Petro Poroşenko a promulgat legea care consolidează statutul limbii ucrainene

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a promulgat, miercuri, Legea privind asigurarea funcţionării limbii ucrainene ca limbă de stat, adoptată de Parlamentul de la Kiev pe 25 aprilie, după mai bine de şase luni de dezbateri şi examinarea a peste două mii de amendamente. „Prin promulgarea Legii privind funcționarea limbii ucrainene ca limbă de stat, facem unul dintre principalele demersuri pentru păstrarea statalității ucrainene. Limba este fundamentul pe care sunt construite națiunea și statul. Subliniez că această lege nu afectează în vreun fel nicio limbă a minorităților naționale care trăiesc în Ucraina. Am încercat să luăm în considerare punctele de vedere ale tuturor părților interesate. Singura opinie pe care nu am intenționat să o luăm în calcul a fost cea a Moscovei. Moscova să se ocupe de limba rusă. Noi pur şi simplu le-am acordat ucrainenilor dreptul de a asculta melodii ucrainene, de a viziona filme ucrainene, de a citi cărți ucrainene. Pentru că oamenii tind să facă acest lucru. Limba ucraineană este la modă. Nu este la modă, însă, să nu cunoşti limba ucraineană” – a scris Poroşenko pe Facebook.
Potrivit agenţiei UNIAN, legea adoptată de Parlamentul Ucrainei la sfârşitul lunii trecute vizează reglementarea utilizării limbii ucrainene ca limbă de stat în viaţa publică, însă nu se va răsfrânge asupra comunicării private şi nici asupra slujbelor religioase. Documentul va reglementa utilizarea limbii ucrainene în activitățile desfăşurate de autoritățile de stat, autoritățile din Republica Autonomă Crimeea, administraţiile locale din Ucraina, întreprinderile de stat și municipale, instituții și organizații, precum şi alte entități comerciale deținute de stat. De asemenea, legea prevede utilizarea limbii ucrainene în sferele publice după cum urmează: în educație și știință, în cultură, în emisiunile de televiziune și radio, în presa scrisă, în editarea şi distribuţia cărților, în domeniul sistemelor informatice electronice, în serviciile pentru relaţii cu clienții, în domeniul sportului, telecomunicațiilor și serviciilor poștale, serviciilor juridice, sănătății, transportului, în stabilirea toponimelor, în publicitate, la tipărirea indicatoarelor, în activitățile asociațiilor obștești, în cele ale partidelor politice şi ale entităților comerciale deținute în proprietate privată care au drept scop furnizarea de informații despre produsele și serviciile lor. În plus, legea prevede definirea standardelor limbii de stat și a procedurii de protejare a acesteia. Potrivit agenţiei UNIAN, legea mai stabileşte categoriile de cetăţeni care sunt obligaţi să cunoască limba de stat și să o folosească în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu: conducerea statului, deputații, judecătorii, procurorii, angajați Băncii Naționale a Ucrainei, ofițerii care se află în serviciul militar pe bază de contract, cadrele didactice, medicii din instituțiile publice de sănătate. Legea prevede că fiecare cetățean al Ucrainei este obligat să cunoască limba de stat ca limbă a cetățeniei sale. În plus, documentul prevede că statul îşi asumă responsabilitatea de a organiza cursuri de limbă ucraineană pentru adulți și, totodată, oferă posibilitatea de a învăța în mod liber limba de stat în cazul acelor cetățeni ai Ucrainei care nu au avut până acum o astfel de ocazie. În plus, legea menţionează că documentele care dovedesc identitatea unui cetățean al Ucrainei sunt redactate în limba de stat, însă cei a căror limbă maternă nu este ucraineana, au dreptul să-şi transcrie numele și prenumele conform specificului național al etniei din care fac parte./sdan/fcostea

(www.korrespondent.net – 16 mai)