Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 24 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din șase județe.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 24 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din șase județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile.

 

ANCPI a publicat în data de 03.07.2019, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1012622 – “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 1 – 24 UAT – uri Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare UAT reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a celor 24 de comune împărțite în 24 de loturi este de 195.870 de hectare. Valoarea totală estimată este de 25.658.970 de lei fără TVA, iar finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale pentru fiecare lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2019/S 126-308626, astfel încât la procedură poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.08.2019.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

  • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

 Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând

http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Atașat găsiți lista celor 24 de UAT-uri pentru care a fost demarată procedura de atribuire.

SERVICIUL COMUNICARE

            AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

  

Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în 24 de unități administrativ-teritoriale:

 

LOT Județ Denumire UAT
Lot 1 CONSTANȚA MIHAI VITEAZU
Lot 2 CONSTANȚA ISTRIA
Lot 3 CONSTANȚA COGEALAC
Lot 4 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI
Lot 5 PRAHOVA BABA ANA
Lot 6 PRAHOVA DUMBRAVA
Lot 7 PRAHOVA COLCEAG
Lot 8 PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Lot 9 PRAHOVA PĂULEȘTI
Lot 10 PRAHOVA ALBEȘTI PALEOLOGU
Lot 11 PRAHOVA TÂRGȘORU VECHI
Lot 12 SATU MARE APA
Lot 13 SĂLAJ MESESENII DE JOS
Lot 14 SĂLAJ CRASNA
Lot 15 TIMIȘ MARGINA
Lot 16 TIMIȘ TOPOLOVĂȚU MARE
Lot 17 TIMIȘ DENTA
Lot 18 TIMIȘ MORAVIȚA
Lot 19 TIMIȘ COSTEIU
Lot 20 VASLUI COSTEȘTI
Lot 21 VASLUI PUIEȘTI
Lot 22 VASLUI BEREZENI
Lot 23 VASLUI BANCA
Lot 24 VASLUI HOCENI