Concurs de proiecte 2020: Protecția biodiversității forestiere

În perioada premergătoare conferinței COP15 pe tema climatului la Kunming (China, octombrie 2020) și a Congresului mondial al naturii la Marsilia (iunie 2020), Ambasada Franței și Institutul francez din România doresc să aducă în centrul atenției preocupările legate de protecția biodiversității. În acest context, cele două instituții propun o cofinanțare de până la 5.000 de euro pentru organizațiile neguvernamentale care susțin proiecte legate de protecția şi refacerea biodiversității forestiere. Proiectele propuse ar trebui să favorizeze schimbarea mentalităților, să propună acțiuni colective și să încurajeze autoritățile publice să ia în considerare preocupările societății în elaborarea politicilor publice care o privesc.

 

România se află în prezent într-o fază foarte dinamică în ceea ce privește societatea civilă. Mobilizările cetățenești observate în ultimii ani în România au constituit începutul unei transformări a domeniului public, în care societatea civilă are un rol însemnat ca actor al schimbării.

Politica de cooperare internațională a Franței acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile pe care le consideră actori esențiali în elaborarea politicilor publice coordonate, inclusive și durabile. Astfel, Ambasada Franței în România oferă de câțiva ani sprijin tehnic și financiar pentru implementarea proiectelor inovatoare ale ONG-urilor românești, precum și pentru acțiuni de structurare a societății civile.

În 2020, în cadrul acțiunilor axate pe dezvoltarea durabilă și protecția mediului, Ambasada Franței și Institutul francez din România își reînnoiesc sprijinul acordat pentru dezvoltarea societății civile românești din România. O atenție deosebită se acordă temelor aferente Obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de către statele membre ale Națiunilor Unite.

Astfel, apelul de proiecte de față are drept obiectiv valorizarea inițiativelor concrete în domeniul protecției și refacerii biodiversității forestiere.

 

Dacă aveți un proiect inovator pentru protecția florei sau a faunei forestiere, îl puteți depune până vineri, 28 februarie, inclusiv. Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă invităm să consultați acest link unde găsiţi şi formularul de candidatură :  https://ro.ambafrance.org/Concurs-de-proiecte-2020-Protec%C8%9Bia-biodiversita%C8%9Bii-forestiere?fbclid=IwAR37dDd18WfOqC57B1NPKWNTeIbkhW0GJYsa4AlTSS9SnIlo7-200-IkhCg

 

Dosarele trebuie trimise până vineri, 28 februarie 2020 la adresele: olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr şi clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate în mod direct candidaților la începutul lunii martie 2020.

Continuarea firească a acestui concurs de proiecte este și organizarea de către Ambasada Franței și Institutul francez a unei conferințe pe tema biodiversității forestiere între 23 și 24 martie 2020, la Suceava. Aceasta întâlnire franco-română va acorda mai multă vizibilitate marilor preocupări și bunelor practici întreprinse la nivel teritorial pentru protecția și conservarea florei și faunei forestiere.