul primului roman realist românesc, „Ciocoii vechi si noi”, publicat în anul 1862. De asemenea, autor de nuvele romantice și realist-satirice și primul critic muzical român (m. 1865)
 • 7 septembrie – „Ziua gazistului” în România; marcată, din 1990, în fiecare a doua vineri din luna septembrie, de către cei ce lucrează în industria gazelor naturale
 • 7 septembrie: Se împlinesc 75 de ani (1944) de când Șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului Comandament Sovietic, la 6/7 septembrie 1944, ora 0:00. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944, a doua oară, își dă demisia și își exprimă refuzul de a accepta „ciuntirea și destrămarea oștirii”.
 • 7 septembrie – Acum 80 de ani (1939) România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutorului pentru Polonia
 • 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului, în Calendarul Creştin-Ortodox şi cel Greco-Catolic, Naşterea Sfintei Fecioare Maria, în Calendarul Romano-Catolic şi al Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene
 • 8 septembrie – „Ziua petrolistului”; sărbătorită, din 1990, la iniţiativa Federaţiei Sindicatelor Libere şi Independente „Petrom”; se desfăşoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliştilor
 • 9 septembrie – Se împlinesc 250 de ani (1769) de la moartea lui Grigore Callimachi, domn al Moldovei (1761-1764 și 1767-1769) (n. 1735)
 •  10 septembrie – Acum 100 de ani, Puterile aliate semnau, la Saint-Germain-en-Laye (Franța), Tratatul de pace cu Austria. Prin acest tratat se recunoștea, pe plan internațional, unirea Bucovinei cu România
 •  12 septembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la moartea lui Constantin Stamati, scriitor român din Basarabia (n. 1786)
 •  12 septembrie – Acum 100 de ani (1919), apărea Decretul-lege privind înființarea Universității Regele Ferdinand din Cluj. Primul rector a fost Sextil Pușcariu
 • 12 septembrie – Cu 100 de ani în urmă (1919), Guvernul I. Brătianu demisiona, motivat de faptul că la Consiliul Suprem de la Conferința Păcii s-a nesocotit Tratatul de alianță din 1916 și s-au impus României condiții incompatibile cu demnitatea și interesele sale economice și politice. Va urma un guvern de generali condus de generalul Arthur Văitoianu
 • 12 septembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când, la Moscova, a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul contra aliaților și întoarcerea armelor împotriva Germaniei
 • 13 septembrie – „Ziua pompierilor”; marcată, începând cu anul 1953, în amintirea bătăliei din Dealul Spirii, din 13.IX.1848 (acum 170 de ani), unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor; atunci, pompierii de sub comanda locotenentului Pavel Zăgănescu au opus rezistenţă trupelor otomane, comandate de Fuad Paşa, care au intrat în Bucureşti pentru a înăbuşi mişcarea revoluţionară („baia de sânge” de la Bucureşti); a avut loc restaurarea vechiului regim, regulamentar, printr-o drastică proclamaţie a lui Fuad Paşa
 • 13 septembrie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la naşterea lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul extremei-drepte naționalist-creștine din România interbelică (m. 1938)
 • 13 septembrie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Ecaterinei Oproiu, scriitoare, biografă, critic de film, dramaturg român
 • 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci, în Calendarul ortodox şi în cele catolice
 • 14 septembrie – „Ziua inginerului român”, instituită în anul 2000 prin Hotărârea de Guvern 525/2000, la propunerea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR
 • 14 septembrie – „Ziua muntelui”; marcată, anual, din 2002, la data tradiţională a încheierii păşunatului în Carpaţii României
 • 14 septembrie – Ziua Naţională a Constructorului
 • 17 septembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Ion Desideriu Sârbu, romancier și eseist român (n. 1919)
 • 18 – 22 septembrie – Romexpo organizează Târgul internaţional de mobilă, accesorii şi echipamente – BIFE-SIM – la Romexpo
 • 18 – 22 septembrie – Romexpo organizează Târgul de obiecte de artă şi antichităţi – ANTIQUE MARKET II – Romexpo
 • 19 septembrie – „Ziua artileriei şi rachetelor antiaeriene”, marchează prima victorie antiaeriană care a avut loc la 19.IX.1916: pe timpul executării manevrei de la Flămânda, de către Armata 3, s-a realizat doborârea primului avion inamic de către bateria de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene calibru 75 mm Deport (nu tunuri terestre adaptate). Comandantul bateriei, locotenentul Constantin Constantin, a fost decorat cu ordinul “Coroana României” în gradul de cavaler
 • 19 – 22 septembrie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de produse şi echipamente pentru cosmetică, îngrijire corporală şi coafură – COSMETICS BEAUTY HAIR – la Romexpo
 • 19 – 22 septembrie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de ţesături textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie, încălţăminte şi marochinărie, accesorii – MODEXPO II – la Romexpo
 • 20 septembrie – „Ziua Bucureştiului”, zi în care municipalitatea organizează o serie de evenimente culturale şi de divertisment; de la 20.IX.1459 datează prima menţiune documentară a „cetăţii Bucureşti” ca reşedinţă domnească, într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462; 1476), redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Ţării Româneşti
 • 20 septembrie – La această dată se marchează, în România, „Zilele europene ale patrimoniului”, organizate, din 1991, sub auspiciile Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene; manifestarea are loc în luna septembrie, fiecare ţară având latitudinea să fixeze data şi tema; în ţara noastră, Ministerul Culturii asigură, împreună cu forurile judeţene, organizarea şi coordonează evenimentele ce au loc cu acest prilej
 • 20 septembrie – Se împlinesc 560 de ani (1459) de la prima atestare a Bucureștiului, într-un act emis de Vlad Țepeș, domnitor al Țării Românești, prin care se întărea o moșie unor boieri
 • 21 septembrie – „Ziua naţională a contabilului român”, stabilită de Conferinţa Naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 2 septembrie 2004, prin Hotărârea nr. 04/52 şi sărbătorită prima oară în anul 2005
 • 21 septembrie – Acum 80 de ani (1939), Armand Călinescu, prim-ministru al României, era asasinat la București de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu
 • 22 septembrie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la moartea lui Alexandru A. Suțu, pionier al psihiatriei române (n. 1837)
 • 23 septembrie – Echinocţiul de toamnă – ora 09:50
 • 24 septembrie – „Ziua Wörner – Ziua Parteneriatului pentru Pace”, marcată (din 1996, la propunerea „Asociaţiei Manfred Wörner” din România) în ziua de naştere a fostului secretar general al NATO (1934-1994), între anii 1988 şi 1994, un avocat al extinderii NATO spre centrul şi estul continentului european
 • 25 septembrie – Se împlinesc 460 de ani (1559) de la moartea lui Mircea al V-lea Ciobanul, domn al Țării Românești în perioadele ianuarie 1545 (intră în București la 17 martie) – 16 noiembrie 1552, mai 1553 – 28 februarie 1554 (în martie părăsește Bucureștiul) şi ianuarie 1558 – 25 septembrie 1559 (n. ?)
 • 25 septembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la naşterea lui Dorin Liviu Zaharia, cântăreț și compozitor român (m. 1987)
 • 27 septembrie – Sf. Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, sărbătoare în Calendarul Creştin-Ortodox. Cu 303 ani în urmă, la 23/24.IX.1716, a fost ucis de turci (în drumul spre surghiunul pe muntele Sinai) cărturarul Antim Ivireanul; adus în Ţara Românească de Constantin Brâncoveanu, va ajunge mitropolit (1708-1716); autor de scrieri didactico-morale, traducător din limba greacă a unor scrieri de cult, talentat caligraf, gravor şi miniaturist; ctitorul ansamblului monastic Antim din Bucureşti (1716) (n.~1660, în Iviria/Georgia de azi); a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în iunie 1992
 • 27 septembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la naşterea lui Franz Hodjak, scriitor german originar din România
 • 27 – 29 septembrie – Romexpo organizează Târgul pentru o viaţă verde – BIO LIFE & STYLE II – la Romexpo
 • 29 septembrie – În anul 1929 (acum 90 de ani) s-a născut Eugen Preda, publicist şi comentator de radio; primul director general al Radiodifuziunii Române după decembrie 1989 (ianuarie 1990 – septembrie 1994); a lucrat la Radiodifuziunea Română din martie 1950; a scris cărţi de istorie a politicii şi a economiei contemporane, precum şi cărţi de evaluare a contextelor militare postbelice; după 1990 întreaga sa energie s-a concentrat asupra reorganizării Radiodifuziunii (m. 2000)
 • 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului
 • 1 octombrie – „Ziua naţională de luptă împotriva cancerului de sân” a fost recunoscută de Senatul României printr-o Declaraţie asumată la 30 septembrie 2014; Decretarea acestei zile are menirea de a încuraja cetăţenii, agenţiile guvernamentale, companiile private, organizaţiile non-profit, precum şi toate celelalte grupuri interesate să se alăture activităţilor ce au drept scop creşterea gradului de conştientizare a ceea ce românii pot face pentru a preveni cancerul de sân
 • 1 octombrie – „Ziua scafandrilor militari”; la 1.X.1976 s-a înfiinţat (pe structura Grupului 279 Scafandri Mangalia, care fiinţa din 1967) Centrul de Scafandri din Constanţa al Marinei Militare Române, singura instituţie din România autorizată să breveteze scafandri profesionişti şi să autorizeze şi să inspecteze activităţile cu scafandri
 • 1 octombrie – Se împlinesc 120 de ani (1899) de la moartea lui Anton Bacalbașa, ziarist și prozator român (n. 1865)
 • 1 octombrie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la naşterea lui Nicolae Cajal, medic microbiolog român, senator, membru al Academiei Române. În perioada 1994-2004 a îndeplinit funcția de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România (m. 2004)
 • 2 octombrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la moartea lui Benjamin Wexler (Barbu Fundoianu, Benjamin Fondane), critic, eseist, poet și teoretician literar român de origine evreiască (n. 1898)
 • 3 octombrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea lui Alexandru de Hurmuzachi, politician româno-austriac (m. 1945)
 • 4 octombrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Luigi Ionescu, cântăreț român de muzică ușoară (n. 1927)
 • 5 octombrie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Catincăi Ralea, realizatoare de emisiuni radio-TV, traducătoare, regizoare de film, actriță din România (m. 1981)
 • 8 octombrie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea lui Alexandru Andrițoiu, poet român (m. 1996)
 • 8 octombrie – În anul 1939 (acum 80 de ani), Radiodifuziunea română inaugura postul Radio Basarabia, la Chişinău. Postul a funcţionat doar 300 de zile, fiind preluat de puterea sovietică în iunie 1940. În 1941, o dată cu retragerea Armatei Roşii din Basarabia, clădirea, emiţătorul şi antena au fost aruncate în aer. De la 1 decembrie 2011, Radio România a redeschis în Republica Moldova postul Radio Chişinău, acesta fiind moştenitorul şi continuatorul de drept al Radio Basarabia
 • 9 octombrie – „Ziua resurselor umane” ale Armatei Române; la 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă „I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare“
 • 9 octombrie – „Ziua Holocaustului” în România; marcată anual (începând din 2004), pe baza unei Hotărâri de Guvern, la propunerea Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România şi a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România; a fost desemnată data de 9 octombrie, deoarece aceasta marchează istoric decizia mareşalului Ion Antonescu de a deporta mii de evrei; cu prilejul acestei zile sunt programate acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni cu tematică specifică
 • 11 octombrie – „Ziua Şcolii Ardelene”, sărbătoare publică marcată începând din 2014 şi instituită prin Legea nr.93/2014 adoptată de Parlamentul României; este dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale şi politice promovate de intelectualitatea română din Transilvania de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mişcare cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană
 • 11 octombrie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la naşterea Olgăi Tudorache, actriță română (m. 2017)
 • 13 octombrie – Se împlinesc 50 de ani (1969) de când au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Noua Zeelandă
 • 14 octombrie – Sf. Cuvioasă Parascheva (din anul 1641 moaştele Cuvioasei Parascheva se află la Iaşi), în Calendarul Creştin-Ortodox şi în cel al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
 • 15 octombrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Paul Georgescu, critic literar român (n. 1923)
 • 17 octombrie – „Ziua patrimoniului cultural imaterial” în România, instituită în 2013 prin ordin al ministrului culturii, aminteşte de deschiderea spre semnare, la 17 octombrie 2003, a Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO de la Paris
 • 19 octombrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la inaugurarea Gării Filaret, prima gară din București, concomitent cu inaugurarea primei linii de cale ferată din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, calea ferată București–Giurgiu. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența prim-ministrului Dimitrie Ghica (1816–1897). Din Gara Filaret au plecat două garnituri spre Giurgiu; prima, denumită „Trenul de onoare Michaiu Bravu”, a fost condusă de sir John Trevor Barklay, inginer şi antreprenor englez și a doua, „Trenul Dunărea”, a fost condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român
 • 19 octombrie – Se împlinesc 90 de ani (1929) de la moartea lui Alexandru Davila, dramaturg și om de teatru român, fiul doctorului Carol Davila (n. 1862)
 • 21 octombrie – Sarah Brightman revine în România cu un concert ce va avea loc la Sala Palatului din București, eveniment ce face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album, „HYMN” – ora 20:00
 • 22 octombrie – Sarah Brightman revine în România cu un concert ce are loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, eveniment ce face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album, „HYMN” – ora 20:00, la Sala Polivalentă (BT Arena)
 • 25 octombrie – „Ziua Armatei Române”. Trupele româno-sovietice au eliberat, la 25.X.1944 (acum 70 de ani), ultimele teritorii româneşti – oraşele Satu Mare şi Carei – de sub ocupaţia horthystă, încheind operaţiunile militare de alungare a trupelor fasciste de pe întreg teritoriul României (în luptele pentru eliberarea Transilvaniei au participat 270.000 de militari români, din care au căzut în luptă circa 50.000 de soldaţi şi ofiţeri)
 • 26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
 • 26/27 octombrie – Se trece la ora de iarnă (GMT+2); prin Ordonanţa de Guvern 20/1997, pe întreg teritoriul României ora de vară/iarnă este corelată cu orarul practicat în statele Uniunii Europene; astfel, orarul de vară se aplică din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică a lunii octombrie, când ora 4:00 devine ora 3:00
 • 26 octombrie – Se împlinesc 175 de ani (1844) de la naşterea lui Nicolae Beldiceanu, poet și prozator român (m. 1896)
 • 26 octombrie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Corinei Chiriac, cântăreață română
 • 27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală
 • 27 octombrie – „Ziua ceferiştilor” în România (se sărbătoreşte în ultima duminică a lunii octombrie
 • 28 octombrie – Se împlinesc 420 de ani (1599) de la Bătălia de la Șelimbăr, între oastea Țării Românești condusă de Mihai Viteazul și oastea Transilvaniei condusă de cardinalul Andrei Báthory. Bătălia s-a terminat cu victoria clară a armatei conduse de Mihai Viteazul care și-a deschis astfel drumul spre cetatea Alba Iulia, unde a înfăptuit prima unire a Transilvaniei cu Țara Românească, în 1600
 • 30 octombrie – „Ziua relaţiilor publice militare”; la 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA), înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991, s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia Informare şi Relaţii Publice
 • 30 octombrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Nicholas Georgescu-Roegen (n. Nicolae Georgescu), matematician, economist american de origine română (n. 1906)
 • 30 octombrie – În anul 2015 a avut loc incendiul din clubul Colectiv din Bucureşti aflat într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanşat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării unui nou album, numit „Mantras of War”. Bilanţul victimelor: 65 de morţi şi 186 de răniţi din care 146 au fost spitalizaţi
 • 30 octombrie – 3 noiembrie – Romexpo organizează Târgul internaţional de produse şi echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei – INDAGRA – la Romexpo
 • 30 octombrie – 3 noiembrie – Romexpo organizează Târgul internaţional pentru industria alimentară – INDAGRA FOOD & CARNEXPO – la Romexpo
 •  30 octombrie – 3 noiembrie – Romexpo organizează Târgul de vinuri, bere, băuturi alcoolice şi non-alcoolice – EXPO DRINK – la Romexpo
 •  30 octombrie – 3 noiembrie – Romexpo organizează Expoziţia pentru industria ambalajelor – PACK EXPO – la Romexpo
 • 31 octombrie – „Ziua Arhivelor Naţionale” (la 31.X.1862 se înfiinţa Direcţia Generală a Arhivelor Statului, prin unificarea Arhivelor din cele două Principate Române, Moldova şi Ţara Românească)
 • 31 octombrie – „Ziua internaţională a Mării Negre”, sărbătorită anual în regiune, pe baza unei hotărâri a Conferinţei ministeriale pentru protecţia Mării Negre de la Istanbul, 30-31.X.1996 (miniştrii mediului din cele şase ţări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre)
 • 1 noiembrie – Ziua radioului naţional; cu 91 de ani în urmă (1928) se inaugura postul naţional de radio din România; la orele 17:00 era difuzată în eter prima emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România, cu anunţul: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti”; primele cuvinte au fost rostite de preşedintele Societăţii, Dragomir Hurmuzescu, ctitorul radiofoniei româneşti, după care a urmat un recital de versuri compuse de Horia Furtună, în care Radioul românesc era definit „Un suflet nou”; la început Radio Bucureşti (cum era cunoscută Societatea) avea emisiuni doar câteva ore pe zi, în program figurând ştiri, muzică de dans şi clasică, buletine meteorologice; treptat au apărut şi primele emisiuni complexe („Ora copiilor”, „Ora veselă”, „Ora femeilor”, „Cronica muzicală”, „Cronica dramatică”, „Poşta amatorilor”)
 • 1 noiembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea Mihaelei Runceanu (n. Mihaela Valentina Runceanu), cântăreață română (n. 1955)
 • 2 noiembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea Iuliei Hasdeu, poetă română, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu (m. 1888)
 • 2 noiembrie – În anul 1941 debutau programele Radio România Iaşi, postul regional al Societăţii Române de Radiodifuziune
 •  3 noiembrie – „Ziua vânătorilor de munte”; cu 102 de ani în urmă, la 3/16.XI.1916, prin Ordin al Marelui Cartier General Român, Şcoala Militară de Schiori este transformată în Corpul Vânătorilor de Munte
 • 3 noiembrie – „Ziua Ordinului Bărbăţie şi Virtute”, marcată, anual, la 3 noiembrie, data instituirii Ordinului, în 1903 (acum 115 ani); se sărbătoreşte pe baza Legii 413/18.X.2004
 • 3 noiembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de când Principele Carol se căsătorea cu principesa Elisabeta de Wied. La Neuwied, nunta este celebrată după ritual catolic și protestant. Carol avea 30 de ani, iar Elisabeta aproape 26 de ani
 • 3 noiembrie – Alegeri prezidenţiale în România
 • 5 noiembrie – „Ziua profesiilor liberale din România”; Uniunea Profesiilor Liberale din România a decis să marcheze această zi începând cu anul 2008, după ce, în anul 2006, Comitetul Economic şi Social European a lansat “Ziua europeană a profesiilor liberale”
 • 6 noiembrie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea Olgăi Delia Mateescu, actriță română
 • 8 noiembrie – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
 • 8 noiembrie – Acum 200 de ani (1819), domnitorul Alexandru Suțu înființa Eforia Teatrelor, ca instituție de îndrumare dar și ca instrument de cenzură, indicând: „poruncim ca oricâte drame vor fi defăimătoare religiei, statului și moralei obștești, acelea vor fi oprite de a se juca pe teatrul Bucureștilor și pe la bâlciuri, iar celelalte toate sunt permise pentru folosirea și petrecerea cetățenilor.”
 • 8 noiembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea lui Nicolae Paulescu, om de știință român, medic și fiziolog (m. 1931)
 • 9 noiembrie – „Ziua naţională a surzilor din România”; marcarea acestei zile a fost stabilită în 1995, la Congresul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România (la 9.XI.1919 a luat fiinţă, prin asocierea voluntară a unui grup de persoane cu handicap, Asociaţia Amicală a Surdo-Muţilor din România, sub patronajul reginei Maria)
 • 9 noiembrie – În anul 1928, a apărut primul număr al revistei „Radiofonia”, publicaţie oficială a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România (emisia inaugurală a Radioului românesc a avut loc cu câteva zile mai înainte, la 1 noiembrie)
 • 10 noiembrie – „Ziua artileriei române”; la 10/22.XI.1843 (acum 175 de ani), prin Porunca Domnească 198 a domnitorului Gheorghe Bibescu, s-a înfiinţat prima baterie de artilerie a Ţării Româneşti, act ce simbolizează constituirea artileriei ca armă de sine stătătoare
 • 10 noiembrie – În anul 1928 era difuzată prima emisiune pentru copii la Radiodifuziunea Română (emisia inaugurală a Radioului românesc a avut loc la 1.XI.1928)
 • 10 noiembrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Iosefini (n. Aurel Iozif), iluzionist român (n. 1916)
 • 11 noiembrie – „Ziua veteranilor din teatrele de operaţii”, instituită prin Legea nr. 150 din 22.10.2014 privind modificarea şi completarea OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Această zi a fost aleasă pentru simbolistica ei: intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11:00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; semnificaţia acestei zile pentru Armata României este legată şi de faptul că, pe data de 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan
 • 12 noiembrie – „Ziua cercetaşilor militari”; prin Ordinul 83/12.XI.1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a semnat actul de constituire a Secţiei a II-a din cadrul Corpului de Stat Major General (ca prim element al cercetării în Armata română)
 • 12 noiembrie – „Ziua geodezilor militari” în România; la 12.XI.1859 a fost înfiinţat primul Serviciu Topografic Militar
 • 12 noiembrie – „Ziua Statului Major General”; după Unirea din 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a hotărât, prin Înaltul Ordin nr. 83 din 12/24 noiembrie 1859, constituirea Corpului de Stat Major General al Armatei Principatelor Unite, care avea ca principală menire crearea unei structuri militare cu o concepţie şi organizare unică
 • 12 noiembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la moartea lui Gheorghe Asachi, poet, prozator și dramaturg român (n. 1788)
 • 13 noiembrie – Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului
 • 13 noiembrie – „Ziua Bibliei”, instituită prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din 15.XI.2006), pentru a marca rolul Sfintei Scripturi în viaţa liturgică şi formarea duhovnicească a credincioşilor; coincide cu ziua de sărbătorire a Sf. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului
 • 13 noiembrie – „Ziua limbii maghiare” în România
 • 13 noiembrie – Se împlinesc 110 ani (1909) de la naşterea lui Eugen Ionescu, scriitor de limbă franceză originar din România (m. 1994)
 • 14 noiembrie – „Ziua Dobrogei”; autorităţile româneşti preiau oficial, la 14/26.XI.1878, administraţia Dobrogei, în prezenţa domnitorului Carol I. Tratatul de pace la San Stefano (semnat la 3 martie 1878), încheiat în urma razboiului ruso-româno-turc declanşat în 1877, a recunoscut independenţa României şi a prevăzut ca sudul Basarabiei să intre în componenţa Rusiei, iar Dobrogea şi Delta Dunării să revină statului român
