COMUNICAT UZPR

Sesizat de inițierea unei campanii de denigrări lansate de pe adresa de e-mail  justitia-uzpr@gmail, Consiliul Director al U.Z.P.R. face următoarele precizări:

1. Adresa electronică respectivă nu are nicio legătură cu Uniunea noastră, includerea acronimului U.Z.P.R. fiind abuzivă, aspect care va fi supus unei analize juridice.

2. Atacurile exprimă frustrarea anonimilor care invidiază activitatea tot mai bogată și tot mai vizibilă a Uniunii noastre, înscrierea în U.Z.P.R. a tot mai multor jurnaliști activi și reputați. Consiliul Director consideră că membrii U.Z.P.R., cunoscători direcți ai vieții Uniunii, au capacitatea de a discerne și respinge personal minciunile.

3. Singurul aspect care implică lămuriri este minciuna referitoare la soluția pronunțată în dosarul nr.9716/299/2018, prezentată de colportorii din umbră ca un mare eșec juridic. În realitate, s-a cerut înregistrarea hotărârii Adunării Generale din 28 martie 2018 privind completarea unui loc vacantat din Consiliul Director cu dl.Ionică-Răzvan Onesa, membru supleant. Pentru alte hotărâri nu era necesară înregistrarea de către instanță. Judecătorul a dispus completarea formalităților, însă echipa U.Z.P.R. a apreciat că, față de iminența ținerii Adunării Generale din anul acesta, este mai simplu să se voteze din nou candidatura domnului Onesa, cu satisfacerea tuturor formalităților. Completul chiar a găsit de cuviință să precizeze:

„hotărârea instanței nu are autoritate de lucru judecat (…) petenta (adică U.Z.P.R. – nota ns.) poate reitera cererea formulată, urmând (…) să ofere instanței lămuririle necesare și să suplimenteze probatoriul”.

Exuberanța infantilă cu care denigratorii au preluat o disfuncție simplă și ușor de îndreptat, prezentând-o ca pe un mare eșec juridic dă, o dată în plus, măsura ranchiunii și josniciei cu care este atacat U.Z.P.R.

4. Cu tot disprețul generat de practicile murdare menționate, Consiliul Director monitorizează existența acestora pentru a reacționa juridic atunci când va fi cazul.            

CONSILIUL DIRECTOR AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA