Absolvenţii de liceu susţin prima probă scrisă a examenului de bacalaureat

Probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep astăzi cu testul de Limba şi literatura română. Ministerul educaţiei pune accentul, şi anul acesta, pe corectitudine: orice încercare de fraudă va fi pedepsită cu eliminarea din examen. Pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise ministerul a pus la dispoziţie şi o linie telefonică gratuită: 0 800 801 100.
Reporter: Felicia Mocanu – Pentru susținerea probelor care încep astăzi s-au înscris 136.087 de candidați din toate promoțiile. Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se va face pe baza unui act de identitate valid cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrisă este de 3 ore calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere audio și video. Nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de comunicare. În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite. Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii în sesiunile următoare a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. Reamintim faptul că, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, de asemenea candidații trebuie să obțină media 6 la probele scrise./amirea/sdm2

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (1 iulie)