Programul de relansare economică este binevenit pentru IMM-urile au nevoie de susţienere în diverse forme

Programul de relansare economică este binevenit, cu atât mai mult cu cât peste 100 de mii de IMM-uri au nevoie de susţienere în diverse forme – apreciază preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Florin Jianu. Planul cuprinde principalele concepte solicitate de întreprinzătorii privaţi, dar trebuie să conţină şi obiective asumate clare şi bine definite – spune Florin Jianu într-un comunicat. El subliniază că măsura cea mai apreciată este sprinjnirea microîntreprinderilor prin acordarea de împrumuturi nerambursabile, în valoare de 2 mii de euro, care vor ajunge la zeci de mii de IMM-uri, cele mai vulnerabile dintre companiile din România. /eendrefy/sdm2

RRA – 1 iunie