 • 14 – 16 noiembrie – Romexpo organizează Expoziţia internaţională de produse şi echipamente pentru medicină şi tehnică dentară – DENTA II – la Romexpo
 • 14 – 17 noiembrie – Romexpo organizează Târgul de turism al României – TTR II la Romexpo
 • 15 noiembrie – „Ziua naţională fără tutun”; marcată, anual, în a treia zi de joi a lunii noiembrie, pe baza unei hotărâri a Guvernului României din 13.XI.2002
 • 16 noiembrie – „Ziua patrimoniului mondial UNESCO din România”; cu această ocazie sunt organizate activităţi culturale şi artistice şi sunt difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează promovarea şi protejarea patrimoniului mondial UNESCO din România; la 16 noiembrie 1972, la Paris, în cadrul celei de-a XVII-a sesiuni a Conferinţei generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (desfăşurate între 17 oct.-21 nov. 1972), statele membre ale UNESCO au adoptat Convenţia privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural; la cea de-a 34-a sesiune a Comisiei pentru Patrimoniu Mondial s-a hotărât ca data de 16 noiembrie să fie sărbătorită ca „Ziua Patrimoniului Mondial”
 • 16 noiembrie – „Ziua transporturilor militare”; la 16.XI.1880, odată cu înfiinţarea celui de-al doilea batalion de geniu (printr-un Înalt Decret al regelui Carol I) s-a constituit şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata română
 • 16 noiembrie – „Ziua trupelor de căi ferate şi transporturi militare”; creată printr-un înalt decret al regelui Carol I din 1.XI.1880, Compania Căilor Ferate s-a remarcat în luptele duse de Armata română în ambele conflagraţii mondiale
 • 17 noiembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la moartea Magdei Isanoș (n. Magda Bălan), la doar 28 ani, poetă română (n. 1916)
 • 19 noiembrie – „Ziua cercetătorului şi proiectantului din România”; se organizează începând cu anul 1994, în semn de omagiu pentru citologul american de origine română George Emil Palade care a elucidat ultrastructura celulelor; a descoperit (în 1953) ribozomii (particule subcelulare care-i poartă numele), sediu al sintezei de proteine; Premiul Nobel pentru medicină pe 1974, împreună cu belgianul Albert Claude şi cu americanul de origine belgiană Christian René de Duve; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1975)
 • 19 noiembrie – Se împlinesc 100 de ani (1919) de la moartea lui Alexandru Vlahuță, scriitor român (n. 1858)
 • 19 noiembrie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea lui Emil Constantinescu, om politic român, al 3-lea președinte al României post-revoluţionare (1996-2000)
 • 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)
 • 21 noiembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la naşterea lui Valer Dorneanu, politician român, actual preşedinte al Curţii Constituţionale a României
 • 23 noiembrie – „Ziua economiştilor din România”; semnifică deschiderea primului curs universitar de economie politică din ţara noastră, susţinut de Ion Ghica, la 23.XI/5.XII.1843, la Academia Mihăileană din Iaşi, cu tema „Despre importanţa economiei politice”; marcarea acestei zile a fost hotărâtă la cel de-al III-lea Congres al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România/AGER
 • 23 noiembrie – Se împlinesc 250 de ani (1769) de la moartea lui Constantin Mavrocordat, domn al țărilor române (1730-1769, cu intermitențe) (n. 1711)
 • 24 noiembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de când, în ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales la Congresul al XIV-lea, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR
 • 24 noiembrie – În România urmează să se desfăşoare alegeri prezidenţiale
 • 25 noiembrie – Se împlinesc 175 de ani (1844) de la naşterea lui Nicolae Cena, general român (m. 1922)
 • 25 noiembrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Gheorghe Vitanidis, regizor român (n. 1929)
 • 27 noiembrie – Acum 100 de ani (1919), prin Tratatul de la Neuilly-sur-Seine, semnat între Puterile Aliate, României i se recunoșteau granițele din anul 1913
 • 27 noiembrie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea lui Nicolae Manolescu, critic literar, eseist și istoric literar român
 • 28 noiembrie – Ziua Bucovinei. Legea 250/2015 privind declararea zilei a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis la data de 28 octombrie 2015 și publicată în Monitorul Oficial la 30 octombrie 2015
 • 28 noiembrie – Cu 100 de ani în urmă (1919), România semna, la Washington, o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minima de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere
 • 28 noiembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Arsenie Boca, ieromonah şi teolog român (n. 1910)
 • 29 noiembrie – „Ziua naţională a luptei împotriva infertilităţii”; se organizează, cu acest prilej, dezbateri între pacienţi şi medici; printre iniţiatori, „Asociaţia Embriologilor/AER” şi „Asociaţia SOS Infertilitatea”
 • 29 noiembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Ion Popescu-Gopo, regizor de film român (n. 1923)
 • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
 • 30 noiembrie – În anul 1928, compozitorul Mihail Jora a inaugurat şi dirijat, la numai o lună de la înfiinţarea postului naţional de radio din România, prima stagiune radio-live pentru concerte simfonice din ţara noastră; astăzi sala de concerte a Societăţii Române de Radiodifuziune îi poartă numele
 • 30 noiembrie – Se împlinesc 175 de ani (1844) de la naşterea lui Constantin Climescu, matematician român (m. 1926)
 • 30 noiembrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Titus Viorel Popovici, scriitor și scenarist român (n. 1930)
 • 30 noiembrie – 15 decembrie – Japonia: România participă la Campionatul Mondial de handbal feminin, ediţia a XXIV-a
 • 1 decembrie – Ziua Naţională a României. În anul 1918, a avut loc Marea Adunare de la Alba Iulia ce a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România. Marea Adunare Naţională, din 18.XI/1.XII.1918, a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, „adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, decretează Unirea acestor români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu România”); sărbătorită ca „Zi naţională a României” pentru prima dată în anul 1990, pe baza Legii adoptate de cele două Camere ale Parlamentului (la 15.VII.1990); cu prilejul acestei prime sărbătoriri s-a desfăşurat, la Alba Iulia, o şedinţă solemnă a Legislativului
 • 1 decembrie – Cu 100 de ani în urmă (1919), era învestit primul guvern de coaliție din istoria interbelică a României, condus de Alexandru Vaida-Voievod (1 dec. 1919 – 13 dec. 1920)
 • 2 decembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de când, ca protest față de încercarile de acaparare a puterii de către comuniști, miniștrii PNȚ și PNL din guvernul Constantin Sănătescu își prezintă demisia. Este numit un nou guvern condus de generalul Nicolae Rădescu
 • 4 decembrie – Sf. Varvara, fecioară martiră, în Calendarul Romano-Catolic, Sf. Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea minerilor în Calendarul Creştin-Ortodox şi în cel Greco-Catolic
 • 5 decembrie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Mircea Florian, muzician român
 • 5 decembrie – Se împlinesc 2 ani (2017) de la moartea Regelui Mihai I, fostul suveran al României
 • 6 decembrie – Sf. Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, în Calendarul Creştin-Ortodox şi în cel Greco-Catolic, Sf. Nicolae, episcop, în Calendarul Romano-Catolic, Sf. Nicolae în Calendarul Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene
 • 6 decembrie – Sărbătoarea populară Moş Nicolae; acesta este o divinitate din categoria Sfinţilor Moşi, care a preluat numele şi data de celebrare ale Sf. Nicolae; conform tradiţiei, Moşul aduce cadouri copiilor cuminţi în noaptea de 5 spre 6 decembrie, dar îi pedepseşte pe cei care sunt neascultători, neaducându-le daruri, ci o nuieluşă
 • 6 decembrie – Acum 110 ani (1909) era consacrată Biserica Sfântul Vasile din București, prima biserică greco-catolică din Bucureşti
 • 6 – 8 decembrie – Romexpo organizează Târgul de cadouri, decoraţiuni şi suveniruri – TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN – la Romexpo
 • 6 – 8 decembrie – Romexpo organizează Târgul de obiecte de artă şi antichităţi – ANTIQUE MARKET III – la Romexpo
 • 7 decembrie – Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş (moaştele Sfintei, care a devenit o adevărată ocrotitoare a Ţării Româneşti, au fost aduse de la Tîrnovo/Bulgaria după anul 1393; în 1949 au fost aşezate în paraclisul Mânăstirii Curtea de Argeş)
 • 8 decembrie – „Ziua Constituţiei României”, sărbătorită pentru prima dată în anul 1995, ca urmare a unei hotărâri a Parlamentului; la 8.XII.1991 a avut loc referendumul naţional prin care a fost aprobată Constituţia postcomunistă a României, adoptată de Adunarea Constituantă la 21.XI.1991 (Legea fundamentală a fost revizuită în urma referendumului naţional din 18-19.X.2003)
 • 8 decembrie – În anul 1928, Radiodifuziunea Română (emisia inaugurală a Radioului românesc a avut loc la 1.XI.1928) transmitea prima conferinţă adresată femeilor
 • 9 decembrie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de când se dădea în folosință prima linie de tramvai electric din București, linia 14, ce făcea legătura între Obor şi Cotroceni
 •  10 decembrie – Cu 100 de ani în urmă (1919), România semna Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, după încheierea primului război mondial
 • 10 decembrie – În anul 1928, la Radiodifuziunea Română (a cărei emisie inaugurală a avut loc la 1.XI.1928) a fost programată „o zi românească” (cuprinzând lucrări ale scriitorilor şi compozitorilor români); în aceeaşi zi au fost difuzate şi primele sfaturi cu caracter medical
 • 12 decembrie – Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei, în Calendarul Creştin-Ortodox şi în cel Greco-Catolic
 • 12 decembrie – Se împlinesc 80 de ani (1939) de la naşterea lui Tudor Octavian, poet și publicist român
 • 13 decembrie – „Ziua tipografilor români” (la 13/26.XII.1918 a avut loc o mare manifestaţie muncitorească la Bucureşti, pe Calea Victoriei, în faţa Teatrului Naţional, reprimată sângeros – 100 de ani
 • 14 decembrie – Se împlinesc 25 de ani (1994) de la moartea lui Petrache Lupu, păstor roman, un cioban din comuna Maglavit care a pretins că a avut mai multe viziuni divine. În perioada interbelică s-a declanșat un fenomen de masă, Maglavitul devenind loc de pelerinaj pentru mulțimi de oameni (n. 1907)
 • 15 decembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la reapariţia, la București, zilnic, a ultimeio serii a revistei „Bilete de papagal”, director Tudor Arghezi (16 dec. 1944 – 12 feb. 1945)
 • 16 decembrie – „Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii”, proclamată de Parlamentul României prin Legea 230 din 9.XII.1998
 • 16 decembrie – În anul 1989 (acum 30 de ani) izbucneau manifestaţiile antidictatoriale şi anticomuniste de la Timişoara; începutul Revoluţiei române

– 15 decembrie: La Timișoara s-au adunat în fața casei parohiale a lui László Tőkés mai mulți enoriași care doreau să împiedice evacuarea pastorului. Fiind o zonă extrem de circulată, aproape de centrul orașului, mulți locuitori ai orașului se opreau pentru a afla ce se întâmplă; ei au îngroșat, astfel, inițial involuntar, numărul celor adunați.

– 16 decembrie: Timișoara: Numărul celor adunați crescuse la circa 400 de persoane, majoritatea nemaifiind enoriași reformați, ci cetățeni ai Timișoarei, de diferite etnii și confesiuni. După-amiaza se strigă pentru prima dată „Jos Ceaușescu!”, demonstranții s-au deplasat în diverse puncte ale Timișoarei pentru a chema oamenii la revoltă. Au fost trimise trupe de Armată, Miliție, Securitate pentru a dispersa mulțimea; demonstranții au fost bătuți și arestați în aceeași noapte și în dimineața următoare. Au fost arestate 930 de persoane, dintre care 130 minori. Începutul Revoluţiei la Timişoara

– 17 decembrie: Timișoara: Mulțimea s-a adunat din nou în centrul orașului. Informat că revolta nu a putut fi înfrântă, Nicolae Ceaușescu a dat ordin să se deschidă foc împotriva manifestanților, iar ordinul a fost dus la îndeplinire, căzând primii martiri ai Revoluției.

– 18 decembrie: În fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara s-au adunat mai mulți tineri și copii care au început să cânte colinde și să strige lozinci anticomuniste. În noaptea de 18/19, cu complicitatea conducerii Spitalului Județean, autoritățile au sustras o parte din cadavrele eroilor din morga spitalului, transportându-le la București, unde au fost arse la Crematoriu. Alte cadavre au fost îngropate pe ascuns într-o groapă comună

– 19 decembrie: Muncitorii de la Întreprinderea ELBA Timișoara au intrat în grevă.

– 20 decembrie – A izbucnit greva generală în toate fabricile timișorene. Timișoara este declarat primul oraș liber de comunism din România

– 20 decembrie – Într-o intervenție televizată și radiodifuzată, Nicolae Ceaușescu se adresează populației declarând că evenimentele de la Timișoara sunt opera unor „huligani”, „grupuri fasciste și antinaționale”

– 21 decembrie – București: Miting organizat de Ceaușescu în actuala „Piață a Revoluției”. Pe lângă lozincile cunoscute, în mulțime se fac auzite fluierături și huiduieli. Începutul Revoluției la București

– 22 decembrie: Ion Iliescu preia puterea ca președinte provizoriu al României

– 25 decembrie: Televiziunea Română transmite în direct, pentru prima dată, slujba de Crăciun de la Patriarhia Română

– 25 decembrie – Soții Nicolae și Elena Ceaușescu sunt judecați într-un proces sumar de un tribunal militar ad-hoc, condamnați la moarte și executați

– 29 decembrie: Are loc prima ședință a guvernului provizoriu, condus de Petre Roman, primul guvern al României după căderea comunismului

 • 18 decembrie – Cuviosul Daniil Sihastrul, în Calendarul Creştin-Ortodox
 • 18 decembrie – „Ziua Minorităţilor Naţionale din România”, sărbătorită pe baza unei hotărâri a Guvernului din decembrie 1998 (la 18.XII.1992 Adunarea Generală a ONU a adoptat o hotărâre în legătură cu drepturile minorităţilor etnice, religioase şi lingvistice)
 • 18 decembrie – În anul 1928, avea loc prima transmisiune a unei emisiuni umoristice la Radiodifuziunea Română (emisia inaugurală a Radioului românesc a avut loc la 1.XI.1928)
 • 19 decembrie – Acum 40 de ani (1979) se inaugura oficial prima linie de metrou din Bucureşti, M1, între Semănătoarea și Timpuri Noi, deşi călătorii puteau circula pe acest segment încă din 19 noiembrie 1979. Lungimea liniei era de 8,63 km și avea 6 stații
 • 19 decembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Alexandru Mitru, prozator român (n. 1914)
 • 20 decembrie – Sărbătoarea populară „Ignatul”; în tradiţia populară românească, Ignatul este o divinitate solară (care a preluat, din calendarul ortodox, numele şi data de celebrare a Sf. Ignatie Teoforul), sinonim cu „Ignatul Porcilor”, pentru că în zorii zilei se taie porcul de Crăciun
 • 20 decembrie – Se împlinesc 75 de ani (1944) de la moartea lui Nicolae Cartojan, biograf, cercetător literar, istoric literar, pedagog şi publicist român (n. 1883)
 • 21 decembrie – „Ziua Supravieţuitorului de Cancer” a fost desemnată în anul 2001, la iniţiativa Ligii Române de Cancer, celebrând decizia de a trăi, de a lupta împotriva resemnării şi efortul imens de a supravieţui acestei boli
 • 21 decembrie – „Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a fost stabilită prin Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011, la iniţiativa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
 • 21 decembrie Acum 50 de ani (1969) a avut loc ocolul Pământului în 80 de ore de zbor, pe o distanţă de 47.000 km, cu un avion IL-18 al TAROM, cu plecare din Bucureşti spre New Delhi, Bangkok, Tokio, Honolulu, Los Angeles, Ciudad de Mexico, New York, Las Palmas, Roma, Istanbul, Bucureşti
 • 21 decembrie – În anul 1989 (acum 30 de ani) era declanşată Revoluţia română anticomunistă în Bucureşti: Nicolae Ceauşescu a convocat un miting în faţa Comitetului Central al PCR, în cursul căruia urma să fie înfierată atitudinea protestatarilor de la Timişoara; mitingul a fost întrerupt de grupuri de protestatari care au fost dispersaţi de forţele de ordine; ulterior, participanţii la miting, cărora li s-au alăturat şi alţi bucureşteni, s-au regrupat în faţa hotelului Intercontinental, în Piaţa Universităţii şi în apropierea Ambasadei SUA; în cursul nopţii s-a tras cu muniţie de război în demonstranţi şi apoi s-a degajat terenul cu ajutorul blindatelor. În 21, 22 decembrie şi în zilele următoare, au avut loc demonstraţii populare şi confruntări armate la Arad, Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca ş. a, soldate cu numeroase victime – răniţi şi morţi
 • 22 decembrie – Solstiţiul de iarnă – ora 06:19
 • 22 decembrie – „Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, stabilită prin Legea nr. 273 din 7 decembrie 2011
 • 22 decembrie – Se împlinesc 150 de ani (1869) de la naşterea lui Nicolae Ghica–Budești, arhitect român (m. 1943)
 • 22 decembrie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la naşterea lui Nichifor Crainic (n. Ion Dobre), scriitor, director de revistă (Gândirea), filosof, pedagog, poet şi teolog român, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Radiodifuziunii (octombrie 1940 – februarie 1941) (m. 1972)
 • 22 decembrie – Se împlinesc 125 de ani (1894) de la naşterea lui Mihail Andricu, compozitor român, membru corespondent al Academiei Române (m. 1974)
 • 22 decembrie – Revoluţia română anticomunistă din decembrie 1989 (acum 30 de ani): în Bucureşti, manifestaţiile împotriva dictaturii se intensifică; grupuri masive de muncitori de pe marile platforme industriale bucureştene ocupă centrul Capitalei; se anunţă introducerea stării de necesitate pe întreg teritoriul României (ora 10:00); la prânz, după anunţarea sinuciderii ministrului apărării naţionale, numit de Ceauşescu „trădătorul” Vasile Milea, sediul CC al PCR este luat cu asalt de manifestanţi; militarii pactizează cu populaţia; cuplul dictatorial Nicolae şi Elena Ceauşescu părăseşte clădirea CC al PCR cu elicopterul; după amiază cei doi sunt arestaţi la Târgovişte; instalarea noii puteri provizorii, Frontul Salvării Naţionale – FSN; Consiliul Frontului (CFSN) adresează, în cursul serii, un comunicat către ţară prin care anunţă dizolvarea tuturor structurilor de putere ale regimului comunist şi prezintă un program vizând democratizarea vieţii politice şi sociale în România; în cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie, au loc în Capitală confruntări armate (la Televiziune, în Piaţa Palatului, la Radiodifuziune, în diferite alte zone ale oraşului), soldate cu victime – răniţi şi morţi; este distrusă Biblioteca Centrală Universitară
 • 22 decembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Vasile Milea, general român (n. 1927)
 • 24 decembrie – „Ziua Luptătorului Antiterorist” îi omagiază pe toţi cei care fac parte din structura antiteroristă a Serviciului Român de Informaţii
 • 24 decembrie – Se împlinesc 70 de ani (1949) de la naşterea lui Mircea Diaconu, actor, politician român
 • 25 decembrie – Naşterea Domnului (Crăciunul)
 • 25 decembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea Elenei Ceaușescu, soţia dictatorului Nicolae Ceauşescu (n. 1916)
 • 25 decembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Nicolae Ceaușescu, dictator și om politic comunist român, conducătorul României (1967-1989) (n. 1918)
 • 25 decembrie – În anul 1991 se difuza prima emisie a Antenei Satelor, post de radio al Radiodifuziunii, cu acoperire regională
 • 27 decembrie – Sfântul Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
 • 28 decembrie – Se împlinesc 30 de ani (1989) de la moartea lui Hermann Julius Oberth, fizician și inventator român de origine germană (n. 1894)
 • 30 decembrie – Se împlinesc 140 de ani (1879) de la moartea lui Constantin Năsturel-Herescu, general român și filantrop (n. 1798)
 • 31 decembrie – Se împlinesc 180 de ani (1839) de la naşterea lui Dimitrie Ghica-Comănești, jurist, doctor în drept, explorator, politician român (d. 1923)
 • 31 decembrie – Se împlinesc 130 de ani (1889) de la moartea lui Ion Creangă, scriitor român (n. 1837)
 • 31 decembrie – Termen-limită pentru restituirea către donatori a fondurilor destinate achiziţionării operei „Cuminţenia Pământului” a lui Constantin Brâncuşi