STS: Comunicat de presa servicii IT&C

Sesiunile de videoconferință din perioada stării de urgență au crescut de aproape 10 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Sistemul de videoconferință a totalizat 1.504 ore, echivalentul a 62 de zile de transmisie voce-imagine continuă. Totodată, Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din toată țara infrastructura IT&C pentru toate domeniile esențiale ale luptei împotriva noului coronavirus.
Una dintre prioritățile STS a fost reprezentată de asigurarea continuității funcționării prin soluții tehnice de comunicare la distanță și online a instituțiilor publice din domeniile de importanță majoră, precum sănătate, economie, afaceri interne, muncă și protecție socială, justiție, afaceri externe, fonduri europene, transporturi şi infrastructură, educație și cercetare.
Eforturile specialiștilor STS au vizat adaptarea și optimizarea activităților instituțiilor statului prin asigurarea serviciilor de audio și videoconferință, distribuirea de tablete ori telefoane pentru ședințele parlamentare online și vot la distanță, dezvoltarea rețelei de corespondență e-mail securizată, găzduirea diferitelor platforme cu accesare multiplă în centrele de date proprii, conectarea spitalelor militare și de campanie la infrastructura de comunicații, dezvoltarea aplicațiilor informatice destinate centralizării datelor medicale sau eliberării online a diferitelor documente economice, precum și pentru a facilita telemunca prin intermediul rețelelor private virtuale (VPN).
Toate serviciile oferite de STS au beneficiat de un nivel ridicat de securitate, fiind derulate permanent acțiuni active și proactive de cyber security destinate prevenirii incidentelor de securitate.
„Utilizarea cu preponderență a telecomunicațiilor speciale între instituții în urma distanțării sociale a probat reziliența rețelelor și infrastructurii IT&C dezvoltate de STS în ultimii ani. Sunt servicii pe care inginerii noștri le-au proiectat, dezvoltat, îmbunătățit şi operaționalizat cu toată responsabilitatea, fiind suportul care susține întreaga comunicare a celor aflați în prima linie și nu numai. Am demonstrat o mobilizare rapidă și eficientă pentru asigurarea serviciilor tehnice către toți beneficiarii noștri, iar acest lucru a confirmat că STS îşi îndeplineşte rolul şi atribuțiile.”, a declarat general-maior ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Pentru continuarea îndeplinirii atribuțiilor autorităților publice centrale și locale, prin grija STS, au fost create 5.368 de conturi de utilizator necesare accesării serviciului de audioconferință în 45 de instituții, s-a asigurat accesul pentru 3.856 de utilizatori din 71 de instituții la serviciul de videoconferință, au fost configurate și distribuite terminale informatice și telefoane mobile pentru accesarea în regim de mobilitate a acestor servicii, precum și pentru lucrul de la distanță.
Printre beneficiarii acestor servicii se numără Parlamentul României, Guvernul României, Curtea Constituțională a României, Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național de Statistică și structuri aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Public, ANAF și CNAS.
În contextul pandemiei de coronavirus şi într-un timp record, a fost suplimentată infrastructura de comunicaţii voce-date pentru Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpani (CNCCI), responsabil de managementul şi coordonarea stării de urgență din România.
Pe linia Serviciului de urgență, STS a luat măsuri privind asigurarea resurselor umane și tehnice pentru a se putea prelua 24/7 apelurile la 112 în condiții de creștere a numărului de solicitări, precum și privind optimizarea fluxului de lucru. În plus, operatorii STS au fost instruiți privind tratarea apelurilor pe problematica noului coronavirus. De asemenea, modul de lucru a fost adaptat permanent la tipurile de apeluri recepționate, pe de o parte și la măsurile stabilite de autorități, pe de altă parte. În acest sens, instituția noastră a păstrat permanent legătura cu autoritățile naționale implicate în gestionarea cazurilor referitoare la infectarea cu COVID-19, fiind în măsură să sprijine din punct de vedere tehnic, în cel mai scurt timp, cu măsurile necesare.
În domeniul sănătăţii, cel mai încercat în această perioadă, la solicitarea ministerului de resort, au fost efectuate o serie de acțiuni menite să contracareze și să limiteze epidemia cu noul tip de virus SARS-Co-V-2. Instituția noastră a dezvoltat, configurat, administrat și actualizat permanent aplicația informatică de centralizare a datelor primite de la direcțiile de sănătate publică, spitale și Institutul Național de Sănătate Publică, pe baza cerințelor operaționale furnizate de Ministerul Sănătății. Totodată, utilizatorii au primit tablete pentru accesarea aplicației și au fost instruiți pentru completarea formularelor și actualizarea permanentă a bazelor de date necesare realizării situațiilor cu stocurile de medicamente și echipamente medicale.
Pentru informarea populației, în această perioadă a fost operaționalizat Call-Center-ul pentru linia telefonică TelVerde unde cetățenii din țară și străinătate pot suna să ceară specialiștilor epidemiologi informații utile despre prevenirea infectării cu COVID-19. Cei 135 de operatori care deservesc linia verde au preluat peste 187.000 de apeluri în perioada stării de urgență.
Atât Ministerul Sănătăţii, cât şi instituțiile aflate în coordonarea acestuia au beneficiat de echipamente și servicii specifice de comunicaţii voce-date, precum sisteme de audio/videoconferinţă, accesul la Platforma Comună de Radiocomunicaţii Mobile TETRA, asigurarea terminalelor informatice pentru spitalele suport şi nu numai.
Contextul socio-economic actual a impus autorităţilor publice aplicarea unor măsuri care să vină în sprijinul cetăţenilor şi al agenţilor economici. Astfel, la solicitarea ministerelor de resort, STS a dezvoltat, implementat, testat, securizat și găzduiește pe infrastructura proprie două aplicații informatice de importanță majoră https://csu.prevenire.gov.ro – necesară emiterii certificatelor de situații de urgență și https://www.imminvest.ro – necesară înscrierii firmelor în Programului Național de Susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. De asemenea, în sprijinul cetăţenilor, a fost lansată platforma https://formular.sts.ro, unde pot fi completate electronic declarațiile pentru părăsirea locuinței, respectiv localității. Acesta a fost accesat de 2.439.219 de utilizatori, iar pagina formularului a înregistrat 9.134.687 vizualizări.
Pentru structurile operative aflate în teren ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră etc.), STS a instalat şi configurat servicii de audio și videoconferinţă şi a realizat infrastructura de comunicații necesară conectării diferitelor structuri centrale şi teritoriale la Rețeaua de comunicații voce-date a MAI.
În sprijinul Ministerului Apărării Naționale, s-a realizat interconectarea spitalelor militare la sisteme de audio și videoconferinţă necesare schimbului de date şi informații medicale. Pentru spitalele militare de campanie, amplasate la nivel naţional, au fost realizate infrastructuri de comunicații și tehnologia informației, necesare pentru buna desfășurare a activităților acestora.
Instituția noastră a susținut inițiativele de responsabilitate socială prin punerea la dispoziția Crucii Roşii a terminalelor radio pentru a beneficia de comunicaţii de voce în misiunile de ajutorare a cetăţenilor. Totodată, împreună cu Telekom și Fundația EmIRA, am reușit să punem la dispoziția persoanelor afectate de pandemia de COVID-19 o linie telefonică de consiliere psihologică și suport emoțional.
În continuare, STS își manifestă toată deschiderea pentru susținerea demersurilor guvernamentale și cele ale autorităților administrației publice centrale și locale în gestionarea efectelor pandemiei de coronavirus și pentru asigurarea unui nivel ridicat de disponibilitate al serviciilor statului pentru cetățeni.
Biroul de Presă al STS