CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția drumului de legatură Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69”

CNAIR a semnat astăzi, 29.01.2021, contractul „Proiectare și Execuție – Drum de legatură Autostrada A1 Arad -Timișoara – DN 69”cu ofertantul declarat câștigător, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Valoarea contractului este de 189.571.920,62 lei fără TVA

Traseul are o LUNGIME de cca. 10 km

            Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile

Durata contractului este de 24 de luni, din care:

·         6 luni perioada de proiectare,

·         18 luni perioada de execuție a lucrărilor,

Perioada de garanție a lucrărilor este de 7 ani.

Traseul drumului de legatură începe cu circa 300 m înaintea intersecției existente, dintre drumurile DJ 692 si E671 (DN 69), cu amenajarea unui nod rutier și se dezvoltă pe direcția Nord-Est, spre Autostrada A1. Clasa tehnică a drumului de legătură este II, iar viteza de proiectare este de 100 km/h. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Autoritate Contractantă, a publicat în SEAP, în data de 27.03.2020 Anunțul de participare nr. CN1020051, împreună cu toată Documentația de Atribuire aferentă contractului prin care a fost demarată procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului.

Data de 04.08.2020 a fost termenul limită de depunerea ofertelor, data până la care a depus oferta un singur operator economic, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Evaluare a ofertei s-a desfășurat în perioada 04.08.2020 – 07.01.2021.

În data de 07.01.2021 a fost transmisă comunicarea rezultatului procedurii către ofertantul declarat câștigător